West-Vlaamse lobbydossiers

27/02/2017

West-Vlaamse bedrijven investeren volop in de toekomst. Dat blijkt uit cijfers van Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen. West-Vlaamse bedrijven zetten in op groei: ze zoeken honderden nieuwe medewerkers, investeren in nieuwe machines, doen aan onderzoek en ontwikkeling,… Voka West-Vlaanderen speelt daar verder op in met haar jaarthema “The future is (y)ours”. Ontdek onze regionale lobbydossiers in de rechterkolom!

The future is (y)ours is jaarthema van Voka

“We willen onze ondernemingen laten zien dat we de toekomst niet alleen moeten overlaten aan de overheid, maar dat we de toekomst zélf maken”, zegt algemeen directeur Bert Mons. “De toekomst vormgeven, dat is een opdracht waarvoor we rekenen op iedereen: burgers, ondernemingen, onderwijsinstellingen, openbare besturen,… Met Voka willen we het goede voorbeeld geven en  positief en geëngageerd meeschrijven aan het toekomstverhaal van onze regio. Met een open blik en een sterk West-Vlaams gevoel van verbondenheid kunnen we zeker heel wat bereiken.”

Op basis van socio-economische cijfers en de resultaten van een quick poll die Voka West-Vlaanderen organiseerde, besluit de organisatie dat de West-Vlaamse bedrijven zich volop aan het voorbereiden zijn op de toekomst.

 

Bedrijven werven volop aan

• 72,5% gaat dit jaar aanwerven

Ook uit een bevraging van Voka West-Vlaanderen bij haar leden, begin januari 2017, blijkt dat meer dan 72,5% van de bedrijven dit jaar extra medewerkers zal aanwerven. Bij 300 leden in West-Vlaanderen zijn er maar liefst ruim 2.100 aanwervingen gepland in 2017. 

Niet alleen bij de allergrootste bedrijven zoals Balta, Unilin, TVH, IVC, Daikin, Agristo, Clarebout,… wordt er aangeworven, ook heel wat kleinere ondernemingen hebben vacatures. De bevraagde ondernemingen met een omzet van minder dan een miljoen euro zijn goed voor 16,6% van het totale aantal geplande aanwervingen. In de groep tussen de 1 en de 10 miljoen euro is dat 34,6%. De bedrijven met een omzet tussen de 10 en 50 miljoen euro staan voor 25,4% van de aanwervingen; de groep 50 tot 100 miljoen euro voor 6,3% en de bedrijven met een omzet boven de 100 miljoen euro hebben een aandeel van 17,1% van de geplande aanwervingen.

West-Vlaamse bedrijven zoeken vooral naar technische geschoolde medewerkers, salesmedewerkers, administratieve ondersteuning, en, heel opvallend, naar mensen met kennis van digitalisering, bv. om een website te ontwikkelen, die thuis zijn in digitale marketing,…

• Lagere werkloosheid in 2016

De arbeidsmarktsituatie blijft gunstig evolueren in West-Vlaanderen. Dat blijkt uit cijfers van de VDAB. In het afgelopen jaar daalde de werkloosheid in onze provincie met 6% tegenover 3,5% in Vlaanderen.  De werkloosheidsgraad (aantal werklozen versus beroepsbevolking) bedraagt nu 5,6% in West-Vlaanderen, tegenover 7,2% in Vlaanderen.  

• Meer vacatures en meer jobs

Bijzonder opvallend is de stijging van het aantal vacatures. West-Vlaanderen spant hier de kroon met een toename op jaarbasis van maar liefst 62,2%. Veel jobs raken evenwel moeilijk ingevuld, wat zich uit in een forse vermeerdering van het aantal openstaande vacatures: +63,2%.  

Hoewel de RSZ-cijfers inzake tewerkstelling altijd wat achterop hinken, stellen we toch reeds vanaf het tweede kwartaal  van 2015 een mooie stijging vast van het aantal jobs. Dat is nog vóór het van kracht worden van de taxshift-maatregelen, waardoor de jobcreatie momenteel nog hoger ligt. Op jaarbasis zijn er in West-Vlaanderen zo’n 3.000 banen bij gekomen.  

• Spanning op de arbeidsmarkt wordt groter

Helaas scherpt de combinatie van een lagere werkloosheid en een groter aanbod aan vacatures de spanning op de arbeidsmarkt aan. Per vacature zijn er momenteel in West-Vlaanderen (theoretisch) 2,49 werkzoekenden per vacature beschikbaar. Dat is een nooit geziene arbeidsmarktkrapte.  In het arrondissement Roeselare woedt de “war for talent”  het hardst. Daar is de verhouding werkzoekenden-vacature slechts 1,28. 

