Skip to main content
  • Welzijn en Zorg

Welzijn en Zorg

Voka richt zich op het domein Welzijn vanuit verschillende doelstellingen:

  • Het maatschappelijke belang binnen de solidaire samenleving
  • De economische meerwaarde & het groeipotentieel van de zorg
  • Innovatie & business development in samenwerking met kenniscentra industrie & patiëntengroepen
  • Betaalbaarheid & duurzaamheid van zorgsysteem
  • Welzijn & gezondheid van medewerkers binnen ondernemingen

De voornaamste hefbomen binnen de zorg waar Voka zich op richt zijn digitalisering, nieuwe financieringsmodellen, geïntegreerde zorg, preventie, werk en gezondheid.

Via Health Community krijgt u de gelegenheid om input te leveren voor het lobby-traject 'welzijn en zorg' dat het Voka-kenniscentrum samen met de Community het hele jaar door uitwerkt en opvolgt. Health Community groepeert maar liefst 500 kenniscentra, patiëntengroepen, zorgorganisaties en (zorg)ondernemingen over heel Vlaanderen en Brussel. Binnen de community slaan profit- en non-profitorganisaties de handen in elkaar om de vernieuwing in de gezondheidszorg in Vlaanderen te realiseren vanuit de overtuiging dat we samen meer en betere resultaten bereiken dan alleen. Meer info vindt u op www.voka.be/healthcommunity.


Publicaties

Meerwaarde in welzijn en zorg
HC Paper
VokaPaper taboes doorbreken in de zorg
Wonen en zorg
Mobiele health
Preventie in de zorg
Healthcare logistiek in de zorg
Digitale zorg
Groeipaper ziekteverzuim

Contactpersoon

Daan Aeyels

Senior Adviseur Welzijns- en Gezondheidsbeleid