Skip to main content
  • Home
  • Nieuws - Voka nationaal

Nieuws - Voka nationaal

Hans Maertens
Voka-Persbericht

Krapte op de arbeidsmarkt nu al nijpend in Vlaamse bedrijven

De meerderheid van de Vlaamse bedrijven schat in dat de coronacrisis voor hen dit jaar nog verteerd zal zijn, maar de economie kampt met nieuwe uitdagingen. Dat leert een enquête bij 600 Vlaamse ondernemingen die lid zijn van Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen. Werkgevers willen opnieuw aanwerven, maar ondervinden grote moeilijkheden om geschikt personeel te vinden. Daarenboven zijn de logistieke aanvoerketens al maandenlang verstoord. Bedrijven geven aan dat dit voor problemen zorgt in hun bevoorrading en leveringen.

Bart Van Craeynest
Opinie

Vergrijzingsfactuur van 26 miljard (per jaar)

Veel aandacht voor de coronacrisis, maar ondertussen zijn onze bestaande uitdagingen natuurlijk niet verdwenen. Zo zadelt de vergrijzing ons straks op met een jaarlijkse factuur van 26 miljard (of 35 miljard als het een beetje tegenzit). De aangekondigde pensioenhervorming moet daar verandering in brengen, maar het blijft afwachten wat de regering op dat vlak voor elkaar krijgt.

Bart Van Craeynest
Opinie

Stevige prijsstijgingen op komst met directe impact op loonkosten

De heropstart van de wereldeconomie zorgt voor toenemende inflatoire druk. Ook België zal daaraan niet ontsnappen. De inflatieopstoot van de komende maanden zal allicht vooral een tijdelijk fenomeen zijn, maar heeft via de automatische indexering wel een directe impact op de loonkosten.

telewerk
Nieuws

Telewerk en RSZ-tool: dit verandert er precies vanaf 9 juni

De regeringen van ons land hebben op 11 mei in het Overlegcomité beslist over een breed Zomerplan. Dit omvat ook enkele wijzigingen op het vlak van telewerk, en ook registratie via de RSZ-tool valt weg. Wat verandert er precies wanneer?

minimumloon
Opinie

Verhoging minimumlonen? Kijk naar de Vlaamse Jobbonus

De Vlaamse Jobbonus, die vooral lagere lonen een bonus wil toekennen, is welgekomen en moet naar waarde worden geschat in het debat over de minimumlonen. Deze maatregel toont immers aan dat mensen meer koopkracht geven niet noodzakelijk ten koste hoeft te gaan van competitiviteit en jobcreatie.

renovatie gebouw
Opinie

Renovatieverplichting voor woningen onvermijdelijk om CO2-uitstoot aan te pakken

De Vlaamse Regering besliste vorige week tot verplichte renovatie van elk niet-residentieel gebouw dat vanaf volgend jaar verkocht wordt. Vanaf 2023 komt daar ook nog een minimum aandeel hernieuwbare energie bij. Een noodzakelijke en drastische stap, maar helaas nog onvoldoende voor een echte omslag.

digital green pass
Opinie

Internationaal reizen: schaf de quarantaineverplichting af voor wie een ‘groen certificaat’ heeft

De EU moet ervoor ijveren om de quarantaineverplichting in alle lidstaten af te schaffen voor wie het zogenaamde ‘groen certificaat’ kan voorleggen. Net omwille van de Europese aanpak zou dit certificaat betrouwbaar geacht moeten worden om de ingrijpende quarantaineverplichting te schrappen.

gevecht tegen covid
Opinie

Nu verder kijken dan de zomer: 3 pijlers voor een echte langetermijnstrategie rond corona

Het Zomerplan biedt perspectief richting het normaliseren van onze economie en bedrijven tot oktober. Maar we mogen ons niet vergissen: dit is geen onmiddellijke terugkeer naar de precorona periode. Om het virus te beheersen is een échte langetermijnstrategie nodig, met drie grote pijlers.

Hans Maertens
Opinie

Een vaccin is geen limonadedrankje

Raken aan vaccinpatenten is raken aan Vlaamse welvaart, schrijft Hans Maertens. We riskeren een van onze belangrijkste sectoren op droog zaad te zetten.

Hans Maertens
Opinie

Na het loonakkoord: tijd voor relance en groei

Wat is er de voorbije weken nodeloos veel energie verspild! Het was game-over voor de werkgevers. En de dividenden zouden aan banden worden gelegd. Geen loonsverhogingen, dan ook geen dividenden. Het ontlokte bij vele ondernemers en mezelf een heel diepe zucht. Politiek, ondernemingen, medewerkers: we zouden nu tijdens de grootste crisis die wij ooit hebben gekend, aan hetzelfde zeel moeten trekken.

