Skip to main content
  • Mobiliteit

Mobiliteit

België is kampioen filerijden. Maar willen we onze regio leefbaar en bereikbaar maken, dan moeten we nu maatregelen nemen. Voka pleit voor een uitbreiding van het rekeningrijden naar personenwagens en het maximaal investeren van de opbrengsten in infrastructuur. Infrastructuur speelt namelijk een belangrijke rol, want elke economische activiteit hangt in een of andere vorm af van infrastructuur.

België is in Europa een van de landen met de minste overheidsinvesteringen, terwijl de lopende uitgaven erg hoog blijven. De vraag van Voka om meer middelen vrij te maken voor mobiliteit, werd gehoord. Vlaanderen investeerde de vorige legislatuur 500 miljoen euro extra. Voka vroeg in haar memorandum om het infrastructuurbudget binnen mobiliteit en openbare werken te verhogen met 100 miljoen euro per jaar. De Vlaamse regering beantwoordt gedeeltelijk deze eis en belooft deze legislatuur 635 miljoen euro (cumulatief over ganse regeerperiode) extra te investeren.

De Vlaamse Regering duidt onderstaande projecten aan als belangrijke investeringen voor de volgende regeerperiode. 

Grote projecten (Vlaams niveau)
R0 (inclusief programma 'Werken aan de ring')
R1 (uitvoering Toekomstverbond)
Grote projecten waarvoor ruimtelijk planningsproces of procedure complexe projecten loopt
Nieuwe sluis Zeebrugge
Extra containercapaciteit Antwerpen
Toekomstverbond (A102, tweede Tijsmanstunnel, Haventracé, Nx)
KR8 (Kortrijk)
Opwaardering Kanaal Bossuit-Kortrijk (Seine-Schelde)
Nx Zeebrugge
Noord-Zuid Limburg
N60 (Ronse)
Viaduct E17 Gentbrugge (onderhoud en verbetering) (+studie)
Grote projecten (andere)
A8 (Halle)
Ombouw A12 tot autosnelweg
Tramlijn 7 (Gent)
Ombouw N49 tot autosnelweg
R4 Oost-West (PPS + quickwins)
Spartacus - lijn 1
Spartacus - lijn 2
Verhogen bruggen Albertkanaal
Verbinding Ieper-Veurne
Nieuwe Steenbruggebrug + studie Dampoortsluis
11 Vlaamse spoorprioriteiten

 


 

Publicaties

Duurzame vloot
Transport multimodaal
Luchthavenspecial magazine
Bereikbaar Vlaanderen
Groeipaper mobiliteit

Contactpersoon

Goedele Sannen

Senior adviseur Logistiek en Mobiliteit

Propaganda
Accent
BMW Brussels
CapitalAtWork
Customer Collective
Deloitte
De Ridder
facilicom
GSJ Advocaten
ING
Logo Mensura
Proximus
Recrewtment
SD  Worx
Tormans
CRM Group
Logo KPMG
alk
Logo JAM
Trixxo