Skip to main content

Fiscaliteit

Fiscaliteit moet rechtvaardig, billijk, sturend, transparant, eenvoudig en voorspelbaar zijn.
Zo kan het ondernemerschap en innovatie stimuleren. Op het lokale niveau houdt Voka Oost-Vlaanderen vinger aan de pols bij steden en gemeentes, zoekt actief naar oplossingen en stelt problemen aan de kaak.

Standpunten

Rechtvaardig

De belastingsdruk wordt rechtvaardig verdeeld over alle ondernemingen, waardoor elke onderneming bijdraagt naar eigen vermogen.

Billijk

De belastingstarieven houden rekening met de impact van een onderneming op de lokale omgeving. 
Parameters die daarbij gebruikt kunnen worden zijn oppervlakte en milieuklasse.

Eenheidstarieven zijn bij voorkeur degressief bij stijgende impact, en houden rekening met de positieve impact van een onderneming op de stad of gemeente. Denk hierbij aan tewerkstelling, hernieuwbare energie, energie efficiëntie, modal shift, ... 

Sturend

De belasting draagt door zijn sturend karakter bij aan de langetermijndoelstellingen van het lokale bestuur en zijn niet louter financierend: 

 • Duurzaam ruimtegebruik
  • Oppervlaktebelasting op verschillende bouwlagen met een gedifferentieerd tarief voor hogere bouwlagen, om bouwen in de hoogte te stimuleren
  • Geen of lagere belasting op onverharde of groene oppervlaktes om ontharding tegen te gaan
 • Klimaatdoelstellingen
  • Geen belasting op oppervlaktes waarop PV-installaties geplaatst zijn
 • Tewerkstelling
 • Gewenste sectoren
Eenvoudig en transparant

De berekeningswijze en aangifte moet eenvoudig in te vullen en te berekenen zijn. 

Voorspelbaar

In het belang van een continue bedrijfsvoering is het belangrijk dat fiscaliteit voorspelbaar en stabiel is. Het  reglement is ontworpen op lange termijn en maakt gebruik van stabiele parameters.

Ook bovenlokaal ijvert Voka voor een ondernemersgerichte fiscaliteit. Onze standpunten en realisaties leest u hier.

Contactpersonen

Jan Geers

Manager Belangenbehartiging - Manager Communicatie

Katrien Moens

Manager Duurzaam Ondernemen - Financieel en Operationeel Directeur

Domestic Services
Banque de Luxembourg
Deloitte
ING
Logo Mensura
Proximus
SD Worx
BovaEnviro+
G4S
Soundfield
Jobat