Skip to main content
  • Home
  • Innovatie en Digitalisering
Innovatie

Innovatie en Digitalisering

Onderdelen van Innovatie en Digitalisering

Innovatie en Digitalisering

Innovatie is een absolute must voor de groei van je bedrijf. Innoveren is niet enkel vernieuwing brengen in je producten, maar ook nieuwe materialen verkennen, nieuwe business modellen onderzoeken, nieuwe processen invoeren en nog veel meer.

Ondernemers kunnen vandaag op heel wat (financiële) ondersteuning van de Vlaamse overheid rekenen. Voor veel ondernemingen is het echter helemaal niet duidelijk waarop ze beroep kunnen doen en bij wie ze daarvoor terecht kunnen. De afgelopen maanden heeft de overheid, op aangeven van Voka, werk gemaakt om dit subsidie-aanbod ingrijpend te vereenvoudigen en vlotter toegankelijk te maken

Onder druk van Voka is het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) gestart met een 'opkuis- en consolidatie-operatie'. In 2016 werd die ingezet met een vereenvoudiging van de kmo-portefeuille en de kmo-groeisubsidie. In 2017 was de hervorming van de innovatiesteun aan de beurt. Die resulteerde in een radicale vereenvoudiging. Ze herleidt het aantal instrumenten tot twee subsidietypes, namelijk onderzoeksprojecten en ontwikkelingsprojecten. Voka staat positief tegenover deze ingrijpende hervorming. We rekenen erop dat ze een belangrijke impuls zal geven aan onze bedrijven om nog meer en grotere innovatie-, onderzoeks- en ontwikkelings- activiteiten te ondernemen. Niet alleen wordt het subsidie-aanbod zo meer overzichtelijk, ook de toegang voor bedrijven werd vereenvoudigd. De modaliteiten van de nieuwe instrumenten werden fundamenteel aangepakt. Dat resulteerde in nieuwe en snellere procedures die veel klantvriendelijker zijn, in duidelijkere selectie- en beoordelingscriteria die echt rekening houden met de bedrijfsrealiteit, en in bondige aanvraagdocumenten op maat van bedrijven.

 


Publicaties

Innovatiehub
Geld om te groeien voor innovatie

Contactpersonen

Johan Guldix

Senior Adviseur Innovatie & Ondernemen

Dieter Somers

Senior Adviseur Digitale Transformatie

Made in Vlaams-Brabant
BMW Brussels
CapitalAtWork
Deloitte
De Ridder
facilicom
ING
Logo Mensura
Proximus
Recrewtment
SD  Worx
Tormans
CRM Group
Deloitte Private
pfl
Logo KPMG
Logo Federale Verzekering
Logo Premed
Logo Randstad
Varo
Intervest Offices & Warehouses - Greenhouse
Logo Hands
alk
Logo JAM
Ethias
Trixxo