Skip to main content
Map

Internationale erkenning

Voka Charter Duurzaam Ondernemen is officiële partner van UNITAR en Cifal Flanders. Ondernemingen kunnen stapsgewijs werken aan duurzaamheid en zo internationaal erkende certificaten van UNITAR ontvangen. 

In 2020 werden de eerste 88 SDG Pioneers gelauwerd, een groep die ondertussen uitgroeide tot maar liefst 159 bedrijven. Daarnaast werden in 2022 de eerste 28 SDG Champions in de bloemetjes gezet. 
 

Heb je de smaak te pakken en wil je je door blijven ontwikkelen tot duurzaamheidsexpert?

Dat kan! Via een stapsgewijs engagement kan je SDG Pioneer, SDG Champion tot zelfs SDG Ambassador worden. Elk certificaat heeft bepaalde eisen waaraan voldaan moet worden.

Certificaat SDG pioneer VCDO

 

Best practices 2022

SDG Pioneer

  • Behaal 3 maal het VCDO-certificaat binnen 5 jaar
  • Zorg voor een geslaagde actie voor elk van de 17 SDG's

SDG Champion

  • Behaal 2 maal het VCDO-certificaat na het SDG Pioneer certificaat
  • Realiseer een pilootproject rond transitie 

SDG Ambassador

  • Behaal minimaal 1 maal het VCDO-certificaat na het SDG Champion certificaat
  • Zet een beleid op rond mensenrechten en due diligence

SDG Pioneers

SDG Pioneers 2022
SDG Pioneers 2021
SDG Pioneers 2020
SDG Pioneers 2020

SDG Champions

SDG Champions 2022