Skip to main content

Nieuws

Hans Maertens
Opinie

Na het loonakkoord: tijd voor relance en groei

Wat is er de voorbije weken nodeloos veel energie verspild! Het was game-over voor de werkgevers. En de dividenden zouden aan banden worden gelegd. Geen loonsverhogingen, dan ook geen dividenden. Het ontlokte bij vele ondernemers en mezelf een heel diepe zucht. Politiek, ondernemingen, medewerkers: we zouden nu tijdens de grootste crisis die wij ooit hebben gekend, aan hetzelfde zeel moeten trekken.

Bart Van Craeynest
Opinie

Opletten met hoger minimumloon

Voorstellen voor een fors hoger minimumloon dreigen contraproductief te werken door de mogelijkheden van kwetsbare groepen op onze arbeidsmarkt nog verder in te perken. Op die manier zou het armoedeprobleem eerder vergroten dan verkleinen.

Toekomst
Nieuws

McKinsey: “Duurzaamheid en digitalisering bepalen in grote mate de toekomst van bedrijven”

McKinsey wordt 40 jaar, en dat wil het organisatie-adviesbureau niet zomaar laten voorbijgaan. In de reeks virtuele inspiratiesessies ‘Inspiring Belgium’ met toppers zoals Chris Peeters (Elia), Max Jadot (BNP Paribas Fortis), Rik Van de Walle (Universiteit Gent) en Guillaume Boutin (Proximus) snijdt het dé twee uitdagingen van bedrijven aan: digitalisering en duurzaamheid. “We willen inzichten bieden die tot actie inspireren”, klinkt het bij Frederic Vandenberghe en Ruben Schaubroeck van McKinsey.

Frank Beckx
Opinie

Waarom een definitief stikstofplan tegen eind 2021 echt noodzakelijk is

Door het stikstofdossier stevenden we sinds 25 februari 2021 af op een de facto vergunningsstop, met alle nefaste economische gevolgen van dien. Dankzij een Ministeriële Instructie is dat gevaar voorlopig geweken. Maar ten laatste eind dit jaar moet er echt een definitieve oplossing zijn, anders zetten we alsnog investeringen en broodnodige groei op de helling.

administratieve vereenvoudiging
Opinie

Dé hervorming die nauwelijks iets kost maar zoveel kan opleveren

Onze overheden trachten ondernemingen traditioneel aan te trekken of te ondersteunen via fiscale incentives of subsidies. Maar er is een potentieel effectievere weg: vereenvoudig het leven voor ondernemers, in samenspraak met hen. Die piste legt trouwens geen druk op de al sterk rood kleurende begroting. Het Vlaamse relanceplan wil alvast de regeldruk aanpakken.

elektrische auto
Opinie

Fiscaal gesleutel aan bedrijfswagens moet realistisch en werkbaar blijven

Het Vivaldi-compromis om de fiscale voordelen vanaf 2026 enkel voor zero-emissie wagens te behouden, krijgt verder vorm. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem heeft zijn plannen bekend gemaakt. Maar het voorstel dreigt de administratieve last en de factuur voor de werkgevers serieus te verhogen. Voldoende rechtszekerheid en een werkbare overgangsperiode zijn essentieel. 

stikstof
Nieuws

Stikstofproblematiek: wat is de stand van zaken voor ondernemingen?

De impasse in het stikstofdossier is doorbroken. Vlaams minister voor Omgeving Zuhal Demir geeft haar administratie via een Ministeriële Instructie duidelijke richtlijnen over hoe de komende maanden om te gaan met vergunningsaanvragen. Maar wat houdt dit dossier precies in, en in het bijzonder voor ondernemingen?

innovatiesteun
Opinie

Waarom innovatiesteun niet zomaar een cadeau is

Ondanks, of net dankzij hun succes, kwamen de Vlaamse innovatiesubsidies recent onder vuur te liggen. De steun zou aanleiding geven tot willekeur en slechts een handvol grote bedrijven bevoordelen. In één moeite door werd er vervolgens gepleit om deze steun af te schaffen en te vervangen door een algemene lastenverlaging zodat elk bedrijf zou profiteren. Klinkt goed, maar zulke redeneringen zijn veel te kort door de bocht.

5G
Opinie

5G-vertraging symptomatisch voor sloom digitaliseringsbeleid

Ooit scoorde België bij de top in Europa op het vlak van connectiviteit. Vandaag lopen we jaren achter in het 5G-dossier. In maar liefst 25 Europese landen is er al een commercieel 5G-aanbod, en de voorlopers als Duitsland denken actief na over 6G. In België is 5G ten allervroegste voor volgend jaar. We zijn in een peloton van achterblijvers terechtgekomen. Ons digitaliseringsbeleid is sloom. Dat tast de competitiviteit van onze ondernemingen aan.

Bart Van Craeynest
Opinie

Dividendstop is een onzinnige en mogelijk gevaarlijke maatregel

Alsof het loonoverleg nog niet moeilijk genoeg lag, deden de socialisten er deze week in de aanloop naar 1 mei nog een schep bovenop. Vooruit-voorzitter Conner Rousseau pakte uit met het opmerkelijke ‘als hogere lonen niet kunnen, dan ook geen dividenden’. Dat is op z’n zachtst gezegd een bizarre koppeling, die op termijn kan leiden tot structurele schade in onze economie.

kraan
Nieuws

Nieuw afwegingskader droogte: wat betekent dit voor jouw onderneming?

Er is een nieuw afwegingskader voor prioritair watergebruik tijdens waterschaarste dat deze zomer zal proefdraaien. Het afwegingskader moet het beleid helpen om wanneer er waterschaarste is te beslissen in welke volgorde sectoren minder water tot geen water mogen gebruiken

infrastructuurwerken
Nieuws

Eerste stap richting rationele beroepsprocedures

Vergunningen moeten uit het sukkelstraatje van soms eindeloze procedures. Voka is dan ook tevreden dat er deze week in het Vlaams Parlement een stap is gezet om het betwisten van een vergunning rationeler te maken in de toekomst.

Hans Maertens
Opinie

Versnel nu de vaccinatie door ook in te enten op de werkvloer

Vaccineren op de werkvloer moet snel mogelijk worden. “Onze nieuwste Voka-enquête toont dat bedrijven deze taak op zich willen nemen: twee op de drie ondernemingen met meer dan 250 medewerkers zijn hiervoor vragende partij. Hoe sneller we iedereen gevaccineerd krijgen, hoe beter voor samenleving en economie. Waar wacht de overheid dan nog op?”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

brexit - file
Opinie

Brexit: wat we te winnen hebben bij een Vlaams-Britse 'Green Lane'

De brexit zadelt bedrijven met extra kosten op, vooral door de douaneprocedures. Maar ze biedt ook een opportuniteit om Vlaanderen nog beter uit te spelen als logistieke regio. Hoe? Door Vlaams-Britse 'Green Lanes' op te richten, die het zakendoen vanuit de EU met het Verenigd Koninkrijk vergemakkelijken.

ING
SD  Worx