Skip to main content
 • Home
 • Starten
 • Hoeveel sociale bijdragen moet ik betalen?
Starten

Hoeveel sociale bijdragen moet ik betalen?

Elke zelfstandige in Belgiƫ moet in principe sociale bijdragen betalen. Hierin verschilt het zelfstandige statuut van dat van een werknemer. Bij een werknemer worden de sociale bijdragen automatisch elke maand van het brutoloon afgetrokken. Een zelfstandige moet om de 3 maanden zijn sociale bijdragen zelf betalen.

Om dit vlot te laten verlopen, moet u zich daarvoor aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds, dat uw sociale bijdragen berekent, int en doorstort aan de overheid.

Waarom betaalt u sociale bijdragen?

In ruil voor uw sociale bijdragen krijgt u bepaalde rechten. Zo hebt u recht op:

 • kinderbijslag,
 • moederschapsverlof,
 • een ziekte- en invaliditeitsverzekering,
 • een faillissementsverzekering en
 • een wettelijk rustpensioen.

 

Wanneer moet u aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds?

De aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds regelt u ten laatste op de dag dat u start als zelfstandige.

Als u te laat aansluit, riskeert u een sanctie van de overheid. U verliest ook het recht op uitstel van betaling voor uw eerste twee kwartalen dat u als starter zou gekregen hebben.

Een paar dagen na het doorsturen van uw aansluitingsverklaring ontvangt u een attest van aansluiting waarmee u bij uw ziekenfonds alles in orde kunt brengen.

Hoeveel sociale bijdragen moet u betalen?

U betaalt sociale bijdragen volgens uw jaarinkomen. En dit vier keer per jaar: op 31 maart, 30 juni, 30 september en 31 december.

Dit inkomen wordt opgedeeld in inkomensschijven. Voor iedere inkomensschijf geldt een ander percentage dat moet betaald worden als sociale bijdrage. Doorgaans betaalt u 22% sociale bijdragen op uw inkomen.

Voorlopige bijdragen

Elk jaar stelt het sociaal verzekeringsfonds u een wettelijke voorlopige bijdrage voor, berekend op uw netto belastbare jaarinkomen van drie jaar terug. Dat is uw bruto inkomen verminderd met uw beroepskosten en de sociale bijdragen die u dat jaar betaalde. Uw voorlopige bijdragen van 2015 worden dus berekend op basis van het netto belastbare jaarinkomen van 2012.

Definitieve bijdragen

Twee jaar later, in 2017, worden uw voorlopig betaalde sociale bijdragen definitief herzien. Dan pas is het werkelijke inkomen van 2015 gekend. Betaalde u in 2015 te veel, dan krijgt u het tegoed terug. Betaalde u te weinig, dan moet u het verschil bijpassen.

Starters

Beginnende zelfstandigen die nog geen drie volledige jaren als zelfstandige gewerkt hebben, worden beschouwd als starters. Zij hadden dus drie jaar geleden nog geen inkomsten als zelfstandige. Het sociaal verzekeringsfonds kan voor hen dus nog geen voorlopige bijdrage aanrekenen op het inkomen van drie jaar terug.

Als starter kan u ervoor kiezen om uw voorlopige sociale bijdragen te laten berekenen op het minimum inkomen of een door u ingeschat jaarinkomen. Let op als u kiest voor het minimum inkomen: ook voor starters is er na twee jaar een herziening!

U betaalt de eerste drie jaren verminderde bijdragen: het eerste jaar 20,5 %, het tweede jaar 21 % en het derde jaar 21,5 %. Vanaf het vierde jaar, betaalt u zoals een gevestigde zelfstandige 22 % sociale bijdragen.

Sociale bijdragen verhogen

Merkt u dat uw inkomen toch hoger ligt dan dat van drie jaar voordien? Dan vraagt u best een verhoging van uw bijdragen aan.

 

Dit heeft enkele voordelen:

 • U wordt achteraf niet geconfronteerd met zware herzieningen.
 • U betaalt minder belastingen, want sociale bijdragen zijn volledig fiscaal aftrekbaar. Meer sociale bijdragen betekent een lager netto belastbaar inkomen, en dus betaal je minder belastingen.
 • Uw inkomen daalt doordat u hogere bijdragen betaalt, waardoor u minder voorlopige sociale bijdragen betaalt drie jaar later.

 

U raadpleegt best een boekhouder of accountant als u denkt in aanmerking te komen voor een verhoging van uw sociale bijdragen.

Meer informatie over uw sociale zekerheid vindt u terug op www.xerius.be/zelfstandigen/sociale-zekerheid/