Skip to main content

Nieuws

brexit
Nieuws

Brexit: de meest gestelde vragen

Na moeizame onderhandelingen van meer dan 2 jaar stapte het Verenigd Koninkrijk (VK) op 31 januari 2020 officieel uit de Europese Unie (EU). Sindsdien zijn het VK en de EU van start gegaan met nieuwe onderhandelingen over de toekomstige relatie die op 1 januari 2021 in werking moet treden. Deze onderhandelingen verlopen moeizaam wat doet vermoeden dat een akkoord omtrent de toekomstige relatie beperkt zal zijn. Voka verzamelt hier de meest gestelde vragen over de brexit.

Bart Van Craeynest
Nieuws

Er is geen afweging tussen gezondheid en economie

Hoe houden we ook de komende wintermaanden de verspreiding van het virus binnen de perken zonder nieuwe lockdowns? Heel het debat over versoepeling staat of valt met die beheersingsstrategie. Zolang die er niet is, dreigen we ons naar een derde golf te versoepelen. Dat er over die strategie nog altijd te weinig duidelijkheid is, blijft ook op economisch vlak onverdedigbaar.

brexit
Nieuws

Brexit-crisiscel nodig om onmiddellijke impact op te vangen

Wat de finale uitkomst ook moge zijn van de onderhandelingen, we kunnen een grote verstoring in de handelsstromen tussen België en het VK verwachten op 1 januari 2021. Er zal dan ook nood zijn aan een goed uitgeruste brexit-crisiscel om onvoorziene problemen snel en efficiënt te verhelpen.

vaccin corona
Nieuws

Maak nu een duidelijke beheersingsstrategie voor COVID-19 tot aan de zomer

We zijn opgelucht dat de niet-essentiële winkels sinds gisteren weer open mogen. Maar er blijft nood aan een gedetailleerd plan tot aan de zomermaanden voor de beheersing van het virus, de teststrategie en de uitrol van de vaccins. Enkel zo kunnen we een derde golf, het bijhorende jojo-effect en onherstelbare economische schade vermijden.

discriminatie
Nieuws

Antidiscriminatie via zelfregulering: ja, maar ...

Er is een nieuw kader voor zelfregulering op sectoraal niveau in de maak. Voka kan deze onderschrijven want ze komt tegemoet aan een economische en maatschappelijke nood. Maar de uitwerking vraagt tijd en overleg om methodiek en verwachtingen helder te krijgen. Er zijn vier grote bekommernissen.

onderwijs
Nieuws

Behoud de ambitie in de eindtermen

Wie denkt dat gedetailleerdere eindtermen zorgen voor eenheidsworst, gaat voorbij aan deze twee feiten. Ten eerste dat meer ambitie in de eindtermen noodzakelijk blijft en ten tweede dat de keuze voor een school meer afhangt van de manier waarop ze de eindtermen realiseert dan van de inhoud van de leerstof.

Bart Van Craeynest
Nieuws

Is er door onze wankele overheidsfinanciën wel nog geld voor ernstige relance?

Met de coronacrisis vliegen de miljarden aan overheidssteun en aan begrotingstekorten ons nu al maanden om de oren. Volgens sommigen moeten we ons helemaal geen zorgen maken over de oplopende overheidsschulden, terwijl anderen waarschuwen voor de catastrofale gevolgen daarvan. Zoals zo vaak ligt de realiteit genuanceerder.

Baanbrekers
Nieuws

Baanbrekers 2020: Volvo Cars en Liesbeth Grieten (H.Essers) bekroond

Tijdens het livestream event op 23 november heeft logistiek Vlaanderen massaal zijn digitale stem uitgebracht voor enerzijds genomineerde baanbrekende multimodale projecten en anderzijds een genomineerde baanbrekende multimodale personaliteit. Volvo Cars werd verkozen als verlader 2020 en Liesbeth Grieten van H.Essers werd bekroond tot multimodale ambassadeur 2020.

Frieda Matthys
Nieuws

“Samenwerking blijvend stimuleren”

De pijnpunten in de organisatie en financiering van welzijn en zorg: we kennen ze al een hele tijd. De coronacrisis legde ze nu ook bloot voor het brede publiek. Benieuwd?

ING
SD  Worx