Skip to main content
  • Home
  • West-Vlaamse lobbydossiers

West-Vlaamse lobbydossiers

Het gaat goed met de West-Vlaamse bedrijven. Dat blijkt uit cijfers van Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen. “Onze bedrijven hebben jobs, jobs, jobs gecreëerd en dus welvaart voor velen”, aldus Voka-voorzitter Lieven Danneels en algemeen directeur Bert Mons.

Die uitspraak komt niet uit de lucht vallen, maar is gebaseerd op het sociaaleconomisch rapport, opgesteld door het team Kennis & Advies van Voka West-Vlaanderen. We lichten hieronder enkele opmerkelijke cijfers voor u toe. Onze regionale lobbydossiers ontdekt u in de rechterkolom!

De bruto toegevoegde waarde blijft toenemen

De bruto toegevoegde waarde van de West-Vlaamse ondernemingen zit al enkele jaren in stijgende lijn. En die positieve evolutie zet zich verder. Zo realiseerde de West-Vlaamse economie in 2015 een toegevoegde waarde van 37.118,2 miljard (laatst beschikbare cijfers). Dat is bijna een vijfde van de totale Vlaamse toegevoegde waarde van 215.414,2 miljard. De arrondissementen Brugge en Kortrijk zijn samen goed voor helft van het West-Vlaamse resultaat: terwijl de Brugse economie ca. 9 miljard euro toegevoegde waarde realiseerde, overschreed de Kortrijkse economie in 2015 voor het eerst de kaap van 10 miljard euro.

Meer (nieuwe) ondernemingen schieten uit de startblokken

De West-Vlaamse conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België vertoont een duidelijk opwaartse beweging. En dat voor alle sectoren: verwerkende nijverheid, dienstverlening, bouw en handel. 

Het toegenomen ondernemersvertrouwen blijkt ook uit verschillende andere cijfers. Zo nam de totale omzet en investeringen van de West-Vlaamse bedrijven toe. De omzet (gemeten op basis van de btw-aangiften) steeg in de eerste drie kwartalen van 2017 met 7,8% ten opzichte van het jaar daarvoor. In diezelfde periode waren er ook 17,4% meer investeringen. Dat is opvallend meer dan de Vlaamse gemiddelden, die evenwel ook een stijging van 1,9% (omzet) en 3,6% (investeringen) kenden. 

Er komen ook meer (nieuwe) ondernemingen bij. In West-Vlaanderen was er in 2016 een netto-aangroei van 3,8%. De meest opmerkelijke groei was terug te vinden in het arrondissement Brugge. Dat oversteeg met een toename van 4,6% zelfs het Vlaamse gemiddelde van 4,3%. Tegelijkertijd waren er minder faillissementen. In totaal gingen in onze provincie in 2017 ‘slechts’ 809 bedrijven over de kop. Dat is het laagste aantal in 10 jaar tijd.

Meer jobs, jobs, (interim)jobs

Ook de situatie op de West-Vlaamse arbeidsmarkt blijft gunstig evolueren. De werkloosheidsgraad (aantal werklozen vs. beroepsbevolking) bedraagt nu 5,2% in onze provincie, tegenover het Vlaamse gemiddelde van 6,7%. Met een werkloosheidsgraad van 3,4% scoren de arrondissementen Diksmuide en Tielt het best. 

De daling van de werkloosheidsgraad is uiteraard rechtstreeks gelinkt aan de spectaculaire toename van het aantal jobs. In het jaar 2017 ontvingen de VDAB en de wervings- en selectiekantoren maar liefst de helft meer vacatures dan het jaar daarvoor (+50,9%). Hoewel we in alle West-Vlaamse regio’s een stijging vaststellen, vinden we de meest frappante toename in het arrondissement Brugge. De vraag naar arbeidskrachten verdubbelde er ten opzichte van het voorgaande jaar (107,7%).

