Skip to main content
Starten

Welke btw-verplichtingen heb ik?

Als onderneming hebt u ook enkele btw-verplichtingen. Zo moet u regelmatig een btw-aangifte indienen en btw aanrekenen aan uw klanten.

Als btw-plichtige hebt u de volgende verplichtingen:

  • Bij aanvang, wijziging of stopzetting van uw activiteit moet u hiervan binnen de maand aangifte doen bij uw btw-controlekantoor of ondernemingsloket
  • Een factuur afleveren voor alle verrichte leveringen en daarop de correcte btw (6, 12 of 21%) aanrekenen (bij levering aan privépersonen is er meestal geen factuur vereist)
  • De verschuldigde btw voor de afgelopen periode aan de staat betalen
  • Uw btw-boekhouding bijhouden, op papier of elektronisch (met een een inkomend en uitgaand facturenboek, een dagontvangstenboek en een tabel van bedrijfsmiddelen)
  • Periodieke btw-aangifte indienen

Als uw jaaromzet groter is dan 1.000.000 euro, dan bent u verplicht om maandelijks een aangifte te doen.

Als uw jaaromzet kleiner is dan 1.000.000 euro, dan kunt u kiezen voor de kwartaalaangifte.

De administratie aanvaardt dat voor sommige beroepen de btw wordt berekend op een forfaitaire wijze. De omzet wordt dan bepaald op basis van aankopen en/of geleverde prestaties. Dat kan onder meer voor kappers, bakkers, beenhouwers, caféhouders, apothekers, schoenherstellers,…

VRIJSTELLING VAN BTW

Belastingplichtigen met een jaaromzet van minder dan 5.580 euro komen in aanmerking voor de vrijstelling van btw. Zij moeten geen btw-aangifte doen en ook geen btw aanrekenen op hun uitgaande factureren. Zij kunnen anderzijds ook geen btw recupereren van de inkomende facturen