Skip to main content

Nieuws

Aviato-personeel in vertrekhal Brussels Airport
Nieuws

Aviato: hoe zou het nog zijn met het luchthavenpersoneel?

Bij Aviato, het tewerkstellingscentrum van Brussels Airport, was het vorig jaar alle hens aan dek. Terwijl ze in precoronatijden moeite moesten doen om nieuwe werknemers naar de luchthaven te lokken, maken ze nu de omgekeerde beweging. Ze proberen mensen die al lang in tijdelijke werkloosheid zitten, te activeren door hen op te leiden of hen toe te leiden naar een job buiten de luchthaven. Maar dat loopt niet altijd van een leien dakje. “Het systeem van tijdelijke werkloosheid motiveert mensen onvoldoende om actief werk te maken van hun toekomst”, zegt Isabelle Borli, general manager van Aviato.

Hans Maertens
Nieuws

Red bedrijven én de relance met een Vlaams en federaal solvabiliteitsplan

Over exact vier dagen loopt het moratorium op faillissementen af, en na tien maanden coronacrisis zijn de buffers van heel wat bedrijven - ook gezonde en levensvatbare - uitgeput. Zonder Vlaams en federaal solvabiliteitsplan kijken we economisch tegen een derde coronagolf aan, die niet alleen heel wat bedrijven maar ook de relance met zich dreigt mee te slepen.

aandelen
Nieuws

Het Vriendenaandeel: werk maken van een nieuwe mindset bij spaarders

Vanaf midden februari kunnen particulieren via Vriendenaandelen investeren in een kmo. Een positieve stap, vindt Voka, en hopelijk ook het begin van een nieuwe mindset waardoor meer en meer spaarders hun weg rechtstreeks naar onze Vlaamse bedrijven vinden.

Louis De Wael van Van Dievel toont trots zijn Welt-award
Nieuws

Van Dievel zet in op duurzaam HR-beleid dankzij Welt

Welt is de community van Voka dat bedrijven helt te werken aan een toekomstgericht HR-beleid. Transportbedrijf Van Dievel won met het Welt-traject niet alleen een award maar ook heel wat inzichten die hun HR-beleid versterken. Louis De Wael, managing director vertelt wat het Welt-traject voor hen betekende.

Bart Van Craeynest
Opinie

Opletten met extra lopende overheidsuitgaven

Zonder extra overheidsuitgaven zou de structurele schade van deze crisis voor de economie nog veel hoger oplopen, wat ook onze toekomstperspectieven zou ondermijnen. Dat neemt niet weg dat de overheid ook vandaag al verstandig moet omspringen met extra uitgaven. 

Jonathan Holslag
Nieuws

‘The World According to Trump’: wat na de Amerikaanse verkiezingen?

De recente presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten waren een echte nagelbijter. Met de moeizaam tot stand gekomen machtsoverdracht tussen Donald Trump en Joe Biden lijkt het erop alsof de VS het geweer van schouder zal veranderen wat de binnen- en buitenlandse (handels)politiek betreft. Of lijkt dit alleen maar zo, en blijft de slogan ‘Buy American first’ ook vanaf 2021 overeind? Jonathan Holslag, hoogleraar internationale betrekkingen aan de VUB, geeft tekst en uitleg bij de huidige internationale context.

Lieven Bertel
Nieuws

“De hybride werkplek kan niet zonder technologie”

Corona is een echte gamechanger als het gaat over werken. Er wordt meer thuisgewerkt en dat zal in de toekomst ook zo blijven. Wat betekent dat voor bedrijven? Hoe kunnen zij succesvol de switch maken naar hybride werkplekken? We vroegen het aan Lieven Bertier, Segment Marketing Director Workplace bij Barco.

Bart Van Craeynest
Opinie

Geen ruimte voor loonstijging

Met de publicatie van het rapport van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) over de loonkosten in België en de buurlanden werden deze week de onderhandelingen over een interprofessioneel loona

handshake China EU
Nieuws

EU-China investeringsakkoord: essentieel instrument voor gelijk speelveld

De eindejaarsperiode van 2020 was er een om niet snel te vergeten. Niet enkel omwille van de kerst- en nieuwjaarsfeestjes die we noodgedwongen in onze bubbel hebben moeten beleven. Ook op politiek niveau was december immers een echte ‘boerenmaand’, althans op Europees niveau. Denk aan de akkoorden over de Europese meerjarenbegroting, het EU-relanceplan, het EU-VK vrijhandelsverdrag en last but nog least het EU-China investeringsakkoord.

To do's lijst afvinken
Opinie

De 10 to do’s voor onze regeringen in 2021

Onze regeringen moeten in 2021 een versnelling hoger schakelen. We moeten dringend de vaccinatiestrategie uitrollen en dit gecombineerd met een goede beheersingsstrategie. Er moet ook snel werk gemaakt worden van een investerings- en herstelplan door alle regeringen. Maar we moeten ook hervormen. Hoe maken we ons land naast coronaproof ook echt futureproof? Deze 10 to do’s zijn daarvoor cruciaal.

Talentkijker
Opinie

Waarom investeren in studiekeuzebegeleiding noodzakelijk is

Deze week maakten we bekend dat Voka investeert in een leerstoel aan de UGent rond studie-oriëntering. De leerstoel wordt ingevuld door professor cognitieve psychologie Wouter Duyck en zijn onderzoeksteam. Het doel van de leerstoel is om testen te ontwikkelen die leerlingen op basis van hun interesses, competenties en vaardigheden op weg zetten naar de juiste beroeps- en studiekeuze. 

investeren
Opinie

Inhaalbeweging overheidsinvesteringen moet verder gaan dan Europese middelen

Deze week zorgt een akkoord tussen de verschillende regeringen over de verdeling van de Europese steun voor opluchting. Nu wordt het essentieel om die steun optimaal in te zetten om onze economie duurzaam te versterken. Minstens even belangrijk is evenwel het besef dat die Europese middelen niet het eindpunt mogen zijn van de extra aandacht voor overheidsinvesteringen. Er blijft nood aan meer volgehouden investeringsinspanningen.

Bart Van Craeynest
Nieuws

To do’s voor het economisch beleid in 2021

In 2021 zou de focus van de beleidsmakers moeten kunnen verschuiven van de gezondheidscrisis naar het herstellen van onze welvaart. Daarvoor ligt er een duidelijke to do-lijst klaar.

Digitale transformatie
Voka-Persbericht

Voka biedt digihubs voor kmo’s aan

Voka zal in elke Vlaamse provincie een digitale experimenteerruimte inrichten. Het is de bedoeling dat kmo’s er terecht kunnen met al hun vragen over digitale transformaties.

vaccinatie
Nieuws

Oproep Voka voor snellere uitrol vaccinatiecampagne is gehoord

Op de Voka Nieuwjaarsreceptie afgelopen maandag drong voorzitter Wouter De Geest aan op een snellere uitrol van de vaccinatiestrategie. En die oproep werd duidelijk gehoord: zowel de Vlaamse als federale regering gaven intussen aan de vaccinatiecampagne te versnellen.

talent met verrekijker
Nieuws

Voka leerstoel studieoriëntering in vraag en antwoord

Voka investeert in een leerstoel die de opdracht krijgt een instrument te ontwikkelen dat op een wetenschappelijke onderbouwde manier leerlingen helpt de juiste studiekeuze te maken. “Als we ervoor kunnen zorgen dat elk talent in Vlaanderen maximaal tot ontplooiing kan komen, dan kunnen we van Vlaanderen tegen 2030 weer een topregio maken”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka. Lees hier alles over de leerstoel in vraag en antwoord.

ING
SD  Worx