Skip to main content
  • Belangenbehartiging

Belangenbehartiging

Logo alle aw dossiers
Belangenbehartiging

Alle AW lobbydossiers

Belangen behartigen, belangen verdedigen? Wat houdt die term nu juist in? Door een sterk lokaal netwerk laten wij uw stem horen bij de lokale besturen, in belangengroepen, adviesraden, streekoverleg, commissies, bij lokaal overleg rond specifieke thema’s maar ook op Vlaams en federaal niveau.

aw haven
Belangenbehartiging

Aw Haven

Alfaport Voka is het platform van en voor ondernemingen en beroepsverenigingen uit de Antwerpse haven binnen Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen–Waasland. Alfaport Voka streeft naar een toegankelijke, faciliterende, kostcompetitieve en duurzame Antwerpse haven met het oog op een duurzame verankering van tewerkstelling en toegevoegde waarde in de haven.

aw industrie
Belangenbehartiging

Aw Industrie

Onze regio herbergt een industriële hub met indrukwekkende cijfers. Om de concurrentiekracht van dit economisch zwaartepunt te versterken, heeft onze Kamer een toegewijde industriewerking uitgebouwd. Via het platform industrie, het industrieforum en het peer-to-peer lerend netwerk van de Lead Plants & Lead Companies helpen we de concurrentiekracht in de regio te verhogen.

aw verkiezingsmanifest
Belangenbehartiging

Aw Verkiezingsmanifest

Als werkgeversorganisatie legt de Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland de nadruk op het creëren van de randvoorwaarden om de economische toekomst van ons land en regio te verzekeren. De overheden spelen hierbij een cruciale rol. Op scharniermomenten publiceert Voka - Kamer van Koophandel dan ook manifesten voor het lokale, Vlaamse en federale niveau

Bedrijventerreinen Vlaams-Brabant
Belangenbehartiging

Bedrijventerreinen Vlaams-Brabant

Bedrijventerreinmanagement is een vaak nog onbekende manier van samenwerken tussen ondernemingen op bedrijventerreinen, industriesites en kmo-parken. Zo’n samenwerking biedt mogelijkheden, want heel wat bedrijven kampen met dezelfde problemen, zoals hoge energiekosten of vraagstukken rond mobiliteit en transport. Helaas beseffen veel bedrijven niet dat gezamenlijke initiatieven met omliggende bedrijven vaak de beste oplossingen bieden. Daarom wil Voka Vlaams-Brabant bedrijven via verschillende initiatieven verenigen, ondersteunen en begeleiden.

Conjunctuurbarometer
Belangenbehartiging

Conjunctuurbarometer Mechelen-Kempen

Voka - Kamers van Koophandel Mechelen-Kempen en Antwerpen-Waasland ontwikkelden, in samenwerking met het Antwerpse provinciebestuur en de streekontwikkelingsactoren, een conjunctuurbarometer.

Corona FAQ Voka
Belangenbehartiging

Corona FAQ

Voka ontvangt nog regelmatig vragen van ongeruste ondernemers over de concrete aanpak van de gezondheidscrisis. Hier vatten we de antwoorden op de meest gestelde vragen voor je samen.

Fiscaliteit
Belangenbehartiging

Fiscaliteit

Fiscaliteit moet rechtvaardig, billijk, sturend, transparant, eenvoudig en voorspelbaar zijn. Op die manier kan het ondernemerschap en innovatie stimuleren.

ING
SD  Worx