Skip to main content
  • Nieuws - Voka nationaal

Nieuws - Voka nationaal

acties
Nieuws

Vakbondsacties zijn buiten proportie

Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, heeft geen begrip voor de verschillende vakbondsacties die vandaag tegen de loonnormwet worden gevoerd. In juni gaven de vakbonden hun goedkeuring aan het loonakkoord dat de regering dit voorjaar bereikte. Nu opnieuw actie voeren is dan ook buiten proportie en mist elke redelijkheid. Het ziet er bovendien naar uit dat de lonen in ieder geval sterker zullen stijgen dan gedacht, wegens de hogere inflatievooruitzichten.

Hans Maertens en prof. Wouter Duyck
Nieuws

Voka Leerstoel: eerste testen voor een betere studiekeuze

Omdat internationale vergelijkingen zoals PISA en TIMSS erop wijzen dat de schoolresultaten van onze leerlingen zienderogen achteruit gaan, besloot Voka vorig jaar te investeren in een leerstoel voor een betere studie-oriëntering. Uit onderzoek blijkt immers dat studiekeuze een bepalende factor is voor de schoolresultaten van leerlingen. Intussen zijn in september de eerste brede testen gestart. Wij gingen poolshoogte nemen bij professor Wouter Duyck en onderzoeker Merel Dutry van de Universiteit Gent, trekkers van het project.
 

ventilatie
Nieuws

Aanbevelingen voor een goede ventilatie

We bundelden hier samen met Agoria, VITO en de Vlaamse Confederatie Bouw de aanbevelingen voor een goede ventilatie. We leggen uit wat het verschil is tussen ventileren, verluchten en luchtzuivering en hoe de binnenluchtkwaliteit kan opgevolgd worden aan de hand van een CO2-meter. We verwijzen naar alle bestaande praktische gidsen die je wegwijs maken bij het aankopen, installeren en opvolgen van ventilatie en de belangrijkste wetgeving en richtlijnen rond ventilatie. Door te focussen op beschikbare oplossingen hopen we het wat makkelijker maken om in onze ondernemingen aan de slag te gaan rond ventilatie.

In gesprek met Brieuc Van Damme over value based prikkels
Nieuws

In gesprek met Brieuc Van Damme over value based prikkels

Om “de juiste zorg, op de juiste plaats, op het juiste moment" te realiseren zijn prikkels nodig die zorgorganisaties, zorgverleners en patiënten in de juiste richtingen duwen. Tijdens de themasessie "Value based prikkels" op vrijdag 10 september gingen we hierover in gesprek met Brieuc Van Damme.

Jonas De Raeve en Yves Demaertelaere
Nieuws

Hoe kunnen we meer waar voor ons geld krijgen in het onderwijs?

De kwaliteit van ons onderwijs daalt, ondanks dat we meer middelen eraan spenderen dan andere landen. We moeten de middelen dus efficiënter inzetten. Scholengroep Broeders van Liefde toont alvast hoe het kan. Voka onderwijsexpert Jonas De Raeve schreef een Voka Paper met een aantal voorstellen.

Steve Alaerts, Remant
Nieuws

De impact van de containerchaos

Elke bedrijfsleider voelt het: de wereldhandel draait stroef. Dat heeft veel te maken met de verstoorde transportsector, die er maar niet in slaagt om het maritieme vervoer van containers weer vlot te trekken. Volgens Steve Alaerts van logistieke speler Remant zal die chaos nog even blijven duren, maar hij ziet wel licht aan het eind van de tunnel. En een kans om het voortaan anders aan te pakken.

Hans Maertens
Nieuws

Ondernemingen vragen duidelijkheid en transparantie in energiedossier

De polarisatie in het energiedebat neemt verder toe, maar het is nu écht wel tijd voor gedragen oplossingen. Het is voor Voka aan de politiek verantwoordelijken om alle scenario’s naast elkaar te leggen en te kiezen voor de beste oplossing en de beste energiemix. Vanuit het bedrijfsleven blijven we daarbij aandringen op een transparante besluitvorming met een duidelijke roadmap.

tekst
Opinie

Nog 0 vergunningen via ‘complexe projecten’

We zijn 7 jaar na het decreet ‘complexe projecten’, dat een procesaanpak voorziet om projecten te realiseren binnen een aanvaardbare termijn en met een zo groot mogelijk draagvlak. Er zijn 13 dossiers opgestart maar tot op vandaag 0 vergunningen afgeleverd.

Hans Wilmots
Nieuws

“Nog te weinig aandacht voor presenteïsme”

Op basis van objectieve fysiologische metingen in real time stress in kaart brengen? Nee, het is geen sciencefiction. BioRICS, een spin-off van de KU Leuven, ontwikkelde er unieke technologie voor. CEO Hans Wilmots legt uit hoe die kan bijdragen aan het welzijn van medewerkers.

Emmaus
Nieuws

“Inzetten op veerkracht”

Emmaüs samenvatten: het is geen evidentie. De groep is in Vlaanderen actief in bijna alle sectoren uit de gezondheids- en welzijnszorg. Het is een netwerk met ruim 7.000 medewerkers en 24 voorzieningen die houvast, nabijheid en vooruitgang centraal zetten.

partijvoorzitters op podium Bozar in debat
Nieuws

Voka Rentrée XL 2021: “Van veerkracht naar daadkracht”

Op 6 september organiseerde Voka de Rentree XL en trapte hiermee het politiek-economisch jaar stevig af. Het volledige event kan je hier herbekijken, met het Grote Groeidebat tussen de 6 partijvoorzitters én begeesterende toespraken van Hans Maertens en Wouter De Geest.

Dieter Somers en Alexander Hoogewijs
Nieuws

'De digitale transformatie is een continu proces"

De wereld verandert aan een rotvaart. Digitalisering is de drijvende kracht achter nieuwe ontwikkelingen, technologieën en tendensen. Als onderneming moet je mee op die sneltrein, want als je hem mist word je in geen tijd uit de markt gewipt. Ons land en onze ondernemingen bengelen helaas ergens in de achterste wagons. Een stevige demarrage is nodig.

ING
SD  Worx