Overslaan en naar de inhoud gaan
Map

Milieu, energie en klimaat

Iedereen duurzamer, daar willen we heen. Een duurzame basisinfrastructuur is noodzakelijk. Woningen moeten gerenoveerd worden. En transport moet zo groen mogelijk zijn voor iedereen. De industrie moet gestimuleerd worden om te innoveren, om zo de groene en circulaire economie aan te voeren. Voka zet deze topics hoog op de agenda, en ijvert voor een competitief en duurzaam model.

Het klimaatakkoord van Parijs (2015) en de klimaattop van Glasgow (2021) die de internationale doelstellingen voor het klimaat, het milieu en energie vastleggen vormen voor bedrijven het kader waarin er gegroeid kan worden. Om de opwarming van de aarde binnen aanvaardbare limieten te beperken, zal er binnen alle maatschappelijke sectoren moeten ingezet worden op emissiereducties van broeikasgassen. 

De Vlaamse industrie levert hiervoor alvast de nodige oplossingen en producten. Zo nam ze zelf de afgelopen jaren al talrijke maatregelen om de eigen emissies – zowel binnen als buiten de keten – te reduceren. Met resultaat, want terwijl onze economie gestaag groeide, daalden de emissies van de industrie.

De visie voor slimme duurzaamheid in Vlaanderen vatten we samen in Green Flanders, een holistische aanpak die duurzame economie en infrastructuur samenbrengt. Drie domeinen dragen bij tot een duurzame economie:

  • de duurzaamheidsfocus verstevigen in de speerpuntclusters
  • de industrie ondersteunen om te innoveren en leiders in de groene en de circulaire economie te worden
  • draagvlak creëren bij de burger

Zelf motiveert Voka haar leden om verdere stappen te zetten in duurzaamheid via het Voka Charter Duurzaam Ondernemen.

green flanders

 

Standpunten

Focus op innovatie

Innovatie speelt een cruciale rol in de strijd tegen de klimaatopwarming. De Vlaamse bedrijven nemen hun verantwoordelijkheid op en lopen voorop: tussen 2005 en 2016 hebben ze liefst 11 miljoen ton CO2 minder uitgestoten, wat 85% van de totale gerealiseerde reductie in Vlaanderen/België is.

Door investeringen en technologische innovatie zullen onze Vlaamse bedrijven hun CO2-uitstoot voor non-ETS-industrie tegen 2030 nog eens met bijkomend 21% verminderen. De overheden hebben de belangrijke taak om een kader creëren om de investeringen in R&D en innovatie bij bedrijven en onderzoeksinstellingen te stimuleren, om zo nog meer en sneller duurzame technieken, materialen, producten en processen te ontwikkelen.

Ondersteun de energietransitie

Voka vraagt dat de overheid beslissingen neemt voor een zekere, duurzame en betaalbare energieproductie.

Waak over competitief speelveld

De Vlaamse bedrijven zijn voorstander van duurzaamheid. In het Plan Samen Groeien leggen we de link tussen economische groei en de noodzaak tot verduurzaming: het zijn geen tegengestelde begrippen, maar ze zijn verbonden en vullen elkaar aan.  

Publicaties

Onze uitgebreide studies en standpunten kan je hier raadplegen: 

paper droogte  paper energie

Recente persberichten

 

Contactpersonen

Katrien Moens

Financieel en Operationeel Directeur - Duurzaam Ondernemen

Julie Van der Gucht

Belangenbehartiging - Ledenrelaties

Samen ondernemen, samen groeien

Waar lig jij wakker van? Hoe kan Voka jou verder ondersteunen en een gunstiger bedrijfsklimaat scheppen?

Laat het ons weten.