Skip to main content
  • Home
  • Nieuws - Voka nationaal

Nieuws - Voka nationaal

Bart Van Craeynest
Opinie

Dividendstop is een onzinnige en mogelijk gevaarlijke maatregel

Alsof het loonoverleg nog niet moeilijk genoeg lag, deden de socialisten er deze week in de aanloop naar 1 mei nog een schep bovenop. Vooruit-voorzitter Conner Rousseau pakte uit met het opmerkelijke ‘als hogere lonen niet kunnen, dan ook geen dividenden’. Dat is op z’n zachtst gezegd een bizarre koppeling, die op termijn kan leiden tot structurele schade in onze economie.

kraan
Nieuws

Nieuw afwegingskader droogte: wat betekent dit voor jouw onderneming?

Er is een nieuw afwegingskader voor prioritair watergebruik tijdens waterschaarste dat deze zomer zal proefdraaien. Het afwegingskader moet het beleid helpen om wanneer er waterschaarste is te beslissen in welke volgorde sectoren minder water tot geen water mogen gebruiken

infrastructuurwerken
Nieuws

Eerste stap richting rationele beroepsprocedures

Vergunningen moeten uit het sukkelstraatje van soms eindeloze procedures. Voka is dan ook tevreden dat er deze week in het Vlaams Parlement een stap is gezet om het betwisten van een vergunning rationeler te maken in de toekomst.

Hans Maertens
Opinie

Versnel nu de vaccinatie door ook in te enten op de werkvloer

Vaccineren op de werkvloer moet snel mogelijk worden. “Onze nieuwste Voka-enquête toont dat bedrijven deze taak op zich willen nemen: twee op de drie ondernemingen met meer dan 250 medewerkers zijn hiervoor vragende partij. Hoe sneller we iedereen gevaccineerd krijgen, hoe beter voor samenleving en economie. Waar wacht de overheid dan nog op?”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

brexit - file
Opinie

Brexit: wat we te winnen hebben bij een Vlaams-Britse 'Green Lane'

De brexit zadelt bedrijven met extra kosten op, vooral door de douaneprocedures. Maar ze biedt ook een opportuniteit om Vlaanderen nog beter uit te spelen als logistieke regio. Hoe? Door Vlaams-Britse 'Green Lanes' op te richten, die het zakendoen vanuit de EU met het Verenigd Koninkrijk vergemakkelijken.

opleiding
Opinie

Waarom 5 verplichte opleidingsdagen invoeren achterhaald en incoherent is

Federaal minister van Werk Pierre-Yves Dermagne legt een wetsontwerp op tafel dat wil voorzien in een interprofessionele doelstelling van 5 dagen formele opleiding per voltijds werkende werknemer per jaar. Dit gaat uit van een verouderde visie op vorming. Bovendien is wisselwerking met de Vlaamse beleidsaanpak zoek. We geven 3 grote kanttekeningen.

water
Opinie

Naar een integraal waterbeleid: 7 essentiële aandachtspunten

Op Vlaams niveau staan er een reeks initiatieven en plannen in de stijgers om onze regio weerbaar te maken tegen nieuwe droogteperiodes, en dat is goed nieuws. Maar we moeten hier wel echt vaart mee maken en komen tot een integraal waterbeleid. Daarbij zijn er 7 belangrijke aandachtspunten.

Frank Beckx
Opinie

Hoe komen we beter uit deze crisis?

Net op dit scharniermoment in de grootste naoorlogse crisis start ik in een nieuwe rol als directeur van het Kennis- en Lobbycentrum bij Voka. De vraag die mij bezig houdt? Hoe we sterker uit deze crisis komen. Het beheren van de pandemie slorpt nog volop alle aandacht op, maar na corona moeten we er als economie en samenleving weer staan. Dat kan, op voorwaarde dat we nú beginnen te hervormen en te investeren.

spaarvarken
Opinie

Ook bij groei en lage rente loopt overheidsschuld met huidig beleid op

Met het huidige beleid zou de overheidsschuld ondanks vrij gunstige omstandigheden qua rente en economische groei ook na de crisis gestaag verder oplopen. Dat impliceert dat er dan geen buffers meer zijn om eventuele nieuwe crisissen op te vangen. Dat is geen houdbare situatie.

Hans Maertens
Opinie

Een lockdown mag niet wennen, en de regeldrift ook niet

We zitten intussen aan de derde lockdown – of eerste paaspauze, zo je wil – en de lijst van extra coronaverplichtingen lijkt maar uit te deinen. Bijna alsof het normaal is dat er nog maar eens een tandje of regeltje moet worden bijgestoken. Ja, natuurlijk moeten we het virus afremmen om de zorg te vrijwaren. We roepen iedereen op de regels te blijven volgen. Maar we moeten opletten dat na de crisis deze regeldrift niet overslaat naar alle andere beleidsdomeinen.

ING
SD  Worx