Een opmerkelijke vaststelling, die uiteraard hand in hand gaat met deze evolutie, is dat ook de vraag naar interimarbeid in 2017 alle records brak. In West-Vlaanderen waren er maar liefst 218.150 aanvragen. Dat is een enorme toename van 41% en ligt een pak hoger dan het Vlaamse gemiddelde (27,4%). Uitspringers zijn de arrondissementen Roeselare (118%) en Veurne (132%). 

Meer vacatures en een grotere vraag naar medewerkers zet de spanning op de West-Vlaamse arbeidsmarkt enkel maar meer onder druk. Per vacature (vacatures VDAB en wervings- en selectiekantoren samengeteld) waren eind december 2017 slechts 1,7 werklozen beschikbaar in onze provincie. Dat is lager opnieuw lager dan het Vlaamse gemiddelde van 2,9. In Roeselare bereikte de arbeidsmarktkrapte zelfs een absolute ondergrens: per vacature is er in dat arrondissement slechts 1 werkloze beschikbaar.

West-Vlaanderen: (staying) ahead of the curve!

Ondernemen zit duidelijk in de lift en dat is voor Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen, als organisatie die het ondernemerschap promoot en ondersteunt, een heel positieve vaststelling. “Het komt er nu op aan om die groei vast te houden”, aldus algemeen directeur Bert Mons.  “Vooropstaan is mooi, maar vooruit blijven, is de boodschap. Op Vlaams niveau behoren we tot de beste van de klas, maar dat mag ons niet op onze lauweren doen rusten. Ook in 2018 blijft Voka West-Vlaanderen daarom ijveren rond heel wat West-Vlaamse dossiers. Enkele voorbeelden:

  • Het ‘vinden van volk’ wordt dé uitdaging voor 2018

Heel wat jobs raken niet of moeilijk ingevuld en dat dreigt onze economische groei af te remmen. Elk (potentieel) talent moet daarom aangeboord worden. In heel West-Vlaanderen zal Voka daarom inzetten op de noodzakelijke krachtenbundeling tussen beleid-onderwijs-bedrijven om samen dit probleem aan te pakken. Het pilootproject ‘duaal leren in het hoger onderwijs’ waar Voka in het noorden van de provincie mee pionierde in 2017 zal daarom dit jaar naar een volgend niveau gebracht worden. Verder inzetten op ‘leren op de werkvloer’ is sowieso een belangrijk item voor Voka. Zo bekijkt Voka eveneens om vanuit de Havencel West-Vlaanderen in de haven van Zeebrugge, waar meer dan 1.000 openstaande vacatures zijn, Welt-trajecten specifiek voor havenbedrijven op te starten. 

  • Een vlotte en duurzame mobiliteit is één van de troeven van West-Vlaanderen en dat moet ook zo blijven.

In verschillende dossiers moet daarom in 2018 (eindelijk) schot in de zaak komen. We denken vb. aan de verbindingsweg Ieper-Veurne, het dossier van de ring rond Kortrijk, het dossier van het Kanaal Bossuit-Kortrijk, de omleidingsweg rond Tielt,…

  • Het is geen geheim dat er een groot tekort is aan ruimte om te ondernemen.

Zeker in de regio Brugge is het tekort het nijpendst. Tegelijkertijd sleept het dossier van de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Brugge intussen al 15 jaar aan. De recente ontwikkelingen in het stadiondossier dreigen opnieuw heel wat vertraging te veroorzaken. Voka roept daarom op om indien nodig het dossier stadiondossier en bedrijventerreinontwikkeling uit elkaar te halen.

Ook ander hete hangijzers, denk maar aan de gevolgen van de Wet Macron, de Brexit,… blijven bovenaan op het prioriteitenlijstje van Voka West-Vlaanderen staan. Lees er meer over via de knoppen in de rechterkolom.

 

DHL
ING
Logo Mensura
Proximus
SD Worx