Skip to main content
Map
  • Mobiliteit

Mobiliteit

België is kampioen filerijden. Maar willen we onze regio leefbaar en bereikbaar maken, en onze rol als logistieke hub in Europa blijven waarmaken, dan moeten we nu maatregelen nemen. 

Enkele van onze topprioriteiten en -verwezenlijkingen:

1.    Kilometerheffing personenwagens 

Een kilometerheffing voor enkel vrachtwagens verhelpt niets aan de files. De enige maatregel die de kilometerheffing voor vrachtwagens echt zinvol zou maken, is de uitbreiding ervan naar een slimme heffing voor alle voertuigen. Lees meer.

2.    Maximaal investeren in infrastructuur

België is in Europa een van de landen met de minste overheidsinvesteringen. We moeten bijna dubbel zoveel meer investeren in transportinfrastructuur willen we bijbenen met onze buurlanden.  De vraag van Voka om meer middelen vrij te maken, werd gehoord. Lees meer.

3.    Het mobiliteitsbudget

Om de keuze in vervoersmodi voor de werknemer te vergroten, werd vorige legislatuur het mobiliteitsbudget ingevoerd. Een goede stap richting multimodaliteit, waarvoor Voka mee aan de kar heeft getrokken. Lees meer.

4.    Naar een duidelijk spoorbeleid

Om de klimaatambities te realiseren en de leefbaarheid en bereikbaarheid van onze regio te garanderen, moeten we meer mensen en goederen op de trein krijgen. Helaas missen we al 10 jaar een echt spoorbeleid door het uitblijven van nieuwe beheerscontracten. Lees meer.

5.    Goedkeuring van de vliegwet

Om een rechtszeker kader voor vluchten op Zaventem te kunnen bieden, is er nood aan een globaal akkoord tussen de federale overheid en de gewesten, samen met de goedkeuring van een vliegwet. Lees meer.
 


Publicaties

Duurzame vloot
Duurzame vloot
 

Gerelateerde artikels rond mobiliteit