Skip to main content
  • Nieuws - Voka nationaal

Nieuws - Voka nationaal

Samenwerking Credendo Voka internationaal ondernemen
Nieuws

Unieke samenwerking Credendo en Voka versterkt internationale activiteiten van Vlaamse ondernemers

De zes Voka - Kamers van Koophandel ondertekenden een samenwerkingsakkoord met Credendo, ter versterking van het Mercurio Global Ambassador netwerk. Dankzij het partnership met Credendo hebben we de expertise in huis om ondernemers te begeleiden in het omzetten van onzekerheden in kansen zodat zij hun ambities buiten de landsgrenzen kunnen waarmaken. 

Frank Beckx
Opinie

Waarom een beter werkende arbeidsmarkt in de kern van de relanceplannen moet zitten

Tot nu toe komt de arbeidsmarkt nauwelijks aan bod in de relanceplannen, en dat is een vergissing. Want uit de recentste Voka-enquête bij 600 bedrijven dreigen nu al weer nijpende personeelstekorten, die een rem zetten op het herstel. Vanuit beleidshoek valt hier nochtans wat aan te doen. Voka ziet 4 pistes.

Data zijn voor Ahlers cruciaal om een dienstverlening op maat te kunnen leveren.
Nieuws

De aanpak van Ahlers: data cruciaal voor dienstverlening op maat

Door innovatie en globalisatie worden supply chains steeds complexer én gevoeliger voor allerlei externe factoren. Cyberattacks die kristische systemen targeten of schade en diefstal tijdens transporten verstoren de keten ernstig en maken risicomanagement absoluut noodzakelijk. Daarom ontwikkelde logistiek expert Ahlers samen met IoT-developer Bagaar een realtime IoT based security solution dat ingezet wordt bij het organiseren van transporten die risico lopen op diefstal. De data die daaruit voortvloeien zorgen voor een veiligere, goedkopere en proactievere transportketen. 

Themasessie
Nieuws

Themasessie - ‘Wat gebeurt er vandaag met onze gegevens in welzijn en zorg?'

Tijdens de themasessie “Wat gebeurt er vandaag met onze gegevens in welzijn en zorg?” op maandag 31 mei 2021 van Voka Health Community duidde Erik Vertommen - Program Manager e-Gezondheid bij de FOD Volksgezondheid welke stappen beleidsmatig werden gezet rond gegevensdeling en waar er nood is aan bi

omgevingsvergunning
Opinie

Vier jaar omgevingsvergunning: zo kan het ondernemingsvriendelijker

In bijna elke stap van het vergunningsproces belangrijke verbeteringen mogelijk zijn die de procedure een stuk ondernemingsvriendelijker zouden maken. Dat blijkt uit de analyse die we in onze jongste Voka Paper maken van vier jaar omgevingsvergunning. We lijsten knelpunten én oplossingen op.

relance
Nieuws

Zo schieten we de relance écht op gang

De relance écht op gang schieten, dat willen we doen vanuit Voka. We zien 5 grote werven, waarbinnen we een resem voorstellen hebben. We presenteren er de komende weken 10 in evenveel korte filmpjes. Ons doel? Groei waar iedereen beter van wordt.

Hans Maertens
Voka-Persbericht

Krapte op de arbeidsmarkt nu al nijpend in Vlaamse bedrijven

De meerderheid van de Vlaamse bedrijven schat in dat de coronacrisis voor hen dit jaar nog verteerd zal zijn, maar de economie kampt met nieuwe uitdagingen. Dat leert een enquête bij 600 Vlaamse ondernemingen die lid zijn van Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen. Werkgevers willen opnieuw aanwerven, maar ondervinden grote moeilijkheden om geschikt personeel te vinden. Daarenboven zijn de logistieke aanvoerketens al maandenlang verstoord. Bedrijven geven aan dat dit voor problemen zorgt in hun bevoorrading en leveringen.

corona-app
Nieuws

Meer duidelijkheid over het Europese coronacertificaat. Wat moet ik weten?

Vorige week heeft de Raad van de EU een akkoord gevonden over het Europese coronacertificaat. De officiële naam van het document luidt: EU Digital Covid Certificate. Het certificaat moet toelaten om vlot binnen Europa te reizen: lidstaten hebben zich ertoe geëngageerd om geen extra quarantaine- en testverplichtingen op te leggen aan mensen die zich met dit certificaat doorheen de EU verplaatsen. Wat weten we nog meer over het Europese certificaat? 

Bart Van Craeynest
Opinie

Vergrijzingsfactuur van 26 miljard (per jaar)

Veel aandacht voor de coronacrisis, maar ondertussen zijn onze bestaande uitdagingen natuurlijk niet verdwenen. Zo zadelt de vergrijzing ons straks op met een jaarlijkse factuur van 26 miljard (of 35 miljard als het een beetje tegenzit). De aangekondigde pensioenhervorming moet daar verandering in brengen, maar het blijft afwachten wat de regering op dat vlak voor elkaar krijgt.

