Skip to main content

Nieuws

Secundair onderwijs
Opinie

Drie topideeën in nieuwe eindtermen secundair onderwijs

Vlak voor kerstmis werd op de ministerraad van de Vlaamse regering nog een rist aan maatregelen en plannen goedgekeurd. Een zeer belangrijke beslissing voor Voka en de Vlaamse bedrijven was de hervorming van de eindtermen voor het secundair onderwijs. Drie belangrijke Voka-doelstellingen werden daarin opgenomen. Het Vlaams Parlement moet dit nu snel goedkeuren zodat scholen vanaf volgend schooljaar aan de slag kunnen.

Voka's wensen
Nieuws

Voka wenst jou een zalige kerst en gelukkig nieuwjaar!

2020 was het jaar van samen doorgaan, 2021 wordt dat van samen groeien! Voka wenst alle ondernemingen en hun medewerkers een prettig eindejaar toe. Benieuwd naar wat onze Voka-collega's iedereen toewensen?

hoger onderwijs
Nieuws

Hoe maken we het Vlaamse hoger onderwijs top tegen 2030?

In het Plan Samen Groeien vormen digitalisering en levenslang leren belangrijke ingrediënten om van Vlaanderen een topregio te maken tegen 2030. Niet enkel het leerplichtonderwijs, maar ook het hoger onderwijs heeft hier een belangrijke taak te vervullen. Tijdens de 5-daags van de Groei boog een panel van experten en stakeholders uit het hoger onderwijs en het bedrijfsleven zich over de vraag wat de werkpunten moeten zijn voor de komende jaren om meer wendbaar talent te kweken. Hieronder een selectie van topideeën die uit de sessie kwamen.

werk
Nieuws

SAMEN GROEIEN: Hoe maken we onze arbeidsmarkt future proof tegen 2030?

Een flexibele arbeidsmarkt is volgens het Plan Samen Groeien van Voka een van dé hefbomen om Vlaanderen klaar te stomen voor de toekomst. Maar hoe kunnen we deze effectief future proof maken? Op Voka's ‘5-daagse van de Groei’ boog een panel van experts zich over deze vraag. Herbeleef de ideeënuitwisseling op basis van drie stellingen.

5-daagse van de groei
Nieuws

SAMEN GROEIEN: 13 ‘out of the box’-ideeën uit de '5-daagse van de groei'

200 deelnemers, 13 thematische discussies, 5 dagen: dat was de ‘5-daagse van de Groei’ die Voka deze en vorige week organiseerde in het kader van zijn Plan Samen Groeien. We selecteerde hieronder 13 opvallende ‘out of the box’-ideeën om van Vlaanderen een Europese topregio te maken tegen 2030. In 2021 wordt hier ongetwijfeld een vervolg aan gegeven.

Bart Van Craeynest
Nieuws

Lessen en vooruitzichten voor 2021

Met het einde van 2020 kunnen we stilaan de economische schade van dit coronajaar opmeten. Hoe onwaarschijnlijk de gebeurtenissen van 2020 ook waren, ze bieden wel vier belangrijke lessen voor wat we volgend jaar kunnen verwachten.

klimaat
Nieuws

SAMEN GROEIEN: Hoe kan Vlaanderen tegen 2030 koploper zijn in de duurzame economie?

Voka bracht in een van de sessies van de 5-daagse van de Groei enkele ‘captains of sustainability’ samen om na te denken over hoe Vlaanderen tegen 2030 koploper kan worden op het vlak van de duurzame economie. Uit de sessie bleek onder meer dat er heel wat enthousiasme en ambitie heerst over dit thema, maar dat er ook nood is aan een holistische aanpak. Een verslag.

5G Smart City
Nieuws

SAMEN GROEIEN: Hoe kunnen we 5G in België succesvol uitrollen?

België hinkt achterop met de uitrol van 5G. Zo werd er nog steeds geen spectrum geveild voor deze nieuwe technologie. Dit terwijl er in de EU al commerciële 5G-diensten worden aangeboden in 17 landen. 5G biedt dan ook heel wat voordelen ten opzichte van 4G: al was het maar omwille van de snelheid en betrouwbaarheid. Wat moeten we doen om 5G ook bij ons succesvol uit te rollen? Dat was de hamvraag waarover een aantal experten en spelers uit het veld zich bogen tijdens de 5G-sessie op de ‘5-daagse van de Groei’.

fiscaliteit
Nieuws

Fiscaliteit: nood aan meer pragmatisme in onze wetgeving

Het internationale fiscale rechtskader is duidelijk aan verandering toe. Ons land vervult in die internationale onderhandelingen een constructieve rol. We moeten daarbij ook oog hebben voor het behoud van concurrentiekracht ten opzichte van de buurlanden. Dat kan door de nodige pragmatiek aan de dag te leggen.

onderwijs
Nieuws

Onderwijskwaliteit is prioriteit

Net voor het Kerstreces staan er traditiegetrouw nog enkele belangrijke zaken op de agenda van de Vlaamse regering, niet in het minst op vlak van onderwijs. Dat is ook nodig gezien de dramatische cijfers over de dalende onderwijsprestaties. We moeten absoluut vermijden dat ons onderwijs afglijdt naar de middenmoot.

dienstenexport
Nieuws

Hoe onze dienstenexporteurs de wereld kunnen veroveren

Zolang corona woedt, dreigt de goederenexport nog lang suboptimaal te blijven. Aangezien export de motor is van de Vlaamse economie, stelt dit ons voor een serieuze uitdaging. Maar heel wat kleine Vlaamse digitale dienstverleners zijn net gegroeid. Hoe boren we dat potentieel nog beter aan?

5-daagse van de Groei
Nieuws

Zo kunnen we weer vooruit in Vlaanderen: 200 experts wisselen 5 dagen lang ideeën uit bij Voka

Hoe kunnen we weer vooruit in Vlaanderen? Hoe bereiken we weer groei, die gezond en gedeeld is? Voka lanceerde met zijn Plan Samen Groeien een duidelijke ambitie tegen 2030 en ging de voorbije week de dialoog aan met 200 experts om tot nog meer ideeën en concrete acties te komen.

Bart Van Craeynest
Nieuws

Kwalitatiever beleid nodig voor een sterkere economie

Hoe kunnen we de extra groei realiseren die we nodig hebben om de impact van corona weg te werken én om onze welvaartsstaat te versterken? Op Voka’s ‘5-daagse van de Groei’ gingen we in gesprek met Vlaamse topeconomen. Naast 5 pistes kwam er één grote bezorgdheid naar boven: de kwaliteit van het beleid.

ING
SD  Worx