Skip to main content
  • Innovatie en Digitalisering

Innovatie en Digitalisering

Innovatie is een absolute must voor de groei van je bedrijf. Innoveren is niet alleen je producten en diensten vernieuwen, maar evengoed nieuwe materialen en moleculen ontwikkelen, nieuwe business modellen vormgeven, nieuwe processen invoeren, digitaliseren en zo veel meer.

Enkele van onze topprioriteiten en -verwezenlijkingen: 

1. Naar een structurele innovatiesteun van meer dan 3%

In 2019 sprong Vlaanderen eindelijk over de lat van 3% van het bbp dat geïnvesteerd wordt in onderzoek en ontwikkeling. Toch is het te vroeg voor hoeraberichten, want de inspanningen moeten permanent volgehouden worden en zijn momenteel nog te ongelijk verdeeld. Zo droeg de private sector voor 2,55% bij en de overheid slechts voor 0,80%. Voka blijft daarom ijveren voor extra inspanningen van de overheid. Lees meer.

2. Naar een versnelde uitrol van 5G 

Met de uitrol van 5G lopen we inmiddels meerdere jaren achter op de voorlopers. Met de geplande federale spectrumveiling medio 2022 kunnen we gelukkig bijna starten met het opzetten van het 5G-netwerk, maar toch zijn er nog verschillende struikelblokken die een snelle én volledige 5G uitrol in de weg staan (e.g. het moeizame vergunningsbeleid en de toenemende taksen op de zendmasten). Voka blijft hameren op het aanpakken van deze struikelblokken zodat zowel bedrijven als de burger snel kunnen genieten van de vele opportuniteiten van het 5G netwerk. Lees meer.

3. Naar een cultuur en strategie van datadeling 

Het belang van data binnen digitale transformatie kan niet voldoende benadrukt worden. Dit ontgaat ook de overheid niet en meerdere overheidsinstanties hebben inmiddels een datastrategie en bijhorende activiteiten gelanceerd. Voka juicht deze initiatieven toe maar probeert deze strategieën en activiteiten mee te sturen naar een optimale invulling. Lees meer.

4. Naar een optimale invulling van de impulsprogramma’s AI en CS

In 2019 lanceerde de Vlaamse overheid twee impulsprogramma’s rond artificiële intelligentie en cybersecurity met als doel om deze technologieën verder te ontwikkelen in Vlaanderen en zijn ingang te laten vinden in de integrale samenleving. Voka is structurele partner binnen deze programma’s en zorgt ervoor dat ze een goede invulling en opvolging kennen. Lees meer.

5. Vlaanderen als anker- en broedplaats voor snelle groeiers

Al langer dan vandaag benadrukt Voka het belang van snelle groeiers. Zij dragen immers het meest bij aan de netto jobcreatie en zorgen voor de nodige economische dynamiek. Helaas bestaan er in ons land én Europa nog enkele hinderpalen die hun groei in de weg staan. Voka maant de verschillende overheden dan ook aan om hierrond actie te ondernemen. Lees meer.

6. Naar een optimaal ecosysteem voor innovatie

In Vlaanderen gebeurt heel wat rond innovatie en zijn we wereldtop in een aantal onderzoeksdomeinen zoals biotechnologie, health, machinebouw, … en kennen we heel wat beloftevolle snelle groeiers. Toch worden er kansen gemist en zakken we in een aantal internationale rankings weg. Voor Voka is het daarom van prioritair belang om deze zwakheden aan te pakken. Lees meer. 
 


Publicaties

Boost de Scale-ups
Succesfactoren voor digitale transforamtie

contact

Contact

Dieter Somers

Senior Adviseur Digitale Transformatie

Full bio of Dieter Somers

Gerelateerde artikels

5G mast
Nieuws

De eerste horde voor de 5G-uitrol is genomen

Na jaren vertraging kon in juni eindelijk de veiling van de frequenties voor het nieuwe 5G-netwerk plaatsvinden. Ook frequenties om de continuïteit van 2G-, 3G-, en 4G-toepassingen te verzekeren, werden geveild. Deze week kwam het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) met het heugelijke nieuws dat de veiling na drie weken – sneller dan verwacht – al afgerond is. Deze veiling bracht 1,2 miljard euro op, ongeveer 400 miljoen euro meer dan verwacht.
 

Contactpersoon

Dieter Somers

Senior Adviseur Digitale Transformatie