Skip to main content
  • Innovatie en Digitalisering

Innovatie en Digitalisering

Innovatie is een absolute must voor de groei van je bedrijf. Innoveren is niet alleen je producten en diensten vernieuwen, maar evengoed nieuwe materialen en moleculen ontwikkelen, nieuwe business modellen vormgeven, nieuwe processen invoeren, digitaliseren en zo veel meer.

Ondernemers kunnen vandaag op heel wat (financiële) ondersteuning van de Vlaamse overheid rekenen. De afgelopen jaren werd dat steuninstrumentarium onder impuls van Voka sterk vereenvoudigd en toegankelijker gemaakt. De vereenvoudiging resulteerde in nieuwe en snellere procedures die veel klantvriendelijker zijn, in duidelijkere selectie- en beoordelingscriteria die beter rekening houden met de bedrijfsrealiteit, en in bondigere aanvraagdocumenten op maat van bedrijven.

Steeds meer bedrijven vinden daardoor hun weg naar steun. Zo werd er in 2020 voor 267 miljoen euro aan innovatiesteun toegekend. Oorspronkelijk was er 217 miljoen euro begroot, maar door interne budgetverschuivingen bij VLAIO en een extra eenmalige injectie vanuit het relancebudget kon aan de toestroom van aanvragen alsnog voldaan worden. De verwachting is dat het aantal aanvragen in 2021 minstens op hetzelfde peil zal blijven. 

De komende jaren zal het Vlaamse innovatiebudget verder opgetrokken worden. Zo is er voor dit jaar al een opstap van 30 miljoen euro voorzien, voor 2022 komt daar 40 miljoen euro extra bovenop. Naar het einde van de legislatuur groeien deze opstappen nog meer, naar respectievelijk 60 miljoen en 100 miljoen euro (2023 en 2024) extra. Daarnaast wordt er voor de verdere uitbouw van excellente onderzoeksinfrastructuur 195 miljoen euro extra voorzien, gespreid over de huidige legislatuur. 

Het stapsgewijs uitbouwen van het innovatiebudget richting de Europese 3%-norm was een eis van Voka bij de regeringsvorming. Zeker in tijden van digitale transitie en duurzame relance blijft de norm van essentieel belang. Voka zal er daarom op blijven toezien dat de beloofde opstappen ook in de komende moeilijke begrotingsjaren correct worden uitgevoerd. 

Voka is verheugd dat steeds meer unieke Vlaamse bedrijven hun weg naar het steuninstrumentarium vinden. Dat is een goede zaak. Innovatie moet immers een zorg zijn van alle Vlaamse bedrijven. Enkel zo kunnen we onze economie voldoende dynamisch en toekomstgericht maken. 

 


Publicaties

Innovatiehub
Geld om te groeien voor innovatie

Contactpersonen

Johan Guldix

Senior Adviseur Innovatie & Ondernemen

Dieter Somers

Senior Adviseur Digitale Transformatie