Skip to main content
VCDO West-Vlaanderen

VCDO West-Vlaanderen

Onderdelen van VCDO West-Vlaanderen

Voka Charter Duurzaam Ondernemen

VCDO West-Vlaanderen

Het Voka Charter Duurzaam Ondernemen is een hulpinstrument om duurzaam ondernemen concreet vorm te geven en te werken aan continue verbetering van de prestaties op milieu, sociaal en economisch vlak.

Bent u als ondernemer bezeten om vandaag het juiste te doen zodat uw bedrijf ook morgen relevant is? Bent u ervan bewust dat uw bedrijf pas duurzaam groeit als u de juiste aandacht besteedt aan zowel het financieel, het menselijk als het natuurlijk kapitaal in uw bedrijf? Wilt u aan uw klanten en leveranciers bewijzen dat uw bedrijf bijdraagt aan het bereiken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties? Zoekt u naar een praktisch, efficiënt en relevant systeem om duurzaam ondernemen vorm te geven in uw bedrijf? Sluit u dan aan bij de meer dan 130 Vlaamse bedrijven en organisaties die deelnemen aan het VCDO. Wilt u meer weten? Wij komen tot bij u en lichten op 1 uur tijd toe hoe het VCDO in zijn werk gaat.

Voor een afspraak of extra info:

T 056 23 50 43
duurzaamondernemen.wv@voka.be
Helene De Rore 0470 66 27 92
Sophie Tobback 0492 73 94 87

Wat is het Voka Charter Duurzaam Ondernemen?

Via het ondertekenen van het Voka Charter Duurzaam Ondernemen engageren bedrijven en organisaties zich om een actieplan te realiseren rond 10 thema’s. Zo dragen ze bij aan de realisatie van de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Het resultaatgerichte, actieve programma wordt dan ook erkend door het aan de VN gelinkte Cifal Flanders/Unitar agentschap. Het Voka Charter Duurzaam Ondernemen omvat een proces van continue verbetering en krijgt vorm via een actieplan op maat.

 

Wie kan deelnemen aan het Charter in West-Vlaanderen?

Alle bedrijven met een vestiging in West-Vlaanderen, die duurzaam ondernemen concreet, gestructureerd en op verstandige wijze vorm willen geven kunnen deelnemen. U hoeft geen Voka-lid te zijn en er wordt geen onderscheid gemaakt volgens grootte of sector, zolang de onderneming streeft naar conformiteit met de milieuwetgeving en de wetgeving rond welzijn op de werkvloer en arbeidsveiligheid.

Wat omvat een deelname?

Het naleven van die wetgeving wordt door een team van onafhankelijke deskundigen beoordeeld tijdens een nulmeting en een 3-jaarlijkse conformiteitsaudit. Het evaluatieteam denkt daarnaast ook constructief mee over aandachtspunten en verbeteropties. Er wordt verwacht dat tekortkomingen tijdens het eerste deelnamejaar worden weggewerkt.

Hoe stelt u uw actieplan samen?

Om het Voka Charter Duurzaam Ondernemen te behalen moeten er per jaar minstens 10 geplande en uitgevoerde acties zijn. Minimum één actie daarvan valt onder één van de volgende 10 thema's:

 1. Behoorlijk bestuur - corporate governance
 2. Maatschappelijk engagement
 3. Communicatie en dialoog
 4. Mensvriendelijk ondernemen
 5. Risicobeheersing
 6. Duurzaam investeren, aankopen en product- en dienstontwikkeling
 7. Ketenbeheer
 8. Klimaatverandering en energie en klimaat
 9. Kwaliteit van de directe leefomgeving
 10. Mobiliteit (bekijk hier cijfers van SD Worx over het woon-werkverkeer in onze provincie)

Om ook het internationaal erkende CIFAL Flanders/UNITAR-certificaat te behalen, moet er over een periode van 3 opeenvolgende jaren minimaal één actie uitgevoerd worden onder elk van de 17 SDG’s. Acties worden in uw actieplan SMART geformuleerd d.w.z. specifiek – meetbaar – aanvaardbaar en actiegericht – realiseerbaar – tijdsgebonden. Continueringsacties (voortzetten of optimaliseren van een actiepunt), onderzoeken en haalbaarheidsstudies worden als actie aanvaard. U kan bij het opstellen van uw actieplan beroep doen op een team van deskundigen voor raad en advies.

Waarom deelnemen?

 • U neemt voorsprong in een onafwendbare internationale trend.
 • U werkt aan duurzame winst.
 • U werkt efficiënter en bespaart kosten.
 • U werkt aan uw employer brand en reputatie voor allerlei stakeholders.
 • U versterkt uw internationaal imago.
 • U stapt in een Vlaams netwerk van bedrijven die werken aan duurzaam ondernemen.
 • U tekent in op een katalysator voor continue verbetering en inspiratie.
 • U werkt gegarandeerd conform de sociale, welzijns- en milieuwetgeving.
 • U kan rekenen op de begeleiding van experten op maat van uw bedrijf.
 • U krijgt een jaarlijkse evaluatie met aanbevelingen.
 • U kan ervaringen uitwisselen met andere deelnemers.

Meer info en deelname

Helene De Rore: helene.derore@pomwvl.be, 056 23 50 43
Sophie Tobback: sophie.tobback@pomwvl.be, 056 23 50 43

 

Uitreiking jaarcertificaten cyclus 2016-2017

Tijdens een academische zitting op 22 juni 2017 ontvingen 45 West-Vlaamse bedrijven en organisaties het jaarcertificaat 2017 van het “West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen”. Het jaarcertificaat bekroont bedrijven en organisaties voor hun inspanningen en realisaties op het vlak van duurzaam ondernemen. Het was de laatste uitreiking van het “West-Vlaamse” charter. Vanaf de cyclus 2017-2018 komt het Vlaamse ”Voka Charter Duurzaam Ondernemen” in de plaats en vormen de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties het universele kader.

Lees het volledige bericht hier.

VCDO

 

 

 

 

 

 

In samenwerking met

Partnerlogo's VCDO