Skip to main content
  • Nieuws - Voka nationaal

Nieuws - Voka nationaal

Health Community Congres: WAT? Working Apart Together!
Nieuws

Health Community Congres: WAT? Working Apart Together!

Op dinsdag 28 september verzamelden zo'n 200 deelnemers in welzijn en zorg op de eventlocatie Den Berg te Londerzeel voor het jaarlijks congres van Voka Health Community. Thema van de dag: "WAT? Working Apart Together! - Samen over werk, welzijn en werkgeluk in het nieuwe normaal.".

Hugo Geuens Sopraco Voka Plato
Nieuws

30 jaar Plato - een terugblik met peter Hugo Geuens

Plato is al 30 jaar lang Voka’s lerend netwerk bij uitstek. Ondernemers leren bij van anderen om hun eigen onderneming verder te kunnen uitbouwen. Plato-peter Hugo Geuens draait al bijna tien jaar mee. Een terugblik. 

ziekeverlof
Nieuws

Andere aanpak langdurig zieken dringt zich op

Om een werkzaamheidsgraad van 80% te halen en dus 120.000 mensen extra aan het werk te krijgen in Vlaanderen, moet er uit andere vaatjes getapt worden dan enkel de activering van uitkeringsgerechtigde werklozen. Een groot deel van de inactieven is langdurig ziek. Willen we hen re-integreren, dan moeten we de huidige aanpak grondig herzien en ‘fitnotes’ invoeren.

vrachtvervoer per spoor
Nieuws

Rail Roadmap 2030: shift naar meer spoor

Tegen 2040 zou de vraag naar goederenvervoer met 26% toenemen. Om onze mobiliteit en het klimaat veilig te stellen, moet het vrachtvervoer verspreid worden over alle modi. Tegen 2030 moeten er dubbel zoveel goederen per spoor getransporteerd worden dan vandaag.

Spaarvarken
Nieuws

Geen geld voor cadeautjes

Uit allerlei hoeken werden de voorbije weken ideeën gelanceerd voor budgettaire cadeautjes. Daar is eenvoudigweg geen geld voor. We moeten integendeel dringend werk maken van een geloofwaardig meerjarentraject om onze overheidsfinanciën terug op de rails te krijgen. 

Frank Beckx
Nieuws

Septemberverklaring: van ambitie naar daadkracht

De prioriteiten die de Vlaamse regering maandag in haar Septemberverklaring naar voren schoof, zetten Vlaanderen op de goede weg. Maar op tal van gebieden moeten we nog een tandje bijsteken. De ambities zitten juist, het is nu een kwestie van daadkracht om de plannen ook op het terrein te realiseren.

acties
Nieuws

Vakbondsacties zijn buiten proportie

Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, heeft geen begrip voor de verschillende vakbondsacties die vandaag tegen de loonnormwet worden gevoerd. In juni gaven de vakbonden hun goedkeuring aan het loonakkoord dat de regering dit voorjaar bereikte. Nu opnieuw actie voeren is dan ook buiten proportie en mist elke redelijkheid. Het ziet er bovendien naar uit dat de lonen in ieder geval sterker zullen stijgen dan gedacht, wegens de hogere inflatievooruitzichten.

Hans Maertens en prof. Wouter Duyck
Nieuws

Voka Leerstoel: eerste testen voor een betere studiekeuze

Omdat internationale vergelijkingen zoals PISA en TIMSS erop wijzen dat de schoolresultaten van onze leerlingen zienderogen achteruit gaan, besloot Voka vorig jaar te investeren in een leerstoel voor een betere studie-oriëntering. Uit onderzoek blijkt immers dat studiekeuze een bepalende factor is voor de schoolresultaten van leerlingen. Intussen zijn in september de eerste brede testen gestart. Wij gingen poolshoogte nemen bij professor Wouter Duyck en onderzoeker Merel Dutry van de Universiteit Gent, trekkers van het project.
 

“De brug slaan met het bedrijfsleven”
Nieuws

“De brug slaan met het bedrijfsleven”

CAW Boom Mechelen Lier heeft heel wat expertise als het gaat over het versterken van psychosociaal welzijn van mensen. Het wil die kennis in de toekomst nog meer delen met bedrijven en hun medewerkers.

ventilatie
Nieuws

Aanbevelingen voor een goede ventilatie

We bundelden hier samen met Agoria, VITO en de Vlaamse Confederatie Bouw de aanbevelingen voor een goede ventilatie. We leggen uit wat het verschil is tussen ventileren, verluchten en luchtzuivering en hoe de binnenluchtkwaliteit kan opgevolgd worden aan de hand van een CO2-meter. We verwijzen naar alle bestaande praktische gidsen die je wegwijs maken bij het aankopen, installeren en opvolgen van ventilatie en de belangrijkste wetgeving en richtlijnen rond ventilatie. Door te focussen op beschikbare oplossingen hopen we het wat makkelijker maken om in onze ondernemingen aan de slag te gaan rond ventilatie.

In gesprek met Brieuc Van Damme over value based prikkels
Nieuws

In gesprek met Brieuc Van Damme over value based prikkels

Om “de juiste zorg, op de juiste plaats, op het juiste moment" te realiseren zijn prikkels nodig die zorgorganisaties, zorgverleners en patiënten in de juiste richtingen duwen. Tijdens de themasessie "Value based prikkels" op vrijdag 10 september gingen we hierover in gesprek met Brieuc Van Damme.

Jonas De Raeve en Yves Demaertelaere
Nieuws

Hoe kunnen we meer waar voor ons geld krijgen in het onderwijs?

De kwaliteit van ons onderwijs daalt, ondanks dat we meer middelen eraan spenderen dan andere landen. We moeten de middelen dus efficiënter inzetten. Scholengroep Broeders van Liefde toont alvast hoe het kan. Voka onderwijsexpert Jonas De Raeve schreef een Voka Paper met een aantal voorstellen.

Steve Alaerts, Remant
Nieuws

De impact van de containerchaos

Elke bedrijfsleider voelt het: de wereldhandel draait stroef. Dat heeft veel te maken met de verstoorde transportsector, die er maar niet in slaagt om het maritieme vervoer van containers weer vlot te trekken. Volgens Steve Alaerts van logistieke speler Remant zal die chaos nog even blijven duren, maar hij ziet wel licht aan het eind van de tunnel. En een kans om het voortaan anders aan te pakken.

Hans Maertens
Nieuws

Ondernemingen vragen duidelijkheid en transparantie in energiedossier

De polarisatie in het energiedebat neemt verder toe, maar het is nu écht wel tijd voor gedragen oplossingen. Het is voor Voka aan de politiek verantwoordelijken om alle scenario’s naast elkaar te leggen en te kiezen voor de beste oplossing en de beste energiemix. Vanuit het bedrijfsleven blijven we daarbij aandringen op een transparante besluitvorming met een duidelijke roadmap.

tekst
Opinie

Nog 0 vergunningen via ‘complexe projecten’

We zijn 7 jaar na het decreet ‘complexe projecten’, dat een procesaanpak voorziet om projecten te realiseren binnen een aanvaardbare termijn en met een zo groot mogelijk draagvlak. Er zijn 13 dossiers opgestart maar tot op vandaag 0 vergunningen afgeleverd.

ING
SD  Worx