Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Spoor

Spoor

1 ‒ Wat is het probleem? 

De overheid moet haar investeringen in een performant openbaar vervoer opschroeven. Ook op vlak van personen- en goederenvervoer per trein zijn er nog heel wat lancunes. Zo worden bvb spoorwissels systematisch uitgebroken om onderhoudskosten uit te sparen, wat zorgt voor minder mogelijkheden voor treinen om uit te wijken bij calamiteiten. De ontsluiting van West-Vlaanderen moet dringend fel verbeterd worden. Het is noodzakelijk dat er een rechtstreekse en zeer snelle verbinding komt tussen Brugge, Kortrijk en Rijsel. 

2 ‒ Wat stelt Voka voor?

Snelle en rechtstreekse verbinding Brugge-Kortrijk-Rijsel

Zowel de kwaliteit als de kwantiteit van de treinverbinding tussen Brugge en Kortrijk (en bij uitbreiding Rijsel) is in de loop der jaren sterk gereduceerd. De reistijd is verhoogd en het reiscomfort is verminderd. Nochtans vormt de as Brugge-Kortrijk de belangrijkste West-Vlaamse spoorverbinding, niet enkel voor bedrijven en werknemers maar ook voor scholen, studenten en kennisinstellingen. Met de trein is men vanuit Brugge veel sneller in Gent dan in Kortrijk. Het manke treinaanbod in West-Vlaanderen draag op die manier eerder bij tot de brain drain dan de brain gain. De dienstregeling dient daarom aangepast te worden zodat er frequentere en snellere verbindingen komen tussen beide steden. Hierbij dient ook onderzocht te worden of er een snelle en rechtstreekse (TGV-)verbinding tussen Rijsel en Brugge gerealiseerd kan worden. Gezien het toeristische en culturele belang van Brugge en de kustregio zou dit een enorme meerwaarde betekenen.

Derde en vier spoor tussen Brugge en Gent

In de haven van Zeebrugge worden jaarlijks circa 40 miljoen ton goederen overgeslagen. Dat aantal zal de komende jaren snel stijgen. Daarnaast worden Brugge en de kustregio gekenmerkt door een sterke toeristische sector, terwijl er ook de dagelijkse pendelbewegingen zijn van treinreizigers vanuit en naar Brugge. Hierdoor stoot het treinverkeer tussen Brussel en kust op zijn limieten, aangezien dit allemaal passeert via de lijn 50A (Gent – Brugge), wat resulteert in meer dan 300 treinen op piekdagen. De lijn 50A is dan ook oververzadigd. Reeds meer dan tien jaar is men bezig met werken om deze lijn uit te breiden naar een viersporige treinverbinding, maar er is bijzonder veel vertraging om het project te realiseren (wegens budgettaire krapte). Het gelijktijdig voorkomen van trage(re) goederentreinen en snelle(re) reizigerstreinen op dezelfde baanvakken veroorzaakt steeds meer stiptheidsproblemen. Omwille van de verwachte groei van het goederenverkeer per spoor naar Zeebrugge is de uitbreiding van de capaciteit tussen Brugge en Dudzele (lijn 51A) ook noodzakelijk. Daar dient een bijkomend (derde) spoor aangelegd te worden.