Skip to main content
  • Home
  • Belangenbehartiging

Belangenbehartiging

Logo alle aw dossiers
Belangenbehartiging

Alle AW lobbydossiers

Belangen behartigen, belangen verdedigen? Wat houdt die term nu juist in? Door een sterk lokaal netwerk laten wij uw stem horen bij de lokale besturen, in belangengroepen, adviesraden, streekoverleg, commissies, bij lokaal overleg rond specifieke thema’s maar ook op Vlaams en federaal niveau.

AW_mobiel
Belangenbehartiging

Antwerpen-Waasland Mobiel

Wilt u als ondernemer meer weten over de wegenwerken in uw regio of welke hinder u wanneer kan verwachten? Antwerpen-Waasland Mobiel helpt u vlot onderweg door onze regio!

Arbeidsmarkt
Belangenbehartiging

Arbeidsmarkt en onderwijs

Voka brengt op constante basis de arbeidsmarkt in kaart, detecteert de knelpunten en doet daarover beleidsaanbevelingen.

bereikbaar werk
Belangenbehartiging

Aw Bereikbaarwerk.be

Deze digitale tool helpt bedrijfsleiders en hr-managers in de regio Antwerpen-Waasland om het overzicht te behouden in de veelheid aan mobiliteitsinitiatieven.

aw haven
Belangenbehartiging

Aw Haven

Alfaport Voka is het platform van en voor ondernemingen en beroepsverenigingen uit de Antwerpse haven binnen Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen–Waasland. Alfaport Voka streeft naar een toegankelijke, faciliterende, kostcompetitieve en duurzame Antwerpse haven met het oog op een duurzame verankering van tewerkstelling en toegevoegde waarde in de haven.

aw industrie
Belangenbehartiging

Aw Industrie

Onze regio herbergt een industriële hub met indrukwekkende cijfers. Om de concurrentiekracht van dit economisch zwaartepunt te versterken, heeft onze Kamer een toegewijde industriewerking uitgebouwd. Via het platform industrie, het industrieforum en het peer-to-peer lerend netwerk van de Lead Plants & Lead Companies helpen we de concurrentiekracht in de regio te verhogen.

aw verkiezingsmanifest
Belangenbehartiging

Aw Verkiezingsmanifest

Als werkgeversorganisatie legt de Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland de nadruk op het creëren van de randvoorwaarden om de economische toekomst van ons land en regio te verzekeren. De overheden spelen hierbij een cruciale rol. Op scharniermomenten publiceert Voka - Kamer van Koophandel dan ook manifesten voor het lokale, Vlaamse en federale niveau

Bedrijventerreinen Vlaams-Brabant
Belangenbehartiging

Bedrijventerreinen Vlaams-Brabant

Bedrijventerreinmanagement is een vaak nog onbekende manier van samenwerken tussen ondernemingen op bedrijventerreinen, industriesites en kmo-parken. Zo’n samenwerking biedt mogelijkheden, want heel wat bedrijven kampen met dezelfde problemen, zoals hoge energiekosten of vraagstukken rond mobiliteit en transport. Helaas beseffen veel bedrijven niet dat gezamenlijke initiatieven met omliggende bedrijven vaak de beste oplossingen bieden. Daarom wil Voka Vlaams-Brabant bedrijven via verschillende initiatieven verenigen, ondersteunen en begeleiden.

Conjunctuurbarometer
Belangenbehartiging

Conjunctuurbarometer Mechelen-Kempen

Voka - Kamers van Koophandel Mechelen-Kempen en Antwerpen-Waasland ontwikkelden, in samenwerking met het Antwerpse provinciebestuur en de streekontwikkelingsactoren, een conjunctuurbarometer.

coronavirus
Belangenbehartiging

Corona

Heel wat sectoren zijn zwaar getroffen door de coronacrisis. Voka doet er alles aan om ondernemers door deze crisis te loodsen.

drought
Belangenbehartiging

Droogte - Regio Mechelen-Kempen

Door de droogte is er op elke vierkante meter grond in Vlaanderen zo’n 150 liter water te weinig uit de lucht gevallen. Bedrijven gebruiken vooral leidingwater en grondwater.

Fiscaliteit
Belangenbehartiging

Fiscaliteit

Fiscaliteit moet rechtvaardig, billijk, sturend, transparant, eenvoudig en voorspelbaar zijn. Op die manier kan het ondernemerschap en innovatie stimuleren.

Handel en algemene economie
Belangenbehartiging

Handel en Brexit

Handel is enorm belangrijk voor de Vlaamse economie. Voka pleit daarom voor een ambitieus EU-handelsbeleid.

Haven van Zeebrugge
Belangenbehartiging

Havencel West-Vlaanderen

Als we Vlaanderen willen uitbouwen als de logistieke poort van West-Europa, is een goede mobiliteit noodzakelijk, zowel op de weg, het water als in de lucht.

ING
SD  Worx