Skip to main content
Map
  • Onderwijs

Onderwijs

Ons onderwijs beter laten aansluiten op de arbeidsmarkt – future proof maken van ons menselijk kapitaal

De inzet voor de komende beleidsperiode is hoog voor West-Vlaanderen. In 2025 moet West-Vlaanderen de regio met de hoogste graad van ondernemerschap in West-Europa zijn. Die ambitie hebben we ons gesteld. Die ambitie willen we halen. 

In onze kenniseconomie hebben we maar één grondstof in Vlaanderen en dat zijn mensen. Daarom is het onderwijs van primordiaal belang. Een kwalitatief onderwijs zorgt voor het toptalent dat onze regio doet groeien. Vanuit Voka West-Vlaanderen ijveren we voor een sterk onderwijs dat de aansluiting maakt op onze arbeidsmarkt. Bovendien moet er volop geïnvesteerd worden in talentontwikkeling.

2. Wat stelt Voka voor?

STEM af op het talent van morgen

We moeten het onderwijs meer afstemmen op de noden van het bedrijfsleven. Jongeren moeten geïnspireerd worden om een opleiding en beroep te kiezen in Wetenschap, Techniek, Engineering en Wiskunde (STEM). Maar STEM is méér dan de som van zijn letters: het is een verhaal van interdisciplinariteit en 21ste-eeuwse vaardigheden, toekomstgericht en met aandacht voor maatschappelijk relevante problemen. STEM-geletterdheid is met andere woorden niet het exclusieve domein van programmeurs en ingenieurs, maar integendeel een basisvaardigheid voor iedereen. 

Dit begint dus niet op de lagere school of in het middelbaar onderwijs. De onderwijscarrière begint op 2,5 jaar. Willen we kinderen en jongeren stimuleren om volop de STEM-kaart te trekken en hun vaardigheden te ontwikkelen, dan moeten we hen al van jongs af aan in deze domeinen onderdompelen. Werken rond STEM wil echter niet zeggen dat onze kleuters aan bankjes ingewikkelde leerstof moeten blokken. Het verwijst wel naar het ontwikkelen van een houding: een open, nieuwsgierige en onderzoekende houding. 

Deze ontdekkingstocht gaat verder in de lagere school. Via allerlei initiatieven komen de kinderen op een speelse manier in contact met STEM. 

Op die manier laten we het kind absoluut kind zijn, maar zetten we een leerling -vaak onbewust- aan tot een interesse of liefde voor STEM. Zo kiezen ze in hun onderwijsloopbaan voor STEM-richtingen. STEM zorgt voor een opwaardering van het beroeps- en technisch onderwijs en de doorbreking van de muren tussen ASO en TSO. Daarbij is een gerichte samenwerking tussen scholen en ondernemingen essentieel, waarbij zowel scholen als ondernemingen investeren in de nieuwste technologieën om STEM-to-date te zijn.   

STEM is heel belangrijk om klaar te zijn voor de toekomst. 

Dit doen wij met Voka West-Vlaanderen

  • STEM-sensibiliseringstrajecten
  • Techniekacademie
  • STEM-label
     

Duaal leren

Duaal leren is een geïntegreerd traject in het secundair onderwijs waarin algemene vorming, beroepsgerichte vorming en werkervaring één geheel vormen. Jongeren verwerven de vaardigheden die ze nodig hebben om een kwalificatie te behalen zowel op de werkvloer als op school. Het leertraject bestaat dus uit een les- en werkcomponent die op elkaar zijn afgestemd en samen een coherent geheel vormen. 

Duaal leren stimuleert het levenslang leren. Door als onderneming in te zetten op duaal leren, zorg je ervoor dat leren een plaats krijgt op de werkvloer. Het zorgt daarnaast ook voor een opwaardering van het beroeps- en technisch onderwijs. In co-creatie versterken scholen en het bedrijfsleven elkaar. In een werkomgeving kunnen leerlingen zich echt ontwikkelen. 

Duaal leren moet de leervorm van de toekomst worden, zeker binnen technologische studierichtingen. Niet alleen in het secundair onderwijs, maar zeker ook voor het volwassen- en hoger onderwijs. Dit zonder stringente regels op te leggen. Leren op de werkplek is een must naar de toekomst toe. 

Dit doen wij met Voka West-Vlaanderen

  • Duaal leren in het middelbaar onderwijs
  • Duaal leren in het hoger onderwijs – logistiek management i.s.m. Vives