Skip to main content
Map
  • Voka Charter Duurzaam Ondernemen

Voka Charter Duurzaam Ondernemen

Veranker duurzaamheid in je onderneming

Aanpak

Voka wil jouw onderneming helpen om duurzaam ondernemen te verankeren in je DNA en je duurzaamheidsdoelstellingen te behalen. Met het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO) maak je via een actieplan op maat werk van een bedrijfsvoering die winstgevend is voor zowel je onderneming als voor mens en milieu.

Erkenning

Met het VCDO timmer je ook aan de internationale reputatie van je bedrijf. Zo help je mee de 17 duurzaamheidsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties te realiseren. Deze werden door maar liefst 194 landen wereldwijd ondertekend. Voka werkt daarvoor samen met CIFAL Flanders/UNITAR, een internationaal trainingscentrum dat inzet op duurzaam management en dat ondernemingen het internationaal erkende UNITAR-certificaat kan toekennen

Door te werken met de SDG’s als leidraad creëer je een breed draagvlak en boek je vooruitgang op economisch, sociologisch en ecologisch vlak. Ze zijn het kompas voor een toekomstgericht en duurzaam bedrijfsbeleid.

Interesse?

Lees hier meer over het traject.
 

Best practices 2022

 

Basisprincipes

Wil je met jouw onderneming deel uitmaken van onze VCDO-community?
Dan zijn dit de vlakken waarop we je engageren: 

  • Duurzaam ondernemen proactief integreren in het bedrijfsbeleid
  • Doelstellingen en concrete acties formuleren in lijn met de door de VN geformuleerde SDG’s
  • Rapporteren over de geboekte resultaten aan een evaluatiecommissie
  • Extern communiceren over je uitgevoerde acties

 

Partners

Cifal Flanders              

Sustainable Development Goals of the United Nations

Fluvius