Skip to main content
  • Home
  • Nieuws - Voka nationaal

Nieuws - Voka nationaal

afval inzamelen
Nieuws

Nieuwe regelgeving selectieve inzameling afval: wat verandert er voor jouw bedrijf?

Maak je in je bedrijf een sorteerfout bij de inzameling van afval? Vanaf 1 september 2021 zijn de inzamelaars verplicht om aan de sorteerfout een non-conformiteit te koppelen. De inzamelaar heeft 3 mogelijkheden om met je sorteerfout om te gaan. Afhankelijk van de keuze kunnen er extra kosten worden doorgerekend.

Hans Maertens
Opinie

“We moeten en zullen doorgaan”

“Na 1,5 jaar crisismanagement in bedrijven, regeringen en overheden zijn we nu snel, zeer snel uit deze crisis aan het geraken. De coronacijfers dalen, de groeicijfers veren op. Dat momentum moeten we met beide handen vastgrijpen om door te gaan, structureel te hervormen en ons land weer helemaal op de kaart te zetten”, stelt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

Bart Van Craeynest
Opinie

Vier cruciale hervormingen voor dit najaar

België kwam tot nog toe vrij goed door de crisis, maar de grote test volgt dit najaar. Als we echt sterker uit deze crisis willen komen, moeten we de komende maanden verregaande hervormingen uitwerken op vlak van pensioenen, arbeidsmarkt, fiscaliteit en overheidsfinanciën. Lukt dat niet, dan dreigen we de komende decennia geleidelijk aan welvaart in te boeten.

raad van bestuur
Nieuws

Voka gaat voluit voor meer diversiteit in vernieuwde Raad van Bestuur

Voka vzw, het Vlaams netwerk van ondernemingen, heeft haar Raad van Bestuur vernieuwd en gediversifieerd. Voortaan zullen meer vrouwen, jongere ondernemers en ondernemers met een allochtone afkomst deel uit maken van de Raad van Bestuur van Voka vzw. “Onze Raad van Bestuur is meer dan ooit vrouwelijker, jonger en diverser. Dit weerspiegelt ook het ondernemerschap in Vlaanderen,” aldus Voka-voorzitter Wouter De Geest. Ook in de Voka – Kamers van Koophandel over heel Vlaanderen worden de bestuursorganen diverser. Ondertussen zijn er reeds twee vrouwelijke voorzitters, namelijk van Voka Limburg en Voka Vlaams-Brabant. Ook het jongerennetwerk Jong Voka heeft nu een vrouwelijke voorzitter.

Frank Beckx
Opinie

Coronacijfers kleuren groen maar hervormingswerven staan nog op rood

Op de Europese coronakaart kleurt Vlaanderen weer groen. Maar voor de noodzakelijke hervormingen om sterker uit de crisis te komen, staan helaas nog heel wat parameters op rood: voor 3 werven in het bijzonder zwaait er een alarmlicht. Om de relance van onze economie ten volle te ondersteunen, roept Voka de regeringen in ons land op tot meer daadkracht en ambitie.

Hans Goossens die een glaasje met water vult
Nieuws

Zelf water maken

Een waterman met een visionaire aanpak. Water zal steeds minder vanzelfsprekend worden. Bedrijven moeten instaan voor hun eigen waterbevoorrading. Hans Goossens is een predikant van de toekomst.

naar de top
Opinie

Hoe kunnen we uitgroeien van innovatieleiders naar de absolute top?

Vlaanderen maakt, net als België, een duidelijke sprong vooruit op de Europese innovatiebarometer. Niet alleen door het invoeren van enkele nieuwe criteria rond digitalisering en verduurzaming, maar ook door de volgehouden inspanningen van de voorbije jaren. Toch mogen we niet op onze lauweren rusten, want er blijven enkele hardnekkige werkpunten.

droogte
Opinie

De droogte voorbij: 3 werven voor ons waterbeleid

Hoewel er in Vlaanderen voldoende neerslag valt, worden we toch geconfronteerd met steeds terugkerende droogteperiodes. Als we in Vlaanderen droogteperiodes willen voorkomen, is er nood aan een structurele aanpak. We zien 3 grote werven.

EU
Opinie

Het Belgische herstel- en veerkrachtplan: goeie investeringen, weinig hervormingen

De Europese Commissie heeft vorige week woensdag haar fiat gegeven voor het Belgische herstel- en veerkrachtplan. Hiermee is de eerste horde genomen om een ambitieus relancebeleid uit te rollen in september. Maar er is nog heel wat werk aan de winkel omtrent de doorvoering van een structurele hervormingsagenda.

ING
SD  Worx