Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws

Nieuws

wetten
Voka nationaal
Opinie

Minder langdurig zieken met nieuwe federale welzijnswet

Oproep Mensura en Voka om arbeidsartsen meer verantwoordelijkheid te geven. België is Europees kampioen, maar dan wel in de foute discipline. Meer dan een half miljoen mensen is vandaag langdurig ziek en daardoor afwezig van het werk. Nog nooit stonden meer mensen aan de kant en het gaat verder de verkeerde richting uit. De arbeidsmarkt, het bedrijfsleven en de sociale zekerheid komen onder een onhoudbare druk. De voorstellen die politieke partijen in deze campagne opwerpen zijn nuttig, maar volstaan geenszins. Een fundamentele aanpassing van de regelgeving is noodzakelijk. De codex welzijn en gezondheid op het werk moet dringend vernieuwd worden.

Bart Van Craeynest
Voka nationaal
Opinie

Vijf hervormingsprioriteiten voor deze legislatuur

De beste garantie voor meer welvaart en koopkracht is sterkere economische groei. Voor de nieuwe regeringen op alle niveaus moet de prioriteit dan ook liggen op hervormingen die ons economisch groeipotentieel duurzaam versterken.

ouderenzorg
Voka nationaal
Opinie

Een strategische financiering van ouderenzorg

De ouderenzorg in Vlaanderen staat onder immense druk. Het VRT-programma Factcheckers legde onlangs pijnlijk bloot wat velen in de sector al weten: de zorg voor ouderen is vandaag niet altijd even kwalitatief. Vlozo wees er bovendien op dat de vergrijzing harder toe slaat dan gedacht: de verschillende overheden in dit land zijn niet voorbereid om iedere oudere met een zorgvraag de gepaste ondersteuning te bieden. Hoe kunnen we de middelen vinden voor een strategisch ouderenzorgbeleid?

Weetstraat
Voka nationaal
Opinie

"Ondernemerschap moet op de eerste plaats komen"

“Een busritje en een ijzersterke getuigenis. Daarmee overtuigden de 7 ondernemers uit onze Weetstraat-campagne de 7 partijvoorzitters en miljoenen Vlamingen. Die weten nu dat ondernemerschap op de eerste plaats moet komen”, stelt Voka-topman Hans Maertens vast.

Voka nationaal
Nieuws

FAQ: Europese waardeketenwetgeving (EUDR, CSDDD, FLR)

In deze FAQ vind je info over de verscheidene ‘waardeketenwetgeving’ die recent door de Europese Unie is ontwikkeld: de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), Forced Labour Regulation (FLR) en de Regulation on Deforestation-free products (EUDR).

EU
Voka nationaal
Opinie

Verdere stappen nodig voor een Europees competitiviteitspact

Vorige week vond de Competitiviteitsraad plaats in Brussel, voorgezeten door minister Jo Brouns in het kader van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Voor Vlaanderen, met zijn sterke industriële basis, is het Europese industriebeleid van groot belang.

Voka x Rode Kruis
Voka nationaal
Nieuws

Voka en Rode Kruis-Vlaanderen roepen bedrijven op om plasma te doneren

Voka en Rode Kruis-Vlaanderen lanceren het project ‘Onderneming met een groot hart’, een initiatief dat bedrijven aanspoort om hun medewerkers te motiveren samen plasma te doneren in een van de 14 donorcentra in Vlaanderen. Dit project heeft als doel de noodzakelijke plasmareserves te verhogen om levensreddende medicatie en behandelingen te blijven waarborgen.

Bart Van Craeynest
Voka nationaal
Opinie

Internationale handel onder druk

De trend weg van globalisering vormt een bedreiging voor onze toekomstige welvaart. De volgende regering zal snel aan de bak moeten om tegen de achtergrond van dat moeilijkere internationale klimaat onze exportmogelijkheden te ondersteunen. Veel van de voorstellen in de huidige verkiezingscampagne gaan evenwel in de verkeerde richting.

Rudy Provoost
Voka nationaal
Nieuws

Mist de verkiezingscampagne inhoudelijke ernst?

