Skip to main content

Nieuws

Webinar Voka HC - Patiënt zijn in coronatijden
Nieuws

Webinar Voka HC - Patiënt zijn in coronatijden

Iedereen zet momenteel volop in op de herlancering van een meer normale samenleving, met aandacht voor alle randvoorwaarden. Toch lijken we in deze coronacrisis de patiënt wel eens vergeten te zijn.

laptop met online opleiding
Nieuws

Opleiding tijdelijk werklozen: Vlaanderen moet nu mee aan zet komen

De federale regering wil dat bedienden in tijdelijke werkloosheid twee dagen opleiding per maand volgen. Voka deelt de doelstelling om in te zetten op opleiding, maar de federale aanpak alleen zal niet de nodige impact hebben. Vlaanderen moet mee aan zet.

Bart Van Craeynest
Nieuws

Tijd voor meer overheidsinvesteringen

Terwijl er de voorbije weken heel wat aandacht ging naar gratis treinritten, horecacheques en feestpremies, blijft het wachten op een ernstig relanceplan. Een cruciale rol daarvoor ligt bij de overheidsinvesteringen.

geld
Nieuws

Relance door regionaal te investeren in MOED

Overheidsinvesteringen spelen een cruciale rol in de exit uit deze crisis, daar zijn alle economen het over eens. Vooral de regio’s moeten investeren in ‘MOED’: Mobiliteit, Onderzoek & Ontwikkeling, Energie en Digitalisering. Ja, dat kost geld maar het gaat slechts om eenmalige uitgaven om ons opnieuw te lanceren na de coronaklap. En die relance zullen we hard nodig hebben, voor onze economie én voor onze overheidsfinanciën.

europese vlag
Nieuws

Het Europees herstelplan: bijschaven wenselijk, snel aannemen noodzakelijk

Vorige week werd het coronaherstelplan voor het eerst besproken op de Europese Raad. Hieruit bleek dat het nog bijgeschaafd moet worden om de steun van de 27 regeringsleiders te krijgen. Toch moet de EU de vooropgestelde timing aanhouden en eind juli landen met een ambitieus akkoord.

cyber trade
Nieuws

Focus op wederopbouw, niet op nationale digitaks

Voka vraagt de federale parlementsleden om nu niet in versneld tempo een Belgische digitale taks in te voeren. Dat kan een grondige hervorming van de internationale fiscaliteit hypothekeren. Het is beter de focus te blijven richten op de wederopbouw van onze zwaar getroffen economie.

iemand sorteert afval
Nieuws

Waarom een versoepeling van de sorteerverplichting op bedrijfssites zich opdringt

Vanuit Europa en Vlaanderen wordt er steeds meer gefocust op het reduceren van algemeen bedrijfsafval. Daar is nog potentieel voor. “Maar een doorgedreven sortering is vaak niet haalbaar door plaatsgebrek, de complexiteit en het ontbreken van een verdienmodel”, stelt adviseur milieu en klimaat Katelijne Haspeslagh. Een versoepeling van de sorteerverplichting op de bedrijfssite kan een piste zijn.

Bart Van Craeynest
Nieuws

Internationalisering blijft een cruciale motor van de Vlaamse economie

In het debat over de relance gaat veel aandacht naar koopkracht en zwaar getroffen sectoren als horeca en kleinhandel. De exportbedrijven komen daarbij opmerkelijk weinig aan bod. En dat terwijl die exportbedrijven voor onze economie net enorm belangrijk zijn.

Drie
Opinie

Drie noodzakelijke herlanceringspistes

Nu de gezondheidscijfers voor de burgers in ons land rooskleuriger ogen, wordt het ook tijd om versneld werk te maken van de gezondheidscijfers van onze ondernemingen. Er staan enkele goede maatregelen in de steigers. Voka vraagt nu de goedkeuring en implementatie van drie noodzakelijke herlanceringspistes.

Coronaproof bedrijf
Opinie

En wanneer de échte relancemaatregelen voor de arbeidsmarkt?

Het is positief dat de superkern zaterdag besliste om de tijdelijke werkloosheid te verlengen tot minstens 31 augustus en extra ondersteuning te voorzien voor sectoren in moeilijkheden zoals de horeca. Maar voor een herstel van onze economie zijn er nu echt dringend ingrepen op langere termijn nodig zoals het inzetten op een flexibelere arbeidsorganisatie.

Sophie Wilmès
Opinie

Welgekomen extra federale steunmaatregelen zijn zwaar onvoldoende voor echt herstel

Het voorbije weekend kondigde de federale ‘superkern’ een aantal maatregelen aan om de economie en de werkgelegenheid verder te ondersteunen. Maatregelen die de schok van de coronacrisis op korte termijn opvangen. Maar met dergelijke tijdelijke maatregelen zal onze economie niet kunnen herstellen. Daarvoor is veel meer nodig, op langere termijn, zoals de solvabiliteit van de ondernemingen herstellen, investeringen stimuleren en een flexibelere arbeidsorganisatie.

Europese vlag
Opinie

Het Europees herstelplan: lessons learned uit de eurocrisis

Met een Europees herstelplan moet de economische impact van de coronacrisis bezworen worden. Bovendien moet men de fouten vermijden die men ruim tien jaar geleden wel maakte bij de aanpak van de Eurocrisis. Kordaat en solidair handelen verzekert een sterker en sneller Europese herstel.

ING
SD  Worx