Overslaan en naar de inhoud gaan
Map

Staatshervorming

Een efficiënte en slagvaardige overheid is essentieel om de fundamenten van de Vlaamse economie gezond te houden en ons te wapenen voor de toekomst.

Wat is het probleem?

Momenteel is het allesbehalve evident voor de overheid om het beleid te kunnen voeren waar onze economie nood aan heeft en dit vanwege de manier dat ze intern is gestructureerd.

Drie gewesten en gemeenschappen met onduidelijke en door elkaar lopende bevoegdheden proberen ieder voor zich een beleid uit te tekenen zonder overleg, of met overleg dat oeverloos blijft aanmodderen met welvaartsverlies tot gevolg.

Wat wil Voka hier aan doen?

Vanuit Voka denken we na over een mogelijke zevende staathervorming die moet leiden tot een hogere performantie bij de overheid.

Deze moet zich focussen op het creëren van een efficiënte en responsieve overheid door de bevoegdheidspakketten te rationaliseren en ze onder te brengen bij het niveau dat de bevoegdheid het best kan uitoefenen en het dichtst bij de burger staat.

Daarnaast moeten de verschillende overheden geresponsabiliseerd worden zodat iedere overheid consequent met de gevolgen van zijn beleid wordt geconfronteerd. Een situatie waarbij een overheid zijn taken niet correct uitvoert omdat de gevolgen door een ander bestuursniveau wordt gedragen moet absoluut vermeden worden.

Waar ligt voor Voka de prioriteit?

Voka is van mening dat arbeidsmarktbeleid en gezondheidszorg moet worden overgedragen naar de deelstaten. In het huidige model heeft ieder niveau een stukje van deze bevoegdheid wat leidt tot oeverloos overleg en een inefficiënt en onsamenhangend beleid.

We merken dan ook dat grondige hervormingen in deze twee domeinen vastlopen op de communautaire tegenstellingen als gevolg van de verschillende situaties langs de twee kanten van de taalgrens. Vlaanderen kent bijvoorbeeld amper werklozen terwijl dit in Brussel en Wallonië een groot probleem is.

Daarnaast staat in het Vlaamse gezondheidszorgmodel de huisarts centraal terwijl in Brussel en Wallonië het ziekenhuis een belangrijk eerste aansprekingspunt blijft. Verschillende situaties op het terrein vragen een verschillend beleid dat gevoerd wordt door een eigen bestuur. 

Wat is het doel?

Voka wilt tot een plan komen dat vertrekt van de problemen en bezorgdheden van de Vlaamse en ondernemer en dat deze problemen structureel wilt oplossen.

De uitkomst van dit proces moet dan ook een efficiënte en responsieve overheid zijn die het ondernemersklimaat in Vlaanderen verbetert en de groei en welvaart van Vlaanderen en heel België in de toekomst verzekert.
 

Contactpersoon

Koen Van Diest

Junior Adviseur Bestuurszaken en Staatshervorming