Katrien Van der Plaetsen, Bon Goesta
Nieuws

De coronabalans van Bon Goesta – 1 jaar later: “We hebben ons niet laten doen.”

Bon Goesta, het horeca- en eventbedrijf van Leading Lady Katrien Van der Plaetsen, behoort tot de sector waar de zwaarste klappen vielen door corona. De crisis had ook bij hen een gigantische impact op de omzet. Het moeilijkste om mee om te gaan vond Katrien de vaak veranderende regelgeving van de overheid, maar er waren ook mooie momenten…

Bart Van Craeynest
Opinie

Stevige prijsstijgingen op komst met directe impact op loonkosten

De heropstart van de wereldeconomie zorgt voor toenemende inflatoire druk. Ook België zal daaraan niet ontsnappen. De inflatieopstoot van de komende maanden zal allicht vooral een tijdelijk fenomeen zijn, maar heeft via de automatische indexering wel een directe impact op de loonkosten.

telewerk
Nieuws

Telewerk en RSZ-tool: dit verandert er precies vanaf 9 juni

De regeringen van ons land hebben op 11 mei in het Overlegcomité beslist over een breed Zomerplan. Dit omvat ook enkele wijzigingen op het vlak van telewerk, en ook registratie via de RSZ-tool valt weg. Wat verandert er precies wanneer?

minimumloon
Opinie

Verhoging minimumlonen? Kijk naar de Vlaamse Jobbonus

De Vlaamse Jobbonus, die vooral lagere lonen een bonus wil toekennen, is welgekomen en moet naar waarde worden geschat in het debat over de minimumlonen. Deze maatregel toont immers aan dat mensen meer koopkracht geven niet noodzakelijk ten koste hoeft te gaan van competitiviteit en jobcreatie.

electrische auto
Voka-Persbericht

Fiscaal gesleutel aan bedrijfswagens moet werkbaar blijven

Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, waarschuwt dat het compromis van de federale regering over de bedrijfswagens voor een grote complexiteit zal zorgen voor onze bedrijven. De fiscaliteit wordt – zeker tijdens de overgangsperiode – enorm complex.

renovatie gebouw
Opinie

Renovatieverplichting voor woningen onvermijdelijk om CO2-uitstoot aan te pakken

De Vlaamse Regering besliste vorige week tot verplichte renovatie van elk niet-residentieel gebouw dat vanaf volgend jaar verkocht wordt. Vanaf 2023 komt daar ook nog een minimum aandeel hernieuwbare energie bij. Een noodzakelijke en drastische stap, maar helaas nog onvoldoende voor een echte omslag.

digital green pass
Opinie

Internationaal reizen: schaf de quarantaineverplichting af voor wie een ‘groen certificaat’ heeft

De EU moet ervoor ijveren om de quarantaineverplichting in alle lidstaten af te schaffen voor wie het zogenaamde ‘groen certificaat’ kan voorleggen. Net omwille van de Europese aanpak zou dit certificaat betrouwbaar geacht moeten worden om de ingrijpende quarantaineverplichting te schrappen.

gevecht tegen covid
Opinie

Nu verder kijken dan de zomer: 3 pijlers voor een echte langetermijnstrategie rond corona

Het Zomerplan biedt perspectief richting het normaliseren van onze economie en bedrijven tot oktober. Maar we mogen ons niet vergissen: dit is geen onmiddellijke terugkeer naar de precorona periode. Om het virus te beheersen is een échte langetermijnstrategie nodig, met drie grote pijlers.

Hans Maertens
Opinie

Na het loonakkoord: tijd voor relance en groei

Wat is er de voorbije weken nodeloos veel energie verspild! Het was game-over voor de werkgevers. En de dividenden zouden aan banden worden gelegd. Geen loonsverhogingen, dan ook geen dividenden. Het ontlokte bij vele ondernemers en mezelf een heel diepe zucht. Politiek, ondernemingen, medewerkers: we zouden nu tijdens de grootste crisis die wij ooit hebben gekend, aan hetzelfde zeel moeten trekken.

Bart Van Craeynest
Opinie

Opletten met hoger minimumloon

Voorstellen voor een fors hoger minimumloon dreigen contraproductief te werken door de mogelijkheden van kwetsbare groepen op onze arbeidsmarkt nog verder in te perken. Op die manier zou het armoedeprobleem eerder vergroten dan verkleinen.

Toekomst
Nieuws

McKinsey: “Duurzaamheid en digitalisering bepalen in grote mate de toekomst van bedrijven”

McKinsey wordt 40 jaar, en dat wil het organisatie-adviesbureau niet zomaar laten voorbijgaan. In de reeks virtuele inspiratiesessies ‘Inspiring Belgium’ met toppers zoals Chris Peeters (Elia), Max Jadot (BNP Paribas Fortis), Rik Van de Walle (Universiteit Gent) en Guillaume Boutin (Proximus) snijdt het dé twee uitdagingen van bedrijven aan: digitalisering en duurzaamheid. “We willen inzichten bieden die tot actie inspireren”, klinkt het bij Frederic Vandenberghe en Ruben Schaubroeck van McKinsey.

ING
SD  Worx