Skip to main content

Nieuws

Chris Van De Voorde
Nieuws

Chris Van De Voorde, JuuNoo: “Economie en duurzaamheid als basis voor échte innovatie”

“Ik keek met mijn zoon onlangs naar de lancering van de Falcon Heavy, de ruimteraket van Elon Musk. Hij maakte als eerste raketten die weer op aarde landen. Als nu iemand het in zijn hoofd haalt om een raket te maken, kunnen ze onmogelijk anders dan ook met herbruikbare raketten te werken: SpaceX heeft de spelregels veranderd, de maatstaf bepaald. Dat wil ik ook doen.” Chris Van de Voorde, founder van JuuNoo heeft zich als doel gesteld de bouwwereld te hervormen naar een duurzame markt waar hergebruik de norm is.

Johan Guldix
Expert talk

"De beste innovaties ontstaan door te luisteren naar de klant."

In hun colorlab werken de mensen van Ebema samen met hun klanten dagelijks nieuwe projecten uit met innovatieve oplossingen. "Het is een mooi voorbeeld van hoe innovatie tot stand kan komen", weet Johan Guldix, innovatie-expert bij Voka. Jammer genoeg kunnen we in Vlaanderen op dat vlak toch nog wat beter presteren. Innovatie blijft nog te vaak op de plank liggen en wordt verder niet gecommercialiseerd.

Niels Van Weereld
Nieuws

Faktion: “Wij geloven in AI als doelgerichte innovatie, niet als gimmick”

AI-scale-up Faktion gaat niet mee in de hype om te innoveren door ‘iets met AI te doen’. “We geloven echt in het concept van doelgerichte innovatie, waarbij technologieën worden toegepast om businesscases op te lossen in plaats van louter als een gimmick”, zegt Niels Van Weereld. "Wij beschouwen AI eerder als een economische versneller voor organisaties dan als een innovatieve technologie."

circulaire economie
Nieuws

VITO: “Dankzij 'Next Generation EU' kunnen we meer bedrijven naar een duurzame transitie leiden.”

Met het post-corona economisch herstelprogramma ‘Next Generation EU’ en eerder met de ‘Green Deal’ kiest Europa radicaal voor een duurzame toekomst. Voor VITO, de Vlaamse onafhankelijk onderzoeksorganisatie gespecialiseerd in cleantech en duurzame ontwikkeling, klinkt dat als muziek in de oren: “Vanuit duurzaamheid economische impact creëren: dat zit in ons DNA.” Bedrijven zullen meer dan ooit bij VITO terecht kunnen voor samenwerking in onderzoeksprojecten en advies.

Bart Van Craeynest
Nieuws

Economische groei is de ruggengraat van onze welvaartsstaat

De regeringsonderhandelingen focusten de voorbije weken en maanden op thema’s als hogere uitkeringen, meer geld voor de zorg, de sluiting van de kerncentrales, de mogelijkheden voor verdere staatshervorming … Al bij al lag de klemtoon opmerkelijk weinig op de cruciale vraag hoe we de economische groei na de coronacrisis weer kunnen opkrikken. 

Vlaams parlement
Nieuws

Vlaamse regering moet ambitieuze doorstart maken

Maandag is er de tweede Septemberverklaring van de huidige Vlaamse regering, waarin ze haar prioriteiten voor 2021 toelicht. Wij hopen dat ze een echte doorstart neemt en werk maakt van 5 cruciale prioriteiten voor de Vlaamse ondernemingen.

jobs
Nieuws

Jobbonus blijft nodig, ook na covid-19

Voor de coronacrisis stond de activeringstrein vertrekkensklaar. Het doel was en blijft 120.000 mensen extra aan het werk krijgen tegen het einde van deze regeerperiode, onder meer via de jobbonus. Dit instrument blijft meer dan ooit nodig om dat doel te halen.

ursula von der leyen
Nieuws

Snel en efficiënt Europese coronamiddelen aanwenden via Vlaamse taskforce

België kan aanspraak maken op 5 miljard uit het Europese herstelplan voor de coronacrisis. Maar het blijft in ons land oorverdovend stil. De Septemberverklaring is een uitgelezen kans voor de Vlaamse Regering om hier een duidelijk engagement over uit te spreken en het voortouw te nemen.

spaarvarken
Nieuws

Nu vaart maken met het Vlaams Welvaartsfonds

Begin juni kondigde de Vlaamse regering een Welvaartsfonds aan om te beleggen in toekomstgerichte Vlaamse ondernemingen, maar intussen tikt de klok voort. Dit fonds moet snel operationeel worden. Dat kan in twee stappen.

afbeelding belasting
Nieuws

Vlaamse regering moet investeringsplannen ondernemingen ondersteunen

De Vlaamse Septemberverklaring moet ook oog hebben voor de versterking van het investeringsklimaat van ondernemingen. In deze crisistijden vraagt Voka daarom de heractivering van het gewestelijk belastingkrediet in de onroerende voorheffing en van de afbouwregeling onroerende voorheffing materieel en outillage voor investeringen in nieuwe bedrijfsuitrusting.

Alex De Muyt
Nieuws

“Koppositie van ons land behouden”

De pijnpunten in de organisatie en financiering van welzijn en zorg: we kennen ze al een hele tijd. De coronacrisis legde ze nu ook bloot voor het brede publiek. Benieuwd?

Bart Van Craeynest
Nieuws

Krapte op de arbeidsmarkt komt na deze crisis snel terug

Als we straks terugkeren naar een normalere economische situatie zal de structurele krapte op de arbeidsmarkt die de voorbije jaren heel wat bedrijven parten speelde zich vrij snel terug laten voelen. Dat die krapte gepaard gaat met een werkzaamheidsgraad die bij de laagste van Europa hoort, blijft een pijnlijke illustratie van een slecht georganiseerde arbeidsmarkt. 

ING
SD  Worx