Skip to main content
  • Nieuws - Voka nationaal

Nieuws - Voka nationaal

foto
Nieuws

De grote bevrijding

Sinds 10 maart 2020 zijn duizenden zorgprofessionals in oorlog met het SARS-CoV-2-virus en verlangen zij naar het moment van de grote bevrijding: het einde van de Coronapandemie. Het is nog maar de vraag of deze bevrijding er snel zal komen.

fluvius
Nieuws

“Iedereen betrekken bij de energietransitie is onze grootste uitdaging”

Denk je aan nutsvoorzieningen, dan denk je aan Fluvius. Actief in alle Vlaamse gemeenten, voor de bouw en het beheer van de distributienetten die elektriciteit, aardgas en warmte tot bij ons brengen. “Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen is inherent aan wie we zijn”, stelt Isabel Van Cutsem, hoofd communicatie.

klas
Opinie

Nee, er is geen lerarentekort

Wat weinigen weten, is dat er in theorie helemaal geen lerarentekort is. We hebben meer leraren dan de meeste andere landen. Dat er in de praktijk toch tekorten zijn, heeft vooral te maken met een suboptimale inzet van het beschikbare talent.

Bart Van Craeynest
Opinie

Een beleidsverklaring vol babystapjes

De regering kiest goeie pistes, maar de concrete maatregelen blijven vooral symbolisch. Of de regering de komende maanden en jaren echt kan doorzetten op deze weg, lijkt hoogst twijfelachtig.

energie
Opinie

3 stappen die de energiefactuur voor bedrijven onder controle houden

In de Voka-paper van november 2020 gaf Voka drie suggesties aan de regering: operationaliseer de energienorm, reken de CRM-kost doordacht door en hervorm de financiering van het energiebeleid. We zijn dan ook verheugd dat de regering met deze aanbevelingen aan de slag is gegaan.

fiscaliteit
Opinie

Lasten op arbeid verminderen blijkt weer niet zo eenvoudig

De meest in het oog springende nieuwe fiscale maatregel is de uitfasering van de Bijzondere Bijdrage van de Sociale Zekerheid. In 1994 was één begrotingsconclaaf nodig om deze 'crisismaatregel' in te voeren. De afschaffing ervan zal maar liefst 6 jaar in beslag nemen.  

Paul Magnette
Opinie

Twee sprekende voorbeelden waarom een staatshervorming wél nodig blijft

“Het is een vergissing te denken dat een staathervorming de mirakeloplossing is”, stelde Paul Magnette in het openingscollege van politicoloog Carl Devos. Wij geven twee sprekende voorbeelden (en er zijn er nog veel meer), die aantonen dat we dit pad wél moeten bewandelen.

foto
Nieuws

Voka: “Eindelijk federale energienorm die energiekosten voor ondernemingen onder controle moet houden”

Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, stelt vast dat de federale regering verschillende maatregelen neemt die de meerkosten op de energiefactuur voor ondernemingen onder controle houden. Eindelijk wordt er werk gemaakt van een echte energienorm, zoals Voka al jarenlang vraagt.

ziektebriefje
Nieuws

Voka erg sceptisch over voorstel om ziektebriefje af te schaffen

Om langdurige afwezigheid wegens ziekte aan te pakken, gaan we het ziektebriefje voor korte afwezigheden afschaffen. Met die uitleg lanceerde minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een nieuw idee. Hij wil het verboden maken dat werkgevers voor enkele dagen afwezigheid om een doktersbriefje vragen. Voka staat erg sceptisch tegenover dit voorstel. Het zet de poort naar misbruik open. En vooral: het is geen antwoord op de sterke stijging van het aantal langdurige zieken.

Philip Tondeleir
Nieuws

De telewerktips van… bITss “We testen een nieuwe tool om te zien wie waar mee bezig is”

Business IT Services & Solutions (bITss) uit Puurs begeleidt vooral ziekenhuizen op het vlak van IT, en doet dat sinds corona ook grotendeels vanop afstand. “Zichtbaar maken wie waar nu precies mee bezig is, blijft de grootste uitdaging”, zegt topman Philip Tondeleir. Een tool helpt hen daarbij.

Bart Van Craeynest
Opinie

1 jaar De Croo: wachten op echte hervormingen

Tijdens het eerste jaar regering De Croo zaten het crisismanagement en de relance-investeringen goed. De noodzakelijke structurele hervormingen laten evenwel op zich wachten. En in het huidige politieke klimaat is het nog maar de vraag of die er effectief nog zullen komen.

Olivier Meyskens
Nieuws

De telewerktips van... Event Masters: “Verlof nemen voor de tandarts hoeft bij ons niet, maar zet het wel in je agenda”

Veel regels over waar en wanneer medewerkers hun werk doen, zijn er bij eventbureau Event Masters niet. Ook als werkgever een troef, meent managing partner Olivier Meyskens. “Bij velen in onze sector zijn mensen vertrokken, terwijl wij voor één vacature 80 kandidaten hebben.”

Health Community Congres: WAT? Working Apart Together!
Nieuws

Health Community Congres: WAT? Working Apart Together!

Op dinsdag 28 september verzamelden zo'n 200 deelnemers in welzijn en zorg op de eventlocatie Den Berg te Londerzeel voor het jaarlijks congres van Voka Health Community. Thema van de dag: "WAT? Working Apart Together! - Samen over werk, welzijn en werkgeluk in het nieuwe normaal.".

ING
SD  Worx