Beloftes van niet-gefinancierde belastingverlagingen en koopkrachtmaatregelen. Rijkentaksen die staatsfinanciën in één klap gezond maken. Een miljardensanering van de begroting die “geen pijn doet”. “Weinig realistisch en niet ernstig”, waarschuwt Voka-voorzitter Rudy Provoost.

Bart Van Craeynest
Voka nationaal
Opinie

Miljarden aan extra belastingen op kapitaal en ondernemen

Verschillende partijen stellen voor om de belastingen op kapitaal en ondernemen met (vele) miljarden te verhogen. Dat zou nefast zijn voor de bedrijfsinvesteringen en het ondernemerschap, en op langere termijn ook voor onze welvaart en de koopkracht.

Bij Gilbert De Clercq gaan inclusie en duurzaamheid hand in hand
Voka nationaal
Nieuws

Bij Gilbert De Clercq gaan inclusie en duurzaamheid hand in hand

In een sector die vaak als traditioneel wordt beschouwd, vormt logistiek dienstverlener Gilbert De Clercq een uitzondering. Het familiebedrijf draagt zowel inclusie, diversiteit & duurzaamheid hoog in het vaandel. Ellen Vanlerberghe, bestuurder & Robby Cap, HR Manager spelen een cruciale rol in het bevorderen van deze drie zaken binnen de onderneming.

stroom
Voka nationaal
Opinie

Geef de energienorm nog meer handen en voeten

In 2021 voerde de federale regering de energienorm in. Deze norm bepaalt de hoogte van de maximale kosten gelinkt aan energie en is gebaseerd op een jaarlijkse studie van de energiekosten voor bedrijven en gezinnen.

Elektriciteitswet
Voka nationaal
Nieuws

Federaal en Vlaams Parlement keuren maatregelen goed die competitiviteit van ondernemingen vooruithelpen

Tijdens de laatste plenaire vergaderingen in de Kamer en in het Vlaams Parlement zijn maatregelen goedgekeurd die de concurrentiekracht van ondernemingen vooruithelpen. Het gaat over de aanpassing van de federale elektriciteitswet en de hervorming van het omgevingsdecreet. Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, is tevreden dat de verschillende coalities tot aan de eindstreep  blijven verder werken in het belang van ondernemend Vlaanderen. Het werk is uiteraard niet af. Bij de start van de campagne wil Voka de boodschap geven dat het versterken van de economie een opdracht is die elke partij ter harte moet nemen.

Hoe Aquafin inzet op hernieuwbare energie en flexibiliteit
Voka nationaal
Nieuws

Hoe Aquafin inzet op hernieuwbare energie en flexibiliteit

Aquafin, een bedrijf gespecialiseerd in afvalwaterverwerking, staat bekend als een aanzienlijke elektriciteitsverbruiker in Vlaanderen. Jeroen Deurinck, Energy Manager bij Aquafin, legt uit dat hun activiteiten het transport en de behandeling van huishoudelijk afvalwater omvatten, met meer dan 2000 pompstations en 300 zuiveringsinstallaties. "Onze processen zijn zeer energie-intensief, met een elektriciteitsverbruik van ongeveer 280 gigawattuur per jaar, wat neerkomt op 0,7% van het totale elektriciteitsverbruik in Vlaanderen," aldus Deurinck.

Bart Van Craeynest
Voka nationaal
Opinie

Viel Sinterklaas dit jaar op 1 mei?

Meer loon voor minder werken, zonder realistische plannen hoe we dat kunnen realiseren. Sinterklaas kwam dit jaar al op 1 mei met beloftes van cadeautjes voor iedereen. Zonder ernstig plan hoe we onze economie structureel kunnen versterken zal dat allemaal niet haalbaar blijken op 10 juni.

Voka Talentcenter Zellik
Voka nationaal
Persbericht

Voka Talentcenters in elke Vlaamse provincie

Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, opent nieuwe Talentcenters in elke Vlaamse provincie. In totaal zullen er tegen eind 2024 in heel Vlaanderen 7 Talentcenters operationeel zijn.

ING
SD  Worx