Skip to main content
  • Nieuws - Voka nationaal

Nieuws - Voka nationaal

Bart Van Craeynest
Opinie

Extra loonfactuur loopt nu al op tot 9 miljard

Hogere energieprijzen blijven de inflatie opdrijven, en via de automatische loonindexering wordt die factuur grotendeels bij de bedrijven gelegd. Daarmee dreigen we fouten uit het verleden nog maar eens te herhalen. We zouden nu moeten nadenken over maatregelen om die factuur beter te verdelen, eerder dan actievoeren voor sterkere loonstijgingen.

foto
Voka-Persbericht

Gemiddeld 6% medewerkers onbeschikbaar wegens corona

Ondernemingen kampen met een grote personeelsuitval door coronabesmettingen en quarantainemaatregelen. Dat blijkt uit een enquête van Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, begin deze week bij 1000 ondernemingen.

Mobiliteitsbudget
Nieuws

Het mobiliteitsbudget in 14 vragen en antwoorden

Via het systeem van het mobiliteitsbudget kunnen werknemers die al voldoende lang beschikken over (of in aanmerking komen voor) een bedrijfswagen, die omzetten naar een mobiliteitsbudget. Binnen dit budget kiezen ze dan voor een combinatie van vervoermiddelen die hen het vlotst en op de meest milieuvriendelijke manier op het werk krijgt. Vanaf 1 januari 2022 gelden enkele nieuwigheden. 

foto
Voka-Persbericht

Voka vraagt dringend steunmaatregelen voor getroffen sectoren

De nieuwe maatregelen van het overlegcomité raken verschillende sectoren zoals de event-, cultuur- en ontspanningssector. Er kan dan ook geen twijfel over bestaan: de federale en Vlaamse steunmaatregelen moeten uitgebreid en verlengd worden.

energie
Nieuws

Toekomst van onze energievoorziening in gevaar

De federale regering buigt zich vandaag over het rapport van minister van Energie Tinne Van der Straeten omtrent de energieprijzen en de toekomstige energiebevoorrading aan ons land na de volledig uitstap van nucleaire energie. Zodra het rapport beschikbaar is, dient het ten gronde geanalyseerd te worden. Intussen sijpelen enkele elementen reeds door in de pers, wat de werkgevers noopt tot een eerste reactie.

Bart Van Craeynest
Opinie

Extra loonfactuur loopt op tot 7,5 miljard

Hogere energieprijzen blijven de inflatie opdrijven, en via de automatische loonindexering wordt die factuur grotendeels bij de bedrijven gelegd. Daarmee dreigen we fouten uit het verleden nog maar eens te herhalen. We zouden nu moeten nadenken over maatregelen om die factuur beter te verdelen, eerder dan actievoeren voor sterkere loonstijgingen.

Vitaal en gezond telewerk
Nieuws

Vlaamse Overheid financiert innovatieve projecten voor vitaal & gezond telewerk

De kogel is door de kerk: de jury van de projectoproep ‘Vitaal en gezond telewerken’ heeft 14 projecten gekozen uit de 38 ingediende voorstellen. Het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw lanceerde die projectoproep begin juli in opdracht van minister Wouter Beke. Daarmee wilden ze Vlaamse bedrijven of organisaties ondersteunen om de fysieke en mentale gezondheid van telewerkers te verbeteren.

9 scale-ups aan tafel met Voka in de Warande
Nieuws

Nood aan meer ambitie en risico-appetijt

Scale-ups zijn belangrijk voor de economische dynamiek, innovatie en Twin Transition die moeten zorgen voor de digitalisering en verduurzaming van economie én maatschappij. Voka ging daarom op woensdag 24 november in gesprek met enkele jonge, ambitieuze scale-ups over de vele uitdagingen die zij tegenkomen. Waar dromen zij van en waar liggen zij van wakker? Wat zijn de grootste knelpunten om te groeien in Vlaanderen en daarbuiten? Wat kan het beleid hieraan doen? 

Rob Van Dun toont product
Nieuws

The Big Score Effect

Voor het eerst je eigen project aan een groot publiek pitchen en onderhandelen met potentiële investeerders, dat is onder meer waar The Big Score om draait. En dat is exact wat Rob van Dun van Calculus daar met zijn start-up deed. Hij blikt terug op zijn wedervaren bij The Big Score en de rol die Voka in zijn bedrijf speelde.

