Skip to main content
Map
  • Energie en Klimaat

Energie en Klimaat

Tegen 2030 moet de broeikasgasuitstoot in de Europese Unie met 55% gedaald zijn ten opzichte van 1990. Met het programma ‘Fit for 55’ staat de EU dan ook voor het grootste pakket klimaatbeleid ooit. Ondernemingen vormen daarbij een cruciale schakel. Voka staat voor een integraal klimaatbeleid, weg van enig eilandmodel: zo ambitieus als kan maar tegelijk realistisch en met het besef dat ook andere maatschappelijke uitdagingen spelen.

Enkele van onze topprioriteiten en - verwezenlijkingen

1. Introductie van een energienorm

Voka pleit al enkele jaren voor de introductie van de energienorm. In het najaar van 2021 ging de federale regering over tot de hervorming van de federale meerkosten in de energiefactuur naar één enkele federale accijns. Bij deze oefening werden de federale meerkosten geplafonneerd op het niveau van 2021 en werd voorzien in een bescherming voor onze energie-intensieve industrie. Lees meer.

2. Naar een gezonde energiemix

De klimaattransitie is in grote mate verbonden aan de energietransitie. Voor een succesvol pad naar een klimaatneutrale samenleving is er een sterke nood aan voldoende en betaalbare koolstofarme energiedragers. In het licht van het conflict tussen Rusland en Oekraïne is nogmaals duidelijk geworden dat een gediversifieerde energiemix essentieel is voor een gezond ondernemersklimaat. Lees meer. 

3. Naar een klimaatvriendelijke industrie

Voka verwacht van de overheid een stabiel en voorspelbaar beleidskader voor de (energie-intensieve) industrie. Verder moet de overheid waken over het gelijkspeelveld met andere regio’s zodat investeringen in Vlaanderen kunnen aangetrokken worden. Voka vraagt daarom dat de overheid kijkt naar vernieuwende financieringsinstrumenten zoals ‘Contracts for Difference’. Lees meer.

4. Naar een klimaatneutraal gebouwenpark

In Vlaanderen voldoet slechts 5,7% van de woningen qua isolatie en energieverbruik aan de Europese langetermijndoelstellingen. Dat betekent dus dat bijna 95% van de woningen tussen nu en 2050 nog gerenoveerd moet worden. Voka vraagt daarom dat de Vlaamse regering een strategische visie uittekent om de doelstelling te halen. Lees meer.

 


Publicaties

Voka Paper twin transitie

 

CO2-arm Vlaanderen

Contact

Gerelateerde artikels