Skip to main content
  • Nieuws - Voka nationaal

Nieuws - Voka nationaal

foto
Nieuws

Voka: “Eindelijk federale energienorm die energiekosten voor ondernemingen onder controle moet houden”

Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, stelt vast dat de federale regering verschillende maatregelen neemt die de meerkosten op de energiefactuur voor ondernemingen onder controle houden. Eindelijk wordt er werk gemaakt van een echte energienorm, zoals Voka al jarenlang vraagt.

ziektebriefje
Nieuws

Voka erg sceptisch over voorstel om ziektebriefje af te schaffen

Om langdurige afwezigheid wegens ziekte aan te pakken, gaan we het ziektebriefje voor korte afwezigheden afschaffen. Met die uitleg lanceerde minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een nieuw idee. Hij wil het verboden maken dat werkgevers voor enkele dagen afwezigheid om een doktersbriefje vragen. Voka staat erg sceptisch tegenover dit voorstel. Het zet de poort naar misbruik open. En vooral: het is geen antwoord op de sterke stijging van het aantal langdurige zieken.

Philip Tondeleir
Nieuws

De telewerktips van… bITss “We testen een nieuwe tool om te zien wie waar mee bezig is”

Business IT Services & Solutions (bITss) uit Puurs begeleidt vooral ziekenhuizen op het vlak van IT, en doet dat sinds corona ook grotendeels vanop afstand. “Zichtbaar maken wie waar nu precies mee bezig is, blijft de grootste uitdaging”, zegt topman Philip Tondeleir. Een tool helpt hen daarbij.

Bart Van Craeynest
Opinie

1 jaar De Croo: wachten op echte hervormingen

Tijdens het eerste jaar regering De Croo zaten het crisismanagement en de relance-investeringen goed. De noodzakelijke structurele hervormingen laten evenwel op zich wachten. En in het huidige politieke klimaat is het nog maar de vraag of die er effectief nog zullen komen.

Olivier Meyskens
Nieuws

De telewerktips van... Event Masters: “Verlof nemen voor de tandarts hoeft bij ons niet, maar zet het wel in je agenda”

Veel regels over waar en wanneer medewerkers hun werk doen, zijn er bij eventbureau Event Masters niet. Ook als werkgever een troef, meent managing partner Olivier Meyskens. “Bij velen in onze sector zijn mensen vertrokken, terwijl wij voor één vacature 80 kandidaten hebben.”

Health Community Congres: WAT? Working Apart Together!
Nieuws

Health Community Congres: WAT? Working Apart Together!

Op dinsdag 28 september verzamelden zo'n 200 deelnemers in welzijn en zorg op de eventlocatie Den Berg te Londerzeel voor het jaarlijks congres van Voka Health Community. Thema van de dag: "WAT? Working Apart Together! - Samen over werk, welzijn en werkgeluk in het nieuwe normaal.".

Hugo Geuens Sopraco Voka Plato
Nieuws

30 jaar Plato - een terugblik met peter Hugo Geuens

Plato is al 30 jaar lang Voka’s lerend netwerk bij uitstek. Ondernemers leren bij van anderen om hun eigen onderneming verder te kunnen uitbouwen. Plato-peter Hugo Geuens draait al bijna tien jaar mee. Een terugblik. 

ziekeverlof
Nieuws

Andere aanpak langdurig zieken dringt zich op

Om een werkzaamheidsgraad van 80% te halen en dus 120.000 mensen extra aan het werk te krijgen in Vlaanderen, moet er uit andere vaatjes getapt worden dan enkel de activering van uitkeringsgerechtigde werklozen. Een groot deel van de inactieven is langdurig ziek. Willen we hen re-integreren, dan moeten we de huidige aanpak grondig herzien en ‘fitnotes’ invoeren.

vrachtvervoer per spoor
Nieuws

Rail Roadmap 2030: shift naar meer spoor

Tegen 2040 zou de vraag naar goederenvervoer met 26% toenemen. Om onze mobiliteit en het klimaat veilig te stellen, moet het vrachtvervoer verspreid worden over alle modi. Tegen 2030 moeten er dubbel zoveel goederen per spoor getransporteerd worden dan vandaag.

Spaarvarken
Nieuws

Geen geld voor cadeautjes

Uit allerlei hoeken werden de voorbije weken ideeën gelanceerd voor budgettaire cadeautjes. Daar is eenvoudigweg geen geld voor. We moeten integendeel dringend werk maken van een geloofwaardig meerjarentraject om onze overheidsfinanciën terug op de rails te krijgen. 

Frank Beckx
Nieuws

Septemberverklaring: van ambitie naar daadkracht

De prioriteiten die de Vlaamse regering maandag in haar Septemberverklaring naar voren schoof, zetten Vlaanderen op de goede weg. Maar op tal van gebieden moeten we nog een tandje bijsteken. De ambities zitten juist, het is nu een kwestie van daadkracht om de plannen ook op het terrein te realiseren.

acties
Nieuws

Vakbondsacties zijn buiten proportie

Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, heeft geen begrip voor de verschillende vakbondsacties die vandaag tegen de loonnormwet worden gevoerd. In juni gaven de vakbonden hun goedkeuring aan het loonakkoord dat de regering dit voorjaar bereikte. Nu opnieuw actie voeren is dan ook buiten proportie en mist elke redelijkheid. Het ziet er bovendien naar uit dat de lonen in ieder geval sterker zullen stijgen dan gedacht, wegens de hogere inflatievooruitzichten.

Hans Maertens en prof. Wouter Duyck
Nieuws

Voka Leerstoel: eerste testen voor een betere studiekeuze

Omdat internationale vergelijkingen zoals PISA en TIMSS erop wijzen dat de schoolresultaten van onze leerlingen zienderogen achteruit gaan, besloot Voka vorig jaar te investeren in een leerstoel voor een betere studie-oriëntering. Uit onderzoek blijkt immers dat studiekeuze een bepalende factor is voor de schoolresultaten van leerlingen. Intussen zijn in september de eerste brede testen gestart. Wij gingen poolshoogte nemen bij professor Wouter Duyck en onderzoeker Merel Dutry van de Universiteit Gent, trekkers van het project.
 

“De brug slaan met het bedrijfsleven”
Nieuws

“De brug slaan met het bedrijfsleven”

CAW Boom Mechelen Lier heeft heel wat expertise als het gaat over het versterken van psychosociaal welzijn van mensen. Het wil die kennis in de toekomst nog meer delen met bedrijven en hun medewerkers. “Want we zijn ervan overtuigd dat één plus één drie is”, vertelt algemeen directeur Bart Claes.

ventilatie
Nieuws

Aanbevelingen voor een goede ventilatie

We bundelden hier samen met Agoria, VITO en de Vlaamse Confederatie Bouw de aanbevelingen voor een goede ventilatie. We leggen uit wat het verschil is tussen ventileren, verluchten en luchtzuivering en hoe de binnenluchtkwaliteit kan opgevolgd worden aan de hand van een CO2-meter. We verwijzen naar alle bestaande praktische gidsen die je wegwijs maken bij het aankopen, installeren en opvolgen van ventilatie en de belangrijkste wetgeving en richtlijnen rond ventilatie. Door te focussen op beschikbare oplossingen hopen we het wat makkelijker maken om in onze ondernemingen aan de slag te gaan rond ventilatie.

In gesprek met Brieuc Van Damme over value based prikkels
Nieuws

In gesprek met Brieuc Van Damme over value based prikkels

Om “de juiste zorg, op de juiste plaats, op het juiste moment" te realiseren zijn prikkels nodig die zorgorganisaties, zorgverleners en patiënten in de juiste richtingen duwen. Tijdens de themasessie "Value based prikkels" op vrijdag 10 september gingen we hierover in gesprek met Brieuc Van Damme.

ING
SD  Worx