Skip to main content
  • Nieuws - Voka nationaal

Nieuws - Voka nationaal

foto
Nieuws

Vlaams Klimaatplan legt de juiste klemtonen

Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, neemt kennis van het klimaatplan waarover de Vlaamse regering vandaag een akkoord heeft bereikt. Het Vlaams klimaatplan vormt een wezenlijke opwaardering van de reeds lopende engagementen rond CO2-reductie en dat voor alle sectoren.

Efficiënte in de zorg is niet genoeg
Nieuws

Efficiënte in de zorg is niet genoeg

Zorgondernemingen – zowel in ouderenzorg, ziekenhuizen als kinderdagverblijven – stuurden de voorbije weken noodsignalen uit: zonder bijkomend personeel zullen ze bewoners, patiënten of kinderen moeten weigeren of zelfs afdelingen sluiten. Zonder voldoende artsen, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals is er immers geen zorg mogelijk. Laat staan kwalitatief hoogstaande zorg. We nemen ons zorgsysteem maar beter niet voor vanzelfsprekend.

onderwijs
Opinie

Rapport-Brinckman voor beter onderwijs mocht nog ambitieuzer

7 academici en 7 leraren bogen zich meer dan een jaar lang over de oorzaken van de niveaudaling in ons onderwijs. De commissie Beter Onderwijs, onder voorzitterschap van Philip Brinckman, stelde onlangs haar eindrapport voor. Voka maakt een eerste evaluatie.

inflatie
Nieuws

Inflatie piekt: vrees voor nog verdere stijgingen de komende maanden

De inflatie staat op het hoogste peil in 13 jaar. En bedrijven vrezen dat de prijsstijgingen ook de komende maanden nog zullen aanhouden, blijkt uit de recentste enquête van Voka. Dat stuwt ook de loonfactuur voor bedrijven omhoog, tot meer dan 6,6 miljard.

foto
Expert talk

Vlaanderen vs. Wallonië: waarom meer eigen beleid nodig is

Vlaanderen, Wallonië en Brussel lijken soms verschillende werelden. Ook op economisch vlak zijn er belangrijke verschillen, en die zijn niet vrijblijvend.  De beste manier om de regio’s hun beleid te laten afstemmen op hun specifieke omstandigheden en op hun politieke voorkeuren is om hen de hefbomen van dat beleid zo veel mogelijk zelf in handen te geven. Hoofdeconoom Bart Van Craeynest maakt in 5 filmpjes de stand van zaken op. Lees zeker ook zijn Voka Paper 'Drie gewesten, drie richtingen naar groei'.

Radicaal hertekenen van zorgberoepen
Nieuws

Radicaal hertekenen van zorgberoepen

Het vinden van de juiste medewerkers is dé topprioriteit van onze welzijn- en zorgondernemingen. We zoeken steeds meer personeel dat er al niet meer was. We spreken dan ook niet meer van personeelsschaarste, maar van personeelstekort in welzijn én zorg.

Bart Van Craeynest
Opinie

Extra loonfactuur van 6,6 miljard treft bedrijven

De stijgende grondstoffen- en energieprijzen vertalen zich via de automatische loonindexering in sterker dan verwachte loonstijgingen. Voor 2021-2022 loopt die factuur voor de bedrijven op tot 6,6 miljard.

foto
Nieuws

De grote bevrijding

Sinds 10 maart 2020 zijn duizenden zorgprofessionals in oorlog met het SARS-CoV-2-virus en verlangen zij naar het moment van de grote bevrijding: het einde van de Coronapandemie. Het is nog maar de vraag of deze bevrijding er snel zal komen.

fluvius
Nieuws

“Iedereen betrekken bij de energietransitie is onze grootste uitdaging”

Denk je aan nutsvoorzieningen, dan denk je aan Fluvius. Actief in alle Vlaamse gemeenten, voor de bouw en het beheer van de distributienetten die elektriciteit, aardgas en warmte tot bij ons brengen. “Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen is inherent aan wie we zijn”, stelt Isabel Van Cutsem, hoofd communicatie.

klas
Opinie

Nee, er is geen lerarentekort

Wat weinigen weten, is dat er in theorie helemaal geen lerarentekort is. We hebben meer leraren dan de meeste andere landen. Dat er in de praktijk toch tekorten zijn, heeft vooral te maken met een suboptimale inzet van het beschikbare talent.

Bart Van Craeynest
Opinie

Een beleidsverklaring vol babystapjes

De regering kiest goeie pistes, maar de concrete maatregelen blijven vooral symbolisch. Of de regering de komende maanden en jaren echt kan doorzetten op deze weg, lijkt hoogst twijfelachtig.

energie
Opinie

3 maatregelen voor de energiefactuur van bedrijven

In de Voka-paper van november 2020 gaf Voka drie suggesties aan de regering: operationaliseer de energienorm, reken de CRM-kost doordacht door en hervorm de financiering van het energiebeleid. We zijn dan ook verheugd dat de regering met deze aanbevelingen aan de slag is gegaan.

fiscaliteit
Opinie

Lasten op arbeid verminderen blijkt weer niet zo eenvoudig

De meest in het oog springende nieuwe fiscale maatregel is de uitfasering van de Bijzondere Bijdrage van de Sociale Zekerheid. In 1994 was één begrotingsconclaaf nodig om deze 'crisismaatregel' in te voeren. De afschaffing ervan zal maar liefst 6 jaar in beslag nemen.  

Paul Magnette
Opinie

Twee sprekende voorbeelden waarom een staatshervorming wél nodig blijft

“Het is een vergissing te denken dat een staathervorming de mirakeloplossing is”, stelde Paul Magnette in het openingscollege van politicoloog Carl Devos. Wij geven twee sprekende voorbeelden (en er zijn er nog veel meer), die aantonen dat we dit pad wél moeten bewandelen.

ING
SD  Worx