De managementvennootschap

02/10/2018

Blijft de managementvennootschap in trek?

Blijft de managementvennootschap in trek, na de vele ’aanslagen‘ vanuit fiscale en sociaalrechtelijke hoek en na het zomerakkoord?  

Veel ondernemers zitten met volgende vragen: is de oprichting van een managementvennootschap nog mogelijk? Wanneer is het voordelig om een managementvennootschap op te richten en wat is de impact van het recent afgesloten zomerakkoord? Kan ik een aanvullend pensioen opbouwen via mijn vennootschap en waarmee moet ik rekening houden? En wat is de impact van de nieuwe regelgeving inzake de schijnzelfstandigheid?  

Dit seminarie biedt een verhelderend antwoord op die en andere vragen, waarbij de belangrijkste principes en spelregels toegelicht zullen worden. Daarbij wordt telkens waar nodig de link gelegd naar de antimisbruikbepaling en het effect dat die heeft op het gebruik van de managementvennootschap.

Er wordt ook stilgestaan bij de mogelijkheden om de in de managementvennootschap verworven of opgespaarde middelen op een fiscaalvriendelijke manier terug uit de vennootschap te halen. 

DOELGROEP
Dit seminarie richt zich tot bedrijfsleiders, bestuurders, zaakvoerders en ieder die overweegt een managementvennootschap op te richten of er één heeft.

SPREKERS
Charlotte Stynen en Laura Spita, Deloitte Accountancy