Skip to main content

Milieu, energie en klimaat

Milieu, energie en klimaat zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De Vlaamse bedrijven bewijzen dat economische groei en een daling van emissies wel degelijk hand in hand kunnen gaan. Voka zet deze topics hoog op de agenda, en ijvert voor een competitief en duurzaam model.

Het klimaatakkoord van Parijs (2015) die de internationale doelstellingen voor het klimaat, het milieu en energie vastlegt vormt ook voor bedrijven het kader waarin er gegroeid kan worden. Om de opwarming van de aarde binnen aanvaardbare limieten te beperken, zal er binnen alle maatschappelijke sectoren moeten ingezet worden op emissiereducties van broeikasgassen. 

De Vlaamse industrie levert hiervoor alvast de nodige oplossingen en producten. Zo nam ze zelf de afgelopen jaren al talrijke maatregelen om de eigen emissies – zowel binnen als buiten de keten – te reduceren. Met resultaat, want terwijl onze economie gestaag groeide, daalden de emissies van de industrie.

Standpunten

Focus op innovatie

Potentiële maatregelen moeten bottom-up gedetecteerd worden, op maat van een sector of onderneming. Ondoordachte maatregelen ondermijnen de competitiviteit van onze ondernemingen, en moeten vermeden worden. De focus op innovatie is noodzakelijk om de ambitieuze klimaatdoelstellingen binnen bereik te brengen. Met de huidige technologie kunnen bepaalde processen hun impact niet verder reduceren.

Ondersteun de energietransitie

-    De energietransities moeten structureel ondersteund worden. De elektriciteitsproductie moet zich heroriënteren van een sterk gecentraliseerd en vraaggestuurd systeem naar een decentraal en kleinschaliger productiestelsel. Daarbij zullen weersafhankelijke hernieuwbare energiebronnen een belangrijk aandeel van de energievraag invullen. Er moet een kostenefficiënte afweging gemaakt worden tussen energie-efficiëntie en duurzame energieproductie.

 

Waak over competitief speelveld

Voka uit haar bekommernissen rond de competitiviteit van de energiefactuur hoog op de politieke agenda. We moeten ten allen tijde waken over een competitief speelveld voor onze Vlaamse ondernemers. Een ambitieus klimaat- en energiebeleid moet daarom samengaan met een toekomstgerichte economische visie. Een energiebeleid moet een klimaat voor ondernemerschap kunnen creëren.

Contactpersonen

Katrien Moens

Manager Duurzaam Ondernemen - Financieel en Operationeel Directeur

Sarah Spenninck

Adviseur duurzaam ondernemen en innovatie

Domestic Services
Banque de Luxembourg
Deloitte
ING
Logo Mensura
Proximus
SD  Worx
BovaEnviro+
G4S
Soundfield
Jobat