FIT
Nieuws

FIT breekt samen met Voka een lans voor meer internationalisering, groei en welvaart

Internationaliserend Vlaanderen een duw in de rug geven, dat doet Flanders Investment & Trade (FIT) niet alleen. Integendeel! Onder het motto ‘1+1=3’, laat het Vlaamse agentschap voor internationaal ondernemen zich omringen door een stevige ploeg structurele partners. Zo ondertekende FIT op 25 november nieuwe samenwerkingsverbanden met maar liefst 21 organisaties, waaronder ook Voka. 

Bart Van Craeynest
Opinie

Maken we nu eindelijk werk van de uitrol van 5G?

Ons land loopt achter op het vlak van 5G. Het politieke akkoord over de organisatie van de veiling voor het 5G-spectrum moet dat veranderen. Voka-hoofdeconoom Bart Van Craeynest legt uit waarom dat cruciaal is.

Bart Van Craeynest
Opinie

Laat geen 80 miljard liggen op de arbeidsmarkt

Het economisch potentieel dat we op onze slecht werkende arbeidsmarkt laten liggen is enorm. Simulaties van de OESO geven aan dat we via hervormingen de economische activiteit met 80 miljard kunnen verhogen.

milieuforum
Nieuws

Voor het einde van dit jaar definitief stikstofkader

“We werken de komende dagen en weken hard met de Vlaamse regering om het definitief PAS goedgekeurd te krijgen”. Minister van omgeving Zuhal Demir bracht een duidelijke belofte mee naar het Milieuforum. Voor de zesde keer al organiseerden Voka en verschillende Vlaamse sectororganisaties het Milieuforum waar experts hun licht laten schijnen op de belangrijke omgevingsdossiers. Een definitief PAS zou een onderscheid moeten blijven maken tussen de uitstoot van veeteelt en industrie. De ondernemingen op het Milieuforum kijken uit naar hoe de programmatorische aanpak stikstof (PAS) op een nieuwe leest geschoeid zal worden.

Podcast 'in de Lift' - Ellen Batens, BloomUp
Nieuws

BloomUp: Mentale gezondheid bij jonge ondernemers

Voor de zeventiende aflevering van seizoen 2 van 'In de Lift' bracht Smart Media Agency een bezoekje aan Ellen Batens van BloomUp, en zij vertelde alles over hoe zij er met BloomUp naar streeft om mentale gezondheidszorg even toegankelijk te maken als fysieke gezondheidszorg.

Hans Maertens
Voka-Persbericht

Verplicht telewerk onbegrijpelijk voor ondernemingen

Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, vindt de beslissing van het Overlegcomité om over te gaan tot verplicht telewerk voor vier dagen per week - en vanaf 13 december drie dagen - absoluut niet te begrijpen.

coronavirus
Nieuws

Voka: verplicht telewerk onbegrijpelijk voor ondernemingen

Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, vindt de beslissing van het Overlegcomité om over te gaan tot verplicht telewerk voor vier dagen per week - en vanaf 13 december drie dagen - absoluut niet te begrijpen. Er vinden immers dankzij de vele inspanningen van ondernemingen amper besmettingen plaats op de werkvloer. Het verplichte telewerk zal economische en vooral mentale schade met zich meebrengen. De bedrijven vrezen daarnaast ook extra administratieve rompslomp met een omslachtige en nutteloze RSZ-tool op kop. Voor Voka moet de boosterprik op de werkvloer absolute prioriteit krijgen. Het is stuitend dat de uitgestoken hand van de bedrijfswereld om vaccinatie op de werkvloer mogelijk te maken, nu al meer dan een half jaar wordt genegeerd.

gebouwen verwarming
Nieuws

Wat houdt het nieuw Vlaams klimaatplan in?

De Vlaamse regering bereikte begin november een akkoord over de bijkomende maatregelen die nodig zijn om de uitstoot van broeikasgassen bijkomend te doen dalen tegen 2030. Het huidige Vlaamse klimaatplan voorziet een reductie van de broeikasgastuitstoot met 32,6%.

Bart Van Craeynest
Opinie

Einde van de groei is geen realistisch antwoord op de klimaatuitdaging

Het einde van de economische groei is geen realistisch antwoord op de klimaatuitdaging. Het komt er net op aan om ons economische model versneld bij te sturen richting duurzame oplossingen. De recente voorstellen zijn alvast een stap in de goeie richting, maar het echte werk moet nog gebeuren.

ING
SD  Worx