Die arbeidsmarktkrapte aanpakken, dat is één van de grootste uitdagingen voor Voka West-Vlaanderen in 2017. “We gaan de arbeidsmobiliteit in en tussen West-Vlaanderen, Wallonië en Noord-Frankrijk nog meer stimuleren, onder meer met een roadshow bij Franstalige werkzoekenden en door burgemeesters van verschillende steden samen te brengen. Met ons project WELT gaan we langdurig werklozen aan werkervaring helpen en met de actie ‘Kere ekje were’ richten we ons op studenten in andere provincies. Er is ook werk aan de winkel voor onze bedrijven: hen gaan we aansporen om nog meer in te zetten op employer branding en om werk te maken van een doordacht hr-beleid.”

 

De bedrijven in onze provincie investeren 

•  Meer investeringen, meer omzet

De laatst beschikbare gegevens m.b.t. omzet en investeringen (derde kwartaal 2016 versus derde kwartaal 2015) bevestigen de positieve opmars van de economie: meer investeringen, meer omzet; een evolutie die zich ook in de komende maanden zal doorzetten, gelet op de reacties op een korte bevraging van Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen bij haar leden. 

• 72% gaat investeren in 2017

72% is van plan om te investeren. 2 op de 3 bedrijven geven aan dat ze zullen investeren in digitalisering (slimme IT om administratieve lasten te verminderen of om productieprocessen te versnellen). Toch werven ook die bedrijven extra mensen aan, in tegenstelling tot de perceptie dat digitalisering jobs kost. De helft van de bedrijven die bevraagd werden, is van plan om te investeren in onderzoek en ontwikkeling (productinnovatie, procesinnovatie en/of innovatie van diensten). 

 

West-Vlaamse bedrijven worden almaar internationaler

Voka West-Vlaanderen reikte in 2016 33.406 certificaten van oorsprong uit, die samen 1,64 miljard euro vertegenwoordigden. Dat is qua aantal het beste resultaat en het op één na beste resultaat inzake goederenomzet. Alleen in 2012 werd een nog hogere goederenwaarde bereikt. 

“West-Vlaamse bedrijven exporteren letterlijk naar alle uithoeken van de wereld. Voka registreerde maar liefst 188 verschillende exportlanden. Ook dat is een record”, vervolgt Bert Mons. Gemeten naar goederenomzet blijven China en Saudi-Arabië de voornaamste exportbestemmingen, gevolgd door Algerije, Iran en India. Maken verder deel uit van de top 10: Turkije, Oekraïne, Verenigde Arabische Emiraten, Brazilië en de Verenigde Staten van Amerika.  

Voka blijft trouwens inzetten op internationalisering. “Het is de motor tot groei”, vertelt Bert Mons. “Ons jaarthema in 2016 was ‘Facing the world’, en we verwachten dat onze bedrijven op dat elan verdergaan. Daarom organiseren we ook in 2017 heel wat inspiratiesessies, seminaries, lunches en businessclubs rond internationale thema’s.”

 

Er worden meer ondernemingen opgestart

• Aantal actieve ondernemingen is gegroeid

Het aantal actieve ondernemingen nam de voorbije jaren toe met resp. 2,1% en 2,6%. Dat is flink wat beter dan voorgaande jaren. Er zijn nu 110.714 btw-plichtige ondernemingen in West-Vlaanderen (natuurlijke personen en rechtspersonen samen). Het aantal oprichtingen (per 100 ondernemingen) ligt in Vlaanderen weliswaar nog hoger (8,7 in Vlaanderen, tegenover 7,8 in West-Vlaanderen, maar daartegenover staat een geringer aantal stopzettingen (per 100 ondernemingen) in onze provincie (5,0 in West-Vlaanderen, tegenover 6,2 in Vlaanderen), waaruit blijkt dat West-Vlaanderen vruchtbare bodem is om te ondernemen. Er is minder turbulentie. West-Vlaamse startende ondernemingen zijn stabieler. 

• Minder faillissementen

Ook inzake faillissementen valt de schade mee. In 2016 werden in West-Vlaanderen 836 ondernemingen failliet verklaard, dat zijn er 47 minder dan vorig jaar (-5,6%).  Horeca (224) en bouw (132) delen het grootst aantal faillissementen, gevolgd door kleinhandel (88).  Op Vlaams niveau was er een toename van het aantal faillissementen met 0,5%.  

• Stijgend ondernemersvertrouwen

De gunstige evolutie op de arbeidsmarkt vertaalt zich ook in een stijgend ondernemersvertrouwen.  De conjunctuurindex van de Nationale Bank daalde in de voorbije 12 maanden in West-Vlaanderen van -7,2 naar -2,3, het beste cijfer sinds lang . De vertrouwenstoename is zowel voor industrie,  handel en diensten merkbaar, alleen bouw is wat minder optimistisch gestemd.  

 

Veerle De Mey - directeur belangenbeharting en externe relaties - 056 26 13 82 - veerle.demey@voka.be