Skip to main content

Nieuws

Bart Van Craeynest
Nieuws

Op naar 9 miljard aan extra overheidsinvesteringen per jaar

Onze overheden investeren al decennia te weinig. De huidige crisis is een ideaal startpunt om die historische beleidsfout bij te sturen. Overheidsinvesteringen hebben een hogere economische impact dan andere overheidsuitgaven, uitkeringen of belastingen.

Hans Maertens
Nieuws

#samendoorgaan hebben we ook in eigen handen

Mocht er een test zijn voor moed en volharding, dan was de uitslag van onze Vlaamse ondernemingen en medewerkers ongetwijfeld massaal positief. Week na week verstrengen de maatregelen. De regeringen moeten dat wel, terwijl ze de ziekenhuizen, scholen en bedrijven proberen te ontzien. Maar #samendoorgaan hebben wij, ondernemers en medewerkers, ook in eigen handen. Door maximaal de veiligheidsmaatregelen te blijven opvolgen en van telewerk, waar mogelijk, de regel te maken strijden we met z’n allen mee tegen de verspreiding van dit vreselijke virus. Samen komen we hier door, en samen gaan we er voor.

nuttige links
Nieuws

Brexit: nuttige links

Voka houdt nauwe contacten met tal van organisaties die ondernemingen helpen en advies geven. Wij verzamelden hier de meest nuttige links die u wegwijs kunnen maken in uw voorbereiding op de brexit.

Gebouw Europese Commissie
Nieuws

Brexit: Positionering en lobby-acties van Voka in a nutshell

Voka heeft van bij het begin van de onderhandelingen telkens opgeroepen tot een handelsvriendelijke brexit die zoveel als mogelijk de handel tussen Vlaanderen en het VK vrijwaart. Zo moet er onder andere vermeden worden dat importtarieven opnieuw geheven worden en dat er divergentie van de gehanteerde standaarden optreedt tussen de EU en het VK. Ontdek hier onze acties.

Bart Van Craeynest
Nieuws

Economische rollercoaster

Onze economie zat het voorbije jaar op een corona-rollercoaster, en de rit lijkt nog niet meteen voorbij. De prioriteit moet zijn om het virus zo effectief mogelijk te bestrijden zonder onnodige schade toe te brengen aan onze economie.

Boris Johnson
Nieuws

Brexit: Stand van zaken onderhandelingen

De onderhandelingen over de toekomstige relatie tussen de EU en het VK lijken steeds meer in een impasse te geraken. Het risico op een tweede economische crisis in januari 2021 na de ongeziene coronacrisis is dan ook zeker niet uit te sluiten.

Brexit vlag
Nieuws

Brexit: overheid en ondernemingen moeten zich schrap zetten

Hoewel 15 oktober naar voren werd geschoven als de ultieme deadline voor een ‘brexit akkoord’, is het nog steeds wachten op witte rook. Indien we een ‘no deal’ willen vermijden, is het cruciaal dat de EU en het VK de komende weken nu eindelijk overgaan tot het smeden van een compromis. De bedrijfswereld en de overheid moeten ondertussen onverkort doorgaan met het treffen van voorbereidingen want zelfs in geval van een deal, zullen de modaliteiten om zaken te doen met het VK sterk veranderen. 

coronavirus
Nieuws

Verleng de steunmaatregelen voor bedrijven tot midden volgend jaar

We begrijpen dat er nu ingegrepen moet worden en dat het bestrijden van de pandemie primordiaal is. Maar we dringen er ook op aan dat de bestaande coronamaatregelen ter ondersteuning van de bedrijven, zowel Vlaams als federaal, snel verlengd worden tot midden volgend jaar.

studente
Nieuws

Ook duaal leren heeft nood aan een relanceplan

De coronacrisis is een zware streep door de rekening van duaal leren. In de voltijdse scholen is er dit schooljaar maar een stijging van 15 procent duale leerlingen. We hoopten op meer. Tijd voor een relanceplan, in vijf stappen.

Hans Maertens
Voka-Persbericht

Ingrijpende maatregelen hebben zware economische gevolgen

Voka stelt vast dat de regeringen vandaag verregaande maatregelen nemen ter bescherming van de gezondheid, zoals de sluiting van de horeca, het verder beperken van sociale contacten en het terugschroeven van evenementen. “We begrijpen dat er nu moet ingegrepen worden en dat het bestrijden van de pandemie primordiaal is”, stelt Hans Maertens. “Maar de maatregelen komen hard aan bij ondernemingen, vooral in sectoren en diensten die opnieuw de klappen krijgen. Het fors steunpakket dat nu al aangekondigd wordt, zal noodzakelijk zijn om hard getroffen ondernemingen te redden, maar we dringen er ook verder op aan dat de bestaande coronamaatregelen ter ondersteuning van de bedrijven, zowel Vlaams als federaal, snel verlengd worden tot midden volgend jaar.”  

vier vingers
Nieuws

Vlotter aan een vergunning: deze 4 beloftes doet de Vlaamse regering

Een slagkrachtigere, vinnigere en efficiëntere overheid, zo beloofde de Vlaamse regering in de Septemberverklaring. Een vlottere vergunningsverlening hoort daar zeker bij. Om deze ambitie te realiseren, wil ze inzetten op de verschillende fases die een initiatiefnemer moet doorlopen vooraleer hij van start kan gaan.

Bart Van Craeynest
Nieuws

Geen ruimte voor koopkrachtcadeautjes

Als één van de antwoorden op de coronacrisis doken de voorbije maanden allerlei voorstellen op om de koopkracht te ondersteunen: consumptiecheques, horecacheques, BTW-verlagingen… Het idee dat de koopkracht ondersteund moet worden, is uiteraard politiek interessant. Maar dat idee steunt op een verkeerde inschatting van de crisis en dreigt vooral uit te monden in een verspilling van middelen.

Tool voor digitaal onderwijs
Nieuws

Limburgs edtechbedrijf Bookwidgets boomt in coronatijd

Het Limburgse bedrijf Bookwidgets is een ‘bornglobal’ die leerkrachten de mogelijkheid biedt om zelf digitaal interactief lesmateriaal te maken. Tijdens de eerste coronagolf beslisten ze hun tool in Vlaanderen gratis aan te bieden voor de rest van het schooljaar. Het gebruik ging maal tien, en het ziet ernaar uit dat het succes blijvend is. “Nochtans hadden we Vlaanderen de eerste drie jaar volledig genegeerd. Er was als het ware geen markt”, zegt Bart Buckinckx, general manager van Bookwidgets.

ING
SD  Worx