Skip to main content

Exportloket 

Jouw klankbord

Het exportloket bundelt de expertise en diensten op vlak van internationaal zakendoen en is jouw aanspreekpunt voor alle vragen met betrekking tot certificaten van oorsprong, consulaire dienst en ATA-Carnets. Anja, Sarah en Iris, een team van drie gedreven collega's, staan elke dag klaar om jou met hun jarenlange expertise verder te helpen. 

 

exportloket ata carnet internationaal global sign globalsign exportdocumenten

 

Wat kunnen wij voor jou betekenen?

Onze 4 diensten

 • 1 Certificaten van oorsprong
 • 2 Consulaire dienst
 • 3 ATA-carnet
 • 4 GlobalSign

Certificaten van oorsprong

Ondernemers die op de internationale markt handel drijven worden vaak geconfronteerd met de vraag naar een certificaat van oorsprong. In sommige gevallen kan een goed slechts in een land worden ingevoerd als het vergezeld is van een bewijs van oorsprong. In andere gevallen eist de invoerder dat de uitvoerder hem een oorsprongsbewijs bezorgt om daarmee een vermindering of vrijstelling van invoerrechten te bekomen. In het eerste geval spreekt men van niet-preferentiële oorsprong, in het tweede over preferentiële. Voor de niet-preferentiële kan Voka - Kamer van Koophandel Limburg een certificaat van oorsprong afleveren. Voor preferentiële oorsprong moet je bij de Douane zijn. 

Definitie

Een certificaat van oorsprong is een bepaald formulier waarmee goederen kunnen worden geïdentificeerd en waarin de bevoegde autoriteit uitdrukkelijk verklaart dat de goederen waarop het certificaat betrekking heeft van oorsprong zijn uit een bepaald land.

Bevoegde instanties

De Kamers van Koophandel zijn bevoegd voor alle producten binnen het werkingsgebied. Het werkingsgebied van Voka - Kamer van Koophandel Limburg omvat de volledige provincie Limburg. 

Praktisch gezien betekent dit dat de aanvrager van een certificaat van oorsprong bij Voka - Kamer van Koophandel Limburg een volledig en correct dossier indient. Er wordt ingezet op digitalisering: 99% van de aanvragen gebeurt via het online portaal DigiChambers. Indien gewenst kan de aanvraag ook manueel behandeld worden. 

Prijzen

Ongeacht de waarde van de goederen vermeld op de aanvraag bedraagt de vergoeding:

 • voor afgifte van een certificaat van oorsprong in papieren versie €19,04 (vrijgesteld van btw) 
 • voor de digitale versie €16,66 (vrijgesteld van btw)
 • voor duplicata bedraagt dit €2,08 (vrijgesteld van btw), zowel voor de papieren als voor de digitale versie
Visering allerhande documenten

Alle andere te viseren documenten die al dan niet bij een certificaat van oorsprong horen:

Factuur (ecxl. BTW 21%)      € 47,92
Diverse (exl. BTW 21%)        € 61,63            
Duplicata (excl. BTW 21%)   € 15,06

DigiChambers

Op 27 januari 2009 lanceerde minister voor Ondernemen en Vereenvoudigingen Van Quickenborne het online platform DigiChambers voor de uitgifte van oorsprongscertificaten. Met deze toepassing wordt een belangrijke stap gezet in de vereenvoudiging van de afgifte van exportdocumenten door de Kamers van Koophandel in België.

Wat zijn de voordelen?
 • tijdswinst
 • besparing op koerierkosten of eigen verplaatsingen
 • besparing op interne verwerkingskosten
 • minimalisatie van fouten
 • gebruiksgemak door gebruik van templates
 • procesoptimalisatie door import van gegevens uit uw ERP-systeem (in xml-formaat)
 • uit een externe studie blijkt dat de besparing kan oplopen van 30€ tot 50€ per dossier!

Meer informatie vind je op www.digichambers.be

Administratieve vereenvoudigingen

Binnen het exportloket helpen en begeleiden wij jou richting een administratieve vereenvoudiging. Dit zowel met printen op blanco papier, volautomatische aanvraag van oorsprongscertificaten opzetten alsook een gedeponeerd dossier in orde brengen. Ontdek hieronder meer informatie.

TIP: gedeponeerd dossier >> Bekijk onderstaande video omtrent het gedeponeerd dossier en ontdek de voordelen voor jouw onderneming

Printen op blanco papier

Elk bedrijf kan kiezen om de goedgekeurde CO's zelf in kleur te printen op blanco papier. Zo loop je niet het risico om zonder voorgedrukte formulieren te vallen. Bijkomend voordeel is dat alle informatie op het oorsprongscertificaat mooi binnen de daarvoor voorziene kaders afgedrukt wordt. 

Volautomatische aanvraag van oorsprongscertificaten

Je kan ervoor kiezen om je softwaresysteem (FTP/API) volledig te integreren in DigiChambers 2.0 en zo je aanvragen volledig automatisch te laten verlopen. Hiervoor is wel tussenkomst van de ontwikkelaar nodig. Interesse? