Skip to main content
Map
  • Belangenbehartiging

Belangenbehartiging

Routeplan 2025
Belangenbehartiging

AW Routeplan 2025: snelweg naar een digitale topregio

Vooruitkijken doen we met Routeplan 2025. Want bent u voorbereid op wat gaat komen? Routeplan 2025 is de economische gps voor beleidsmakers en ondernemers in onze regio die door 100 CEO's en andere knappe koppen uit verschillende sectoren uitgestippeld werd.

Logo alle aw dossiers
Belangenbehartiging

Alle AW lobbydossiers

Belangen behartigen, belangen verdedigen? Wat houdt die term nu juist in? Door een sterk lokaal netwerk laten wij uw stem horen bij de lokale besturen, in belangengroepen, adviesraden, streekoverleg, commissies, bij lokaal overleg rond specifieke thema’s maar ook op Vlaams en federaal niveau.

Antwerpen-Waasland Mobiel
Belangenbehartiging

Antwerpen-Waasland Mobiel

Wil je meer weten over de wegenwerken in jouw regio of welke hinder je wanneer kan verwachten? Antwerpen-Waasland Mobiel helpt je vlot onderweg!

Arbeidsmigratie
Belangenbehartiging

Arbeidsmigratie

Ondanks de oorlog in Oekraïne en de indirecte negatieve effecten voor onze Limburgse ondernemers zien we dat de krapte op de arbeidsmarkt een groot probleem blijft. In onze maandelijkse enquête blijft het tekort aan personeel steevast in de top 3 staan (naast stijgende loon- en energiekost).

Bereikbaarwerk.be
Belangenbehartiging

Aw Bereikbaarwerk.be

Deze digitale tool helpt bedrijfsleiders en hr-managers in de regio Antwerpen-Waasland om het overzicht te behouden in de veelheid aan mobiliteitsinitiatieven. Het instrument bundelt de belangrijkste bedrijfsgerichte initiatieven van overheden en publieke vervoersaanbieders.

aw verkiezingsmanifest
Belangenbehartiging

Aw Verkiezingsmanifest

Als werkgeversorganisatie legt de Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland de nadruk op het creëren van de randvoorwaarden om de economische toekomst van ons land en regio te verzekeren. De overheden spelen hierbij een cruciale rol. Op scharniermomenten publiceert Voka - Kamer van Koophandel dan ook manifesten voor het lokale, Vlaamse en federale niveau

Bedrijventerreinen Vlaams-Brabant
Belangenbehartiging

Bedrijventerreinen Vlaams-Brabant

Bedrijventerreinmanagement is een vaak nog onbekende manier van samenwerken tussen ondernemingen op bedrijventerreinen, industriesites en kmo-parken. Zo’n samenwerking biedt mogelijkheden, want heel wat bedrijven kampen met dezelfde problemen, zoals hoge energiekosten of vraagstukken rond mobiliteit en transport. Helaas beseffen veel bedrijven niet dat gezamenlijke initiatieven met omliggende bedrijven vaak de beste oplossingen bieden. Daarom wil Voka Vlaams-Brabant bedrijven via verschillende initiatieven verenigen, ondersteunen en begeleiden.

Belangenbehartiging

Defensieve regels zonder instrumentalisering

Het adagium dat de laatste jaren opmars maakt in de EU, is dat van de strategische autonomie. Dit heeft tot gevolg dat er de laatste jaren ook sterk werd ingezet op defensieve instrumenten.

Droogte
Belangenbehartiging

Droogte

Door de droogte is er op elke vierkante meter grond in Vlaanderen zo’n 150 liter water te weinig uit de lucht gevallen. Bedrijven gebruiken vooral leidingwater en grondwater. Onder meer voor het reinigen of koelen van installaties, de stoomproductie of als grondstof.

onderwijs duaal leren
Belangenbehartiging

Duaal leren - regio Mechelen-Kempen

Ons onderwijs is wereldtop. Dat geloven we toch graag in Vlaanderen. Toch lijkt dat verleden tijd. Ons secundair onderwijs behoort tot de duurste van de OESO, maar de resultaten van onze leerlingen tuimelen omlaag in de internationaal gerespecteerde PISA-scores.

E313 en E314: pleidooi voor échte SNELwegen
Belangenbehartiging

E313 en E314: pleidooi voor échte SNELwegen

Voka – KvK Limburg berekende dat in de buurt van het Klaverblad in Lummen het verkeer op 2 jaar tijd met 9% steeg. Al jaren is het daarom vragende partij om de E313 en de E314 op twee maal drie rijstroken te brengen. Snelwegen dienen om verkeer SNEL van het ene punt naar het andere te brengen.

Albertkanaal
Belangenbehartiging

Economisch Netwerk Albertkanaal

Sinds 2004 worden via het Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA) nieuwe bedrijventerreinen ontwikkeld of opgewaardeerd aan het Albertkanaal. In Limburg gaat het om gemeenten als Tessenderlo, Beringen, Ham, Lummen, Genk, Heusden-Zolder, Hasselt, Diepenbeek, Zutendaal, Bilzen en Lanaken.

Klimaat en Energie
Belangenbehartiging

Energie en Klimaat

Tegen 2030 moet de broeikasgasuitstoot in de Europese Unie met 55% gedaald zijn ten opzichte van 1990. Met het programma ‘Fit for 55’ staat de EU dan ook voor het grootste pakket klimaatbeleid ooit. Ondernemingen vormen daarbij een cruciale schakel.

Fiscaliteit
Belangenbehartiging

Fiscaliteit

Fiscaliteit moet rechtvaardig, billijk, sturend, transparant, eenvoudig en voorspelbaar zijn. Op die manier kan het ondernemerschap en innovatie stimuleren.

Haven van Zeebrugge
Belangenbehartiging

Havencel West-Vlaanderen

Als we Vlaanderen willen uitbouwen als de logistieke poort van West-Europa, is een goede mobiliteit noodzakelijk, zowel op de weg, het water als in de lucht. Een goede ontsluiting van de haven van Zeebrugge is onontbeerlijk om de groei niet te belemmeren.

Ijzeren Rijn: opportuniteit voor treinvervoer
Belangenbehartiging

Ijzeren Rijn: opportuniteit voor treinvervoer

Voka – Kamer van Koophandel Limburg pleit al jaren om zo snel mogelijk werk te maken van een reactivering van de IJzeren Rijn. Ook het SALK-rapport schoof deze spoorverbindingen naar voren als belangrijke randvoorwaarden voor de heropleving van de Limburgse economie.

Innovatie
Belangenbehartiging

Innovatie en Digitalisering

Innovatie is een absolute must voor de groei van je bedrijf. Innoveren is niet alleen je producten en diensten vernieuwen, maar evengoed nieuwe materialen en moleculen ontwikkelen, nieuwe business modellen vormgeven, nieuwe processen invoeren, digitaliseren en zo veel meer.

Internationaal Ondernemen
Belangenbehartiging

Internationaal Ondernemen

Vlaanderen is inherent internationaal. Eén op de drie jobs in Vlaanderen is afhankelijk van internationale handel. Het Vlaams gewest was in 2021 verantwoordelijk voor 82 procent van de Belgische export en 84 procent van de import.

ING
SD  Worx