Skip to main content
Map

Duurzaam ondernemen kent geen grenzen. Door de SDG’s van de Verenigde Naties als kader te gebruiken, zorg je mee voor de internationale realisatie van duurzaamheid. Daarom helpt het Voka Charter Duurzaam Ondernemen je ook in het buitenland duurzame acties te realiseren. 

Duurzaam ondernemen in Wallonië

De Waalse Kamers van Koophandel lanceerden in samenwerking met Voka de Certification des Objectifs de Développement Durable.

Wil je graag op het volledige Belgische grondgebied inzetten op duurzaam ondernemen en ook een Waals certificaat ontvangen? Neem contact op met je lokale coördinator.

Internationale groep of vestiging

Maakt jouw bedrijf deel uit van een internationale groep of heeft jouw bedrijf vestigingen in het buitenland? Ook dan ondersteunen we je graag. Digitaal of ter plaatse helpen we jou om met een actieplan op maat van jouw organisatie te werken aan een duurzaamheidsbeleid. 

Deelnemen vanuit jouw buitenlandse vestiging kan op twee manieren:

Deelname vanuit Vlaanderen

  • Voor bedrijven waarbij de buitenlandse vestiging eenzelfde visie en actieplan heeft en de begeleider dezelfde is als voor de Vlaamse site(s)
  • Digitale ondersteuning incl. systeemaudit om alle wetgevende checks te doen
  • Begeleiding bij het opstellen van een SDG-actieplan
  • Na succesvolle deelname: certificaat Voka Charter Duurzaam Ondernemen; UNITAR-traject mogelijk

Jaarlijkse prijs: €1750 per vestiging (lid) / €2350 per vestiging (niet-lid)

Deelname in het buitenland

  • Voor bedrijven met een eigen visie en aanpak die niet volledig dezelfde is als de Vlaamse site(s)
  • Fysieke ondersteuning incl. systeemaudit om alle wetgevende checks te doen
  • Begeleiding bij het opstellen van een SDG-actieplan
  • Na succesvolle deelname: certificaat Voka Charter Duurzaam Ondernemen; UNITAR-traject mogelijk

Prijs per vestiging: 
Jaar 1: €5000 (lid) / €6500 (niet-lid)
Jaar 2 en verder: €2500 (lid) / € 3250 (niet-lid)

Interesse om deel te nemen? 

Neem contact op met jouw lokale coördinator