Skip to main content
  • Nieuws - Voka nationaal

Nieuws - Voka nationaal

Bart Van Craeynest
Opinie

Vijf positieve lessen voor 2022

Het is vandaag makkelijk om doemscenario’s te bedenken voor 2022. Maar er zijn ook belangrijke positieve lessen van de voorbije twee jaar die we best niet vergeten. Als we die lessen doortrekken, dan is er in 2022 veel mogelijk.

kerstvideo
Nieuws

Voka wenst alle ondernemers een gezond en gelukkig 2022!

Wat een bochten en hordes hebben we dit jaar weer moeten nemen! Ook voor 2022 is het parcours nog lang niet helemaal duidelijk. Dit staat in elk geval vast: we zullen samen moeten oplossingen zoeken, samen moeten ondernemen om samen te groeien. Gedelegeerd bestuurder Hans Maertens en de Voka-medewerkers wensen in deze kerstvideo alle ondernemers in elk geval fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2022!

Steven De Laet
Nieuws

Inopsys: “We gaan voor duurzame impact”

Inopsys is een van de pareltjes uit het Vlaamse scale-up-landschap. Opgericht in 2015 als spin-off van de KU Leuven, ontwikkelt het technologie om waterstromen van chemie- en farmaceutische bedrijven te zuiveren. Sinds de oprichting kon het bedrijf bijna tien miljoen euro kapitaal ophalen.

levenslang leren
Nieuws

Nieuw actieplan moet levenslang leren versnellen

Het Partnerschap Levenslang Leren, waar Voka deel van uitmaakt, heeft een actieplan klaar waarmee men het beleid rond levenslang leren wil stroomlijnen en versnellen. Dat is essentieel om ons innovatiepotentieel en productiviteit te verhogen en Vlaanderen klaar te maken voor transformaties zoals de klimaatverandering en vergrijzing.

Rutte
Nieuws

Duitse en Nederlandse lessen voor België

De grote aandacht voor de klimaattransitie in de nieuwe Duitse en Nederlandse beleidsplannen is een trend die ook België niet zal ontlopen. Andere Duitse en Nederlandse plannen, onder meer op het vlak van arbeidsmarkt en overheidsfinanciën, houden minder lessen voor België, gezien de amper te vergelijken uitgangsposities. 

foto
Voka-Persbericht

Vaccineren op de werkvloer eindelijk mogelijk

Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, is opgelucht dat vaccineren op de werkvloer mogelijk wordt. In een eerste fase zal geprikt worden bij 7 Vlaamse bedrijven met minstens 1.000 werknemers.

Bart Van Craeynest
Opinie

De 5 economische to do's voor 2022

2022 wordt de laatste realistische kans om deze legislatuur nog ernstige beleidsmaatregelen te nemen om onze economie structureel te versterken. Voor 2022 ligt een cruciale to-dolijst klaar.

personeel
Nieuws

Personeelsuitval groter dan ooit tijdens afkoelingsweek

Voka maakt zich zorgen om de personeelsbezetting in de bedrijven volgende week. Door de extra week kerstvakantie en de zware uitval door ziekte en quarantaine zullen fors meer medewerkers niet aan het werk gaan. Voor verschillende sectoren is het jaareinde echter een bijzonder drukke periode.

Bart Van Craeynest
Opinie

5 economische hindernissen voor 2022

Belangrijke hindernissen overschaduwen de groeivooruitzichten voor 2022. Toch blijven die vooruitzichten nog voorzichtig positief, ook al zal de economie duidelijk een paar versnellingen lager schakelen.

afval
Nieuws

Bedrijfsafval wordt duurder vanaf januari

Om bedrijven verder te motiveren hun afval correct te sorteren en zo weinig mogelijk restafval aan te bieden, besliste de Vlaamse Regering om het bedrijfsrestafval duurder te maken. 

stikstof
Opinie

Voorkom met definitieve regeling voor stikstof dat bedrijven vertrekken

Wat zijn de regels rond stikstof? Op die eenvoudige vraag is er vandaag geen afdoend antwoord. En dat vormt een probleem dat elke dag groter wordt. Van klein tot groot: zowat elke economische sector stoot stikstof uit. Nieuwe investeringen in de Vlaamse economie zullen niet gebeuren zonder duidelijkheid over een wettelijk stikstofkader. De Vlaamse bedrijven vragen aan de Vlaamse regering dit jaar nog een definitief PAS (programmatorische aanpak stikstof), dat rechtszekerheid biedt op een zo lang mogelijke termijn. 

ING
SD  Worx