Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Luchthaven Oostende

Luchthaven Oostende

1 ‒ Wat is het probleem? 

Met het oog op de voorspelde luchtvaartgroei van 3,8% per jaar tot 2040 hebben regionale luchthavens een belangrijke rol om de verzadigde grotere luchthavens te ontlasten. Naast de spectaculaire groei van passagiersvluchten winnen ook vracht- en zakenvluchten aan populariteit. Vakantiegangers, zakenreizigers en vracht dragen bij aan de algemene ontwikkeling van de regionale luchthavens die voor het vestigingsklimaat in de regio van groot belang is. De vaak compacte omvang van regionale luchthavens maakt een sterk vereenvoudigd luchthavenproces mogelijk. Het gebruiksgemak van de luchthaven is optimaal dankzij de minimale wachttijden en -rijen en de korte afstanden. Deze tijdwinst bevordert de toegankelijkheid voor ouderen en voor mensen met verminderde mobiliteit. Voor hen zijn de kleinschaligheid en de nabijheid vaste waarden. Hierdoor blijft voor hen de toegankelijkheid tot het vliegtuig als vervoersmiddel en de mogelijkheid tot reizen behouden. Elk jaar opnieuw kiezen meer reizigers voor regionale luchthavens, wat de populariteit ervan bevestigt. 

Regionale luchthavens zijn niet enkel een troef voor passagiers, maar ook voor de economische situatie in de wijde regio rondom. Naast een leverancier van cruciale regionale luchtconnectiviteit zijn ze ook een belangrijke werkgever in hun omgeving. Voor bedrijven kan de aanwezigheid van een goed-verbonden luchthaven de doorslag geven om zich in de regio te vestigen. Om deze reden zorgen deze luchthavens voor honderden directe banen en een veelvoud daarvan aan indirecte jobs. Zo gebruiken bijna 420.000 passagiers per jaar de luchthaven van Oostende, terwijl er bijna 28.000 ton aan cargo getransporteerd wordt. Airport Oostende zorgt voor een tewerkstelling van meer dan 500 personen, en is daarmee een belangrijke werkgever in de regio.

De regionale luchthaven van Oostende heeft veel groeipotentieel, zowel op vlak van personenvervoer, goederenvervoer, business en general aviation, als op vlak van drones. Momenteel ligt de belangrijkste functie in het vervoeren van vakantiegangers naar het buitenland. Mensen uit het buitenland naar België brengen is minder evident. Inkomend toerisme heeft nochtans ontegensprekelijk een positief effect op de toerisme- en horecasector in de wijde omgeving van de luchthaven. Zeker de luchthaven van Oostende kan een grotere meerwaarde betekenen als toegangspoort voor de kunststeden Brugge, Gent en zelfs Antwerpen.

Om de gegarandeerde en de potentiele groei op te vangen, is uitbreiding of modernisering van de infrastructuur in onze regionale luchthavens noodzakelijk. Voor de accommodatie van inkomend toerisme is het van belang dat er investeringen gebeuren om de verbindingen met het openbaar vervoer tussen de luchthavens en stadskernen te verbeteren.

2 ‒ Wat stelt Voka voor?

  • De Vlaamse overheid creëert een ruimer draagvlak voor de regionale luchthavens in West-Vlaanderen. Hierbij komt er meer aandacht voor de rol (en mogelijkheden) van regionale luchthavens als mobiliteitsmodus en economische motor.
  • Betere promotie en ondersteunend beleid voor investeringen (up-to-date brengen en houden van infrastructuur).
  • De kusttram laten aansluiten op de luchthaven van Oostende, zodat er een vlotte verbinding is via openbaar vervoer tussen de luchthaven en de hele kuststrook.
  • Verder investeren in de basisinfrastructuur (LOM).
  • De Vlaamse overheid moet promotioneel meer inspanningen leveren voor de luchthaven van Oostende, als dè hub voor zowel passagiers- als goederentranssport die gericht is op de provincies West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen.
  • De luchthaven van Oostende kan een grotere rol opnemen als kennis- en R&D-centrum met betrekking tot luchtvaart en drones. Er kan een kenniscentrum over drones uitgebouwd worden.
  • Er is meer steun nodig (ook subsidies) vanuit de verschillende Vlaamse overheidsdiensten (o.a. FIT) nodig. Dit zowel ter ondersteuning van de luchthaven zelf, als voor de luchtvaartbedrijven en kennisinstellingen.