Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Belangenbehartiging

Belangenbehartiging

Logo alle aw dossiers
Belangenbehartiging

Alle AW lobbydossiers

Belangen behartigen, belangen verdedigen? Wat houdt die term nu juist in? Door een sterk lokaal netwerk laten wij uw stem horen bij de lokale besturen, in belangengroepen, adviesraden, streekoverleg, commissies, bij lokaal overleg rond specifieke thema’s maar ook op Vlaams en federaal niveau.

Antwerpen-Waasland Mobiel
Belangenbehartiging

Antwerpen-Waasland Mobiel

Wil je meer weten over de wegenwerken in jouw regio of welke hinder je wanneer kan verwachten? Antwerpen-Waasland Mobiel helpt je vlot onderweg!

Arbeidsmigratie
Belangenbehartiging

Arbeidsmigratie

Ondanks de oorlog in Oekraïne en de indirecte negatieve effecten voor onze Limburgse ondernemers zien we dat de krapte op de arbeidsmarkt een groot probleem blijft. In onze maandelijkse enquête blijft het tekort aan personeel steevast in de top 3 staan (naast stijgende loon- en energiekost).

aw verkiezingsmanifest
Belangenbehartiging

Aw Verkiezingsmanifest

Als werkgeversorganisatie legt de Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland de nadruk op het creëren van de randvoorwaarden om de economische toekomst van ons land en regio te verzekeren. De overheden spelen hierbij een cruciale rol. Op scharniermomenten publiceert Voka - Kamer van Koophandel dan ook manifesten voor het lokale, Vlaamse en federale niveau

Onderwijs duaal leren
Belangenbehartiging

Duaal leren - regio Mechelen-Kempen

Ons onderwijs is wereldtop. Dat geloven we toch graag in Vlaanderen. Toch lijkt dat verleden tijd. Ons secundair onderwijs behoort tot de duurste van de OESO, maar de resultaten van onze leerlingen tuimelen omlaag in de internationaal gerespecteerde PISA-scores.

Fiscaliteit
Belangenbehartiging

Fiscaliteit

Fiscaliteit moet rechtvaardig, billijk, sturend, transparant, eenvoudig en voorspelbaar zijn. Op die manier kan het ondernemerschap en innovatie stimuleren.

Haven van Zeebrugge
Belangenbehartiging

Havencel West-Vlaanderen

Als we Vlaanderen willen uitbouwen als de logistieke poort van West-Europa, is een goede mobiliteit noodzakelijk, zowel op de weg, het water als in de lucht. Een goede ontsluiting van de haven van Zeebrugge is onontbeerlijk om de groei niet te belemmeren.

Memorandum gemeenteraadsverkiezingen
Belangenbehartiging

Memorandum gemeenteraadsverkiezingen

In elke gemeente staan er om de zes jaar gemeenteraadsverkiezingen op de kalender. Die mogen telkens als een scharniermoment worden opgevat, dat kansen schept om de uitdagingen aan te pakken die garant staan voor groei en vooruitgang.

Milieu, energie en klimaat
Belangenbehartiging

Milieu, energie en klimaat

De Vlaamse bedrijven bewijzen dat economische groei en een daling van emissies wel degelijk hand in hand kunnen gaan. Voka zet deze topics hoog op de agenda, en ijvert voor een competitief en duurzaam model.

Mobiliteit
Belangenbehartiging

Mobiliteit

België is kampioen filerijden. Maar willen we onze regio leefbaar en bereikbaar maken, en onze rol als logistieke hub in Europa blijven waarmaken, dan moeten we nu maatregelen nemen.

Mobiliteit en logistiek
Belangenbehartiging

Mobiliteit en logistiek

Vlotte en slimme mobiliteit is een noodzakelijke voorwaarde voor een florerende economie. Zowel voor personen- als goederenverkeer. Voka stelt alles in het werk om ondernemingen bereikbaar te maken, verkeersinfarcten aan te pakken en om toekomstgericht het multimodaal vraagstuk vorm te geven.

Windenergie
Belangenbehartiging

Offshore-industrie

De sector van de blue growth heeft een sterk groeipotentieel, met heel wat mogelijkheden op vlak van energie, aquacultuur, kustbescherming, transport, enz.

Politiek Vlaams-Brabant
Belangenbehartiging

Politiek Vlaams-Brabant

Het bedrijfsleven en de politiek zijn twee werelden die nauw met elkaar verbonden zijn. Als de stem van de ondernemingen, ondernemers en hun medewerkers maken we jullie belangen kenbaar en verdedigen we ze van het lokale tot op het hoogste niveau. Onze leden zijn onze motor. Samen timmeren we aan een optimaal kader om vrij en succesvol te kunnen ondernemen in Vlaanderen.

Ruimte en omgeving
Belangenbehartiging

Ruimte en omgeving

Ondernemingen hebben ruimte nodig om te ondernemen. Voldoende goed gelegen grond voor industriële ontwikkelingen is dus cruciaal.

Start- en scale-ups
Belangenbehartiging

Start- en scale-ups

Start- en scale ups verdienen alle steun zodat ze zich kunnen focussen op wat telt: ondernemen. Wij pleiten mee voor een kader dat innovatie en ondernemerschap stimuleert.

Start-up
Belangenbehartiging

Start- en scale-ups

Wegwijs geraken in het starterslandschap is niet altijd evident. Het is vaak inefficiënt en niet eenduidig. Als Voka – KvK Limburg willen we daarom startende bedrijven meer ondersteunen.

Welzijn en zorg
Belangenbehartiging

Welzijn en Zorg

Welzijn en zorg houdt onze samenleving in 2022 en in de toekomst mee overeind. We wisten al eerder dat deze motor van geluk, tewerkstelling, sociale mobiliteit en innovatieve vooruitgang cruciaal is.

ING
SD  Worx