Bart Van Craeynest
Opinie

Opletten met hoger minimumloon

Voorstellen voor een fors hoger minimumloon dreigen contraproductief te werken door de mogelijkheden van kwetsbare groepen op onze arbeidsmarkt nog verder in te perken. Op die manier zou het armoedeprobleem eerder vergroten dan verkleinen.

Toekomst
Nieuws

McKinsey: “Duurzaamheid en digitalisering bepalen in grote mate de toekomst van bedrijven”

McKinsey wordt 40 jaar, en dat wil het organisatie-adviesbureau niet zomaar laten voorbijgaan. In de reeks virtuele inspiratiesessies ‘Inspiring Belgium’ met toppers zoals Chris Peeters (Elia), Max Jadot (BNP Paribas Fortis), Rik Van de Walle (Universiteit Gent) en Guillaume Boutin (Proximus) snijdt het dé twee uitdagingen van bedrijven aan: digitalisering en duurzaamheid. “We willen inzichten bieden die tot actie inspireren”, klinkt het bij Frederic Vandenberghe en Ruben Schaubroeck van McKinsey.

Frank Beckx
Opinie

Waarom een definitief stikstofplan tegen eind 2021 echt noodzakelijk is

Door het stikstofdossier stevenden we sinds 25 februari 2021 af op een de facto vergunningsstop, met alle nefaste economische gevolgen van dien. Dankzij een Ministeriële Instructie is dat gevaar voorlopig geweken. Maar ten laatste eind dit jaar moet er echt een definitieve oplossing zijn, anders zetten we alsnog investeringen en broodnodige groei op de helling.

administratieve vereenvoudiging
Opinie

Dé hervorming die nauwelijks iets kost maar zoveel kan opleveren

Onze overheden trachten ondernemingen traditioneel aan te trekken of te ondersteunen via fiscale incentives of subsidies. Maar er is een potentieel effectievere weg: vereenvoudig het leven voor ondernemers, in samenspraak met hen. Die piste legt trouwens geen druk op de al sterk rood kleurende begroting. Het Vlaamse relanceplan wil alvast de regeldruk aanpakken.

elektrische auto
Opinie

Fiscaal gesleutel aan bedrijfswagens moet realistisch en werkbaar blijven

Het Vivaldi-compromis om de fiscale voordelen vanaf 2026 enkel voor zero-emissie wagens te behouden, krijgt verder vorm. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem heeft zijn plannen bekend gemaakt. Maar het voorstel dreigt de administratieve last en de factuur voor de werkgevers serieus te verhogen. Voldoende rechtszekerheid en een werkbare overgangsperiode zijn essentieel. 

stikstof
Nieuws

Stikstofproblematiek: wat is de stand van zaken voor ondernemingen?

De impasse in het stikstofdossier is doorbroken. Vlaams minister voor Omgeving Zuhal Demir geeft haar administratie via een Ministeriële Instructie duidelijke richtlijnen over hoe de komende maanden om te gaan met vergunningsaanvragen. Maar wat houdt dit dossier precies in, en in het bijzonder voor ondernemingen?

innovatiesteun
Opinie

Waarom innovatiesteun niet zomaar een cadeau is

Ondanks, of net dankzij hun succes, kwamen de Vlaamse innovatiesubsidies recent onder vuur te liggen. De steun zou aanleiding geven tot willekeur en slechts een handvol grote bedrijven bevoordelen. In één moeite door werd er vervolgens gepleit om deze steun af te schaffen en te vervangen door een algemene lastenverlaging zodat elk bedrijf zou profiteren. Klinkt goed, maar zulke redeneringen zijn veel te kort door de bocht.

5G
Opinie

5G-vertraging symptomatisch voor sloom digitaliseringsbeleid

Ooit scoorde België bij de top in Europa op het vlak van connectiviteit. Vandaag lopen we jaren achter in het 5G-dossier. In maar liefst 25 Europese landen is er al een commercieel 5G-aanbod, en de voorlopers als Duitsland denken actief na over 6G. In België is 5G ten allervroegste voor volgend jaar. We zijn in een peloton van achterblijvers terechtgekomen. Ons digitaliseringsbeleid is sloom. Dat tast de competitiviteit van onze ondernemingen aan.

ING
SD  Worx