Skip to main content
Starten

Welke formaliteiten moet ik vervullen?

Vooraleer u start als zelfstandig ondernemer, moet u enkele formaliteiten verrichten: een zichtrekening openen, vergunningen verkrijgen, inschrijven in de Kruispuntbank, enzovoort.

Voor al die formaliteiten kunt u sinds 2003 op één plek terecht: het ondernemingsloket. Het ondernemingsloket kent u een ondernemingsnummer toe; de identiteitskaart van uw onderneming.

Alle gegevens van uw onderneming worden door het ondernemingsloket ingegeven in de Kruispuntenbank van Ondernemingen (KBO). Zo zijn deze gegevens centraal verzameld en kunnen ze door alle officiële instanties opnieuw worden opgevraagd of, indien nodig, gewijzigd.

EEN ZICHTREKENING OPENEN

U moet een zichtrekening openen bij een financiële instelling. Voor een eenmanszaak kan die best verschillend zijn van uw privérekening. Voor een vennootschap moet de rekening op naam van de vennootschap staan.

Wij raden u aan om het bankrekeningnummer te vermelden op al uw uitgaande documenten, en zeker op uw facturen en creditnota's.

VOORAFGAANDE VERGUNNINGEN

Ook voor deze voorafgaande vergunningen, kunt u terecht bij uw ondernemingsloket:

  • Machtiging ambulante handel of kermisattractie
  • Vergunning beenhouwer - spekslager
  • Beroepskaart

Meer info lees je hier

INSCHRIJVEN IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN (KBO)

Alle handels- en niet-handelsondernemingen alsook verenigingen die op een of andere manier hun winst uitkeren, moeten zich via een ondernemingsloket registreren in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Breng de volgende gegevens of documenten zeker mee naar Xerius Ondernemingsloket:

  • Identiteitskaart (eventueel beroepskaart)
  • Bankrekeningnummer
  • Een overzicht van de activiteiten die u gaat uitoefenen
  • Handelsbenaming (niet verplicht)
  • Vennootschap: bewijs van neerlegging van de statuten bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel

Als u een vennootschap hebt opgericht, dan krijgt u uw ondernemingsnummer van de griffie. Met dat ondernemingsnummer gaat u langs Xerius Ondernemingsloket. Het ondernemingsloket zal een activiteitenlijst van uw vennootschap opstellen. Pas nadat het ondernemingsloket uw ondernemingsnummer heeft geactiveerd, kunt u van start gaan met uw onderneming.

Wat betaalt u aan Xerius Ondernemingsloket?

De overheid bepaalt een eenheidstarief per vestigingseenheid voor alle basisdiensten die het ondernemingsloket voor u kan uitvoeren. Dit tarief wordt jaarlijks geïndexeerd. De tarieven van alle diensten van Xerius Ondernemingsloket, vindt u op de website van Xerius.

Surf naar Xerius en maak online de inschrijving van uw onderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen in orde en meteen ook uw inschrijving als zelfstandige bij Xerius Sociaal verzekeringsfonds. 

ONDERNEMERSVAARDIGHEDEN EN BEROEPSKENNIS BEWIJZEN

Hierover kunnen we kort zijn: in Vlaanderen moet u geen bedrijfsbeheer of beroepskennis meer aantonen om te starten als zelfstandige. 

De laatste ondernemersvaardigheden werden in Vlaanderen afgeschaft op 1 januari 2019.

BTW-NUMMER ACTIVEREN

Iedere persoon die op regelmatige basis een zelfstandige activiteit uitoefent en daarbij goederen levert of diensten verleent, is in principe btw-plichtig, zelfs in bijberoep. 

Xerius Ondernemingsloket maakt voor u de activering van de btw in orde: via een internetapplicatie brengen wij het bevoegde btw-controlekantoor snel op de hoogte. 

BIJKOMENDE VERGUNNINGEN VERKRIJGEN

Als starter hebt u vaak nog andere vergunningen nodig. Voorbeelden hiervan zijn de eetwarenvergunning of de LEI-code voor vennootschappen die actief zijn op de beurs.

Een overzicht van alle vergunningen die Xerius voor u kan aanvragen, vindt u op deze pagina.