Skip to main content
Map
  • Lasten & Kosten

Lasten & Kosten

Onze overheid staat voor grote budgettaire uitdagingen. Maar een eventuele toename van de globale lastendruk is niet aanvaardbaar, want onze lastendruk is vandaag nog altijd veel te hoog. ook fiscale administratieve lastenverlichtingen zijn broodnodig voor onze ondernemingen.

Enkele van onze topprioriteiten:

1. Gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing voor O&O-medewerkers

Het aanmoedigen van O&O-investeringen blijft één van de topprioriteit. O&O is immers een belangrijke aanjager van innovatie en structurele economische groei. Ook de transitie naar een duurzamere economie vereist nieuwe technologieën. Lees meer.

2. Toekomst stabiliteits-en groeipact (SGP)

De financiële en coronacrisis heeft ons geleerd dat een brede herziening van economische spelregels binnen de EMU nodig is. Lees meer.

3. Fiscale hervorming die groei aanwakkert

Voka vraagt dat een fiscale hervorming de groeikracht van onze economie aanwakkert. Lees meer.


Publicaties

naar meer gezonde en gedeelde groei
 
 

Contact

Karl Collaerts

Senior Adviseur Fiscaliteit & Begroting

Full bio of Karl Collaerts

Stockfoto
Limburg
Nieuws

Gezonde overheidsfinanciën en groeibevorderende investeringen

De overheidsfinanciën in ons land zijn niet op orde. Bij een ongewijzigd beleid zouden de overheidstekorten dit en volgend jaar uitkomen op 5,7 en 5,4% van het bruto binnenlands product (bbp). Daarom deed de federale regering eind maart een kleine extra inspanning om de overheidsuitgaven onder controle te houden, maar dit is veel te weinig. Het gebrek aan gezonde overheidsfinanciën heeft geresulteerd in decennia van veronachtzaming van publieke investeringen met een benedenmaatse publieke infrastructuur als gevolg.

Contactpersoon

Karl Collaerts

Senior Adviseur Fiscaliteit & Begroting