Skip to main content
Starten

Kan ik een onderneming starten?

In principe mag iedereen in Belgiƫ een eigen onderneming beginnen. De wet legt wel enkele voorwaarden en beperkingen op.

Onverenigbare beroepen

Bepaalde beroepen zijn onverenigbaar met dat van handelaar. U mag nooit een dergelijk beroep uitoefenen en tegelijk handelaar zijn. Deze beperking geldt ondermeer voor advocaten, notarissen, rechters, rechters en gerechtsdeurwaarders.

 

Handelingsbekwaam - Leeftijd

Bepaalde personen zijn volgens de wet onbekwaam om juridische handelingen te stellen en mogen dan ook geen eigen zaak beginnen. Dat geldt voor alle minderjarigen, u moet dus minstens 18 jaar zijn om als ondernemer te kunnen starten, en voor gerechtelijk- en wettelijk onbekwaam verklaarde personen.

 

Gefailleerde handelaars

In principe kan iemand die failliet verklaard is, zelf een nieuwe handelszaak beginnen. Toch kan de rechtbank van koophandel u verbieden (opnieuw) een onderneming op te starten als blijkt dat u door een grove fout hebt bijgedragen tot het faillissement, en dit voor een periode van minimum 3 en maximum 10 jaar na de faillietverklaring. Dit verbod kan wel worden ingetrokken in geval van eerherstel.

 

Buitenlanders: beroepskaart

Burgers uit de Europese Economische Ruimte (de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland) kunnen vrij een onderneming oprichten. Wie hier niet toe behoort en toch in Belgiƫ een onderneming in eigen naam wil oprichten, moet een verblijfsvergunning bezitten en houder zijn van een beroepskaart of vrijgesteld zijn van de verplichting een beroepskaart te hebben.