Skip to main content
  • Home
  • Mechelen-Kempen

Voka - Kamer van Koophandel regio

Mechelen-Kempen

Met zo’n 2800 bedrijven, zowel kmo’s, multinationals als vrije beroepen, actief in zowat alle economische sectoren, vormt Voka - Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen een uniek ondernemersnetwerk en is het de meest representatieve werkgeversorganisatie in de regio Mechelen-Kempen.

  • 49 medewerkers
  • 2800 leden

Voka – KvK Mechelen-Kempen wil het meest nabije en invloedrijke professionele netwerk zijn voor haar leden-ondernemers én potentiële ondernemers. Gesteund door de Voka Alliantie, wil ze als neutrale en representatieve speler ondernemerschap stimuleren en ondersteunen via een uitgebreid aanbod aan activiteiten, netwerkevents en dienstverlening op maat.

Via de Federatie van Belgische Kamers van Koophandel maakt Voka - Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen deel uit van het Belgisch, Europees en internationaal netwerk van meer dan 10.000 Kamers van Koophandel wereldwijd en treedt zij op als economische partner van de overheid.

Voka - KvK Mechelen-Kempen hecht veel belang aan haar medewerkers. Om dit te onderstrepen werd met de steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF) en de Vlaamse Overheid het project "A new place to work" opgestart.

Omdat de Kamer dichtbij ondernemers uit de regio wil staan en de vinger aan de pols wil houden over wat reilt en zeilt in de lokale economie, heeft het 9 Lokale Ondernemersnetwerken uitgewerkt. Deze regionale invulling wordt volledig gedragen door lokale ondernemers en wordt vanuit de Kamer op uiteenlopende manieren ondersteund. 

Meer info

 

 

Naast de Voka Lokaal afdelingen is er ook een overkoepelende Raad van Bestuur samengesteld met een 40-tal ondernemers uit de regio Mechelen-Kempen. Hun taak bestaat erin toe te zien op een goeie operationele werking en, vanuit hun ondernemerschap, mee een stem te geven aan de visie en strategie van de Kamer. De samenstelling van deze Raad van Bestuur vindt u hier.

Opleidingsaanbod - Kameracademie

Voka - Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen

Onze Lieve Vrouwestraat 85

2800 Mechelen

Voka - Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen

Kleinhoefstraat 9

2440 Geel

ING
Logo Mensura
Proximus
SD  Worx
Deloitte Private
pfl
Varo
Intervest Offices & Warehouses - Greenhouse