Skip to main content

Mobiliteit en logistiek

Vlotte en slimme mobiliteit is een noodzakelijke voorwaarde voor een florerende economie. Zowel voor personen- als goederenverkeer. Voka stelt alles in het werk om ondernemingen bereikbaar te maken, verkeersinfarcten aan te pakken en om toekomstgericht het multimodaal vraagstuk vorm te geven.

Investeringen in mobiliteit zijn nodig om de Oost-Vlaamse economie te faciliteren. De drukte op de weg neemt enkel maar toe, heel wat infrastructuur is verouderd en is niet ingericht voor de huidige verkeersstromen. Ook alternatieve vervoermodi via het water, het spoor, de lucht, … moeten worden aangepakt worden om de regio future proof te maken. 

Voka brengt samen met ondernemers problemen en opportuniteiten in beeld, en zet deze op de publieke en politieke agenda.

In de linkerkolom kan u een aantal belangrijke lokale dossiers terugvinden waar Voka Oost-Vlaanderen op inzet.
 

Standpunten

Investeer in infrastructuur

Investeer in weginfrastructuur.
Het is noodzakelijk om congesties op economische assen weg te werken. Laat mobiliteitsprojecten vooruit gaan.

De toekomst is multimodaal

Zet in op een multimodale omgeving, waarbij duurzaamheid de leidraad is. Zowel voor goederen- als personenvervoer.

Voer een algemene kilometerheffing in

Voer een algemene kilometerheffing in. Het is een noodzakelijke deeloplossing van het fileprobleem.

Maak het openbaar vervoer performant

Werk aan een performantere werking van het openbaar vervoer.
Het is een noodzakelijk element in een slimme multimodale personenmobiliteit, zodat reizigers makkelijk van het ene vervoersmiddel naar het andere kunnen overschakelen.

Contactpersonen

Jan Geers

Manager Belangenbehartiging - Manager Communicatie

Maarten Dheedene

Belangenbehartiging - Duurzaam Ondernemen

Domestic Services
Banque de Luxembourg
Deloitte
ING
Logo Mensura
Proximus
SD  Worx
BovaEnviro+
G4S
Soundfield
Jobat