Skip to main content
  • Nieuws - Voka nationaal

Nieuws - Voka nationaal

Reactie Voka op loonakkoord federale regering
Voka-Persbericht

Met loonakkoord moet ook de sereniteit terugkeren

Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, heeft kennis genomen van het loonakkoord dat in de schoot van de federale regering vannacht is bereikt. Belangrijk is dat de maximale loonstijging de komende twee jaar beperkt blijft tot 0,4%, bovenop de 2,8% automatische loonindexering.

Frank Beckx
Opinie

Waarom een definitief stikstofplan tegen eind 2021 echt noodzakelijk is

Door het stikstofdossier stevenden we sinds 25 februari 2021 af op een de facto vergunningsstop, met alle nefaste economische gevolgen van dien. Dankzij een Ministeriële Instructie is dat gevaar voorlopig geweken. Maar ten laatste eind dit jaar moet er echt een definitieve oplossing zijn, anders zetten we alsnog investeringen en broodnodige groei op de helling.

administratieve vereenvoudiging
Opinie

Dé hervorming die nauwelijks iets kost maar zoveel kan opleveren

Onze overheden trachten ondernemingen traditioneel aan te trekken of te ondersteunen via fiscale incentives of subsidies. Maar er is een potentieel effectievere weg: vereenvoudig het leven voor ondernemers, in samenspraak met hen. Die piste legt trouwens geen druk op de al sterk rood kleurende begroting. Het Vlaamse relanceplan wil alvast de regeldruk aanpakken.

elektrische auto
Opinie

Fiscaal gesleutel aan bedrijfswagens moet realistisch en werkbaar blijven

Het Vivaldi-compromis om de fiscale voordelen vanaf 2026 enkel voor zero-emissie wagens te behouden, krijgt verder vorm. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem heeft zijn plannen bekend gemaakt. Maar het voorstel dreigt de administratieve last en de factuur voor de werkgevers serieus te verhogen. Voldoende rechtszekerheid en een werkbare overgangsperiode zijn essentieel. 

stikstof
Nieuws

Stikstofproblematiek: wat is de stand van zaken voor ondernemingen?

De impasse in het stikstofdossier is doorbroken. Vlaams minister voor Omgeving Zuhal Demir geeft haar administratie via een Ministeriële Instructie duidelijke richtlijnen over hoe de komende maanden om te gaan met vergunningsaanvragen. Maar wat houdt dit dossier precies in, en in het bijzonder voor ondernemingen?

innovatiesteun
Opinie

Waarom innovatiesteun niet zomaar een cadeau is

Ondanks, of net dankzij hun succes, kwamen de Vlaamse innovatiesubsidies recent onder vuur te liggen. De steun zou aanleiding geven tot willekeur en slechts een handvol grote bedrijven bevoordelen. In één moeite door werd er vervolgens gepleit om deze steun af te schaffen en te vervangen door een algemene lastenverlaging zodat elk bedrijf zou profiteren. Klinkt goed, maar zulke redeneringen zijn veel te kort door de bocht.

5G
Opinie

5G-vertraging symptomatisch voor sloom digitaliseringsbeleid

Ooit scoorde België bij de top in Europa op het vlak van connectiviteit. Vandaag lopen we jaren achter in het 5G-dossier. In maar liefst 25 Europese landen is er al een commercieel 5G-aanbod, en de voorlopers als Duitsland denken actief na over 6G. In België is 5G ten allervroegste voor volgend jaar. We zijn in een peloton van achterblijvers terechtgekomen. Ons digitaliseringsbeleid is sloom. Dat tast de competitiviteit van onze ondernemingen aan.

Bart Van Craeynest
Opinie

Dividendstop is een onzinnige en mogelijk gevaarlijke maatregel

Alsof het loonoverleg nog niet moeilijk genoeg lag, deden de socialisten er deze week in de aanloop naar 1 mei nog een schep bovenop. Vooruit-voorzitter Conner Rousseau pakte uit met het opmerkelijke ‘als hogere lonen niet kunnen, dan ook geen dividenden’. Dat is op z’n zachtst gezegd een bizarre koppeling, die op termijn kan leiden tot structurele schade in onze economie.

kraan
Nieuws

Nieuw afwegingskader droogte: wat betekent dit voor jouw onderneming?

Er is een nieuw afwegingskader voor prioritair watergebruik tijdens waterschaarste dat deze zomer zal proefdraaien. Het afwegingskader moet het beleid helpen om wanneer er waterschaarste is te beslissen in welke volgorde sectoren minder water tot geen water mogen gebruiken

infrastructuurwerken
Nieuws

Eerste stap richting rationele beroepsprocedures

Vergunningen moeten uit het sukkelstraatje van soms eindeloze procedures. Voka is dan ook tevreden dat er deze week in het Vlaams Parlement een stap is gezet om het betwisten van een vergunning rationeler te maken in de toekomst.

Pieter-Jan De Man
Nieuws

Stas: “Betrek alle medewerkers bij digitale transformatie.”

Pieter-Jan De Man, director van Stas: “Het belangrijkste bij een digitale transformatie is ervoor zorgen dat je medewerkers mee zijn.” De producent van kippers en lossers heeft al zijn processen tegen het licht gehouden om waar nodig te digitaliseren. Wat bleek? Van een aantal wist niemand de meerwaarde. De meerwaarde van het menselijk kapitaal daarentegen bleek des te belangrijker.

Rik Vera
Nieuws

Rik Vera, Nexxworks: “Digitaal transformeren? Gewoon doen!”

Volgens digitaal expert Rik Vera zouden de grote jongens als Amazon en Bol.com best bang zijn voor de kruidenier op de hoek, en niet omgekeerd. En mochten de taxichauffeurs elke dag nagedacht hebben hoe ze de frustraties van de klant hadden kunnen omzetten in ‘delight’, dan had een bedrijf als Uber niet zoveel kansen gekregen. Verrassende inzichten van een digitale coach die predikt dat alle bedrijven de digitale transformatie moeten omarmen in een wereld waar online en offline steeds meer divergeren. “Je moet durven het ‘klein’ te zien.”
 

Jan Hofman
Nieuws

Net IT: “Dankzij digitalisering, menselijk kapitaal efficiënter inzetten”

De coronapandemie heeft de digitaliseringsgolf in een stroomversnelling gebracht, zoveel is duidelijk. De vraag naar intelligente bedrijfstoepassingen is nog nooit zo groot geweest, merken ze ook bij Net IT uit Zottegem. “Logisch, want met digitale tools kan je slimmer werken, klantervaringen verbeteren en bruikbare inzichten halen uit gegevens”, vertelt Managing Partner Jan Hofman.
 

Dirk Van Damme
Nieuws

Dirk Van Damme, OESO: “Pak digitalisering onderwijs doordacht aan”

Het is geen publiek geheim dat we in internationale vergelijkingen niet uitblinken op het vlak van digitale transformatie. Ook op het vlak van de digitalisering van ons onderwijs zijn we lang niet de beste leerling van de klas. In Vlaanderen wil men nu sterk inzetten op die digitalisering. Onderwijstopman van de OESO waarschuwt wel voor mogelijke valkuilen. “Het vraagt veel opleiding, een mentaliteitswijziging en vooral inhoudelijk denkwerk over een redesign van leerprocessen en -materialen, liefst van de leraren zelf.” 

hans maertens
Nieuws

Voorzichtigheid staat vooruitziendheid niet in de weg

Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, stelt vast dat het Overlegcomité zich vandaag beperkt tot het bevestigen en verder uitwerken van de versoepelingen die eerder waren aangekondigd. Voka blijft erop hameren dat een volwaardig exitplan voor àlle sectoren noodzakelijk is.

Hans Maertens
Opinie

Versnel nu de vaccinatie door ook in te enten op de werkvloer

Vaccineren op de werkvloer moet snel mogelijk worden. “Onze nieuwste Voka-enquête toont dat bedrijven deze taak op zich willen nemen: twee op de drie ondernemingen met meer dan 250 medewerkers zijn hiervoor vragende partij. Hoe sneller we iedereen gevaccineerd krijgen, hoe beter voor samenleving en economie. Waar wacht de overheid dan nog op?”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

Anneleen
Nieuws

Plato opent deuren: “Ervaren ondernemers helpen ons richting internationaal toneel”

Warsco Units heeft al 40 jaar ervaring met tijdelijke en permanente huisvesting. Sinds kort denken ze eraan om de internationale markt te betreden. CEO Anneleen Van Bosch: “Vroeger konden we onze units maximaal 400 km transporteren. Binnenkort willen we ze over de hele wereld verschepen.

brexit - file
Opinie

Brexit: wat we te winnen hebben bij een Vlaams-Britse 'Green Lane'

De brexit zadelt bedrijven met extra kosten op, vooral door de douaneprocedures. Maar ze biedt ook een opportuniteit om Vlaanderen nog beter uit te spelen als logistieke regio. Hoe? Door Vlaams-Britse 'Green Lanes' op te richten, die het zakendoen vanuit de EU met het Verenigd Koninkrijk vergemakkelijken.

opleiding
Opinie

Waarom 5 verplichte opleidingsdagen invoeren achterhaald en incoherent is

Federaal minister van Werk Pierre-Yves Dermagne legt een wetsontwerp op tafel dat wil voorzien in een interprofessionele doelstelling van 5 dagen formele opleiding per voltijds werkende werknemer per jaar. Dit gaat uit van een verouderde visie op vorming. Bovendien is wisselwerking met de Vlaamse beleidsaanpak zoek. We geven 3 grote kanttekeningen.

water
Opinie

Naar een integraal waterbeleid: 7 essentiële aandachtspunten

Op Vlaams niveau staan er een reeks initiatieven en plannen in de stijgers om onze regio weerbaar te maken tegen nieuwe droogteperiodes, en dat is goed nieuws. Maar we moeten hier wel echt vaart mee maken en komen tot een integraal waterbeleid. Daarbij zijn er 7 belangrijke aandachtspunten.

Frank Beckx
Opinie

Hoe komen we beter uit deze crisis?

Net op dit scharniermoment in de grootste naoorlogse crisis start ik in een nieuwe rol als directeur van het Kennis- en Lobbycentrum bij Voka. De vraag die mij bezig houdt? Hoe we sterker uit deze crisis komen. Het beheren van de pandemie slorpt nog volop alle aandacht op, maar na corona moeten we er als economie en samenleving weer staan. Dat kan, op voorwaarde dat we nú beginnen te hervormen en te investeren.

spaarvarken
Opinie

Ook bij groei en lage rente loopt overheidsschuld met huidig beleid op

Met het huidige beleid zou de overheidsschuld ondanks vrij gunstige omstandigheden qua rente en economische groei ook na de crisis gestaag verder oplopen. Dat impliceert dat er dan geen buffers meer zijn om eventuele nieuwe crisissen op te vangen. Dat is geen houdbare situatie.

ING
SD  Worx