Skip to main content
Map
  • Internationaal ondernemen

Internationaal ondernemen

Voka biedt ondersteuning bij internationaal ondernemen. Daarnaast zijn we aanspreekpunt voor internationale investeerders voor informatie over commerciële activiteiten in Vlaanderen. 

Internationaal ondernemen met Voka 

Voka staat aan je zijde bij internationaal ondernemen. We stimuleren en begeleiden ondernemingen in alle sectoren bij het internationaliseren via informatiesessies, begeleidingstrajecten, handelsmissies en internationale netwerkevenementen. Daarnaast zijn we ook het aanspreekpunt voor buitenlandse investeerders in Vlaanderen. 

Om Vlaamse bedrijven optimaal te ondersteunen bij internationaliseren, werken we nauw samen met Flanders Investment and Trade, het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen en de Belgian Chambers.

Bij Voka International kun je terecht voor:

  • Kennisdeling over internationalisatie
  • Marktverkenning & -strategie
  • Import & Export
  • Sourcing
  • Investeringen
  • Advies & expertise

Internationaal ondernemen in Vlaanderen

Vlaanderen heeft een van de meest open economieën van de wereld (zowel Vlaamse in- als uitvoer staan ongeveer gelijk aan 100% van het bbp). Internationale handel is dan ook een belangrijk onderdeel voor onze Vlaamse bedrijven. Daarnaast zijn buitenlandse investeringen ook een enorme belangrijke pijler van de Vlaamse economie. Buitenlandse bedrijven staan in voor een kwart van de totale private tewerkstelling en een derde van de gecreëerde toegevoegde waarde in Vlaanderen. 

Talloze studies tonen aan dat ondernemingen die internationale handel drijven significant productiever zijn dan bedrijven die niet internationaal actief zijn. Het sterk geïnternationaliseerd karakter van de Vlaamse economie is dan ook onze sterkte en draagt bij aan de internationale competitiviteit van onze bedrijven. 
 

VLAIO Voka

 

Flanders Investment & TradeFederatie Belgian Chambers

   Credendo 2021 100jarig bestaan

 

 

 

Volg ons op Twitter en LinkedIn via #VokaInternational