Skip to main content
Map
Voka Charter Duurzaam Ondernemen

VCDO Mechelen-Kempen

Wil je duurzaam ondernemen verankeren in jouw bedrijfsvoering? Dan is het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO) iets voor jou!

Duurzaam ondernemen verankeren in jouw bedrijfsvoering is een slimme zet, want ondernemingen die inzetten op duurzaam ondernemen zijn weerbaarder, efficiënter en weten meer talent te behouden!

Samen ondernemen voor een duurzame toekomst

Duurzaam ondernemen is al lang geen modewoord meer. Het gaat over omgaan met schaarse grondstoffen, zuinig energieverbruik, investeren in menselijk kapitaal, inspelen op de behoeftes van morgen,… Dit betekent winst op vele vlakken.

Voka wil jouw onderneming helpen om duurzaam ondernemen te verankeren in je DNA en je duurzaamheidsdoelstellingen te behalen. Met het Voka Charter Duurzaam Ondernemen maak je via een actieplan op maat werk van een bedrijfsvoering die winstgevend is voor zowel je onderneming als voor mens en milieu.
Met het Charter timmer je ook aan de internationale reputatie van je bedrijf. Zo help je mee de zeventien duurzaamheidsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties te realiseren. Deze werden door maar liefst 194 landen wereldwijd ondertekend. Voka werkt daarvoor samen met CIFAL Flanders/UNITAR, een internationaal trainingscentrum dat inzet op duurzaam management en dat ondernemingen het internationaal erkende UNITAR-certificaat kan toekennen. 

Aarzel niet langer en ga volop voor duurzaam ondernemen, stabiele winst en internationale erkenning!

Basisprincipes

Wil je met jouw onderneming deel uitmaken van onze VCDO-community, dan verbind je je ertoe om:

  • Duurzaam ondernemen proactief te integreren in het bedrijfsbeleid
  • Doelstellingen en concrete acties te formuleren in lijn met de door de VN geformuleerde SDG’s
  • Te rapporteren over de geboekte resultaten aan een evaluatiecommissie
  • Extern te communiceren over de uitgevoerde acties

Je leest het, de wereldwijd erkende SDG’s vormen de basis voor jouw actieplan. Door te werken met de SDG’s, creëer je een breed draagvlak en boek je vooruitgang op economisch, sociologisch en ecologisch vlak. Ze zijn het kompas voor een toekomstgericht en duurzaam bedrijfsbeleid.  

VCDO - Duurzaam Ondernemen

Deelnemen

Om deel te nemen aan het VCDO, contacteer:

Guido Evens

Senior adviseur duurzaam ondernemen

Full bio of Guido Evens

Melissa Dubois

Projectverantwoordelijke Duurzaam ondernemen

Full bio of Melissa Dubois

Partners

   Cifal Flanders   Fluvius    Sustainable Development Goals of the United Nations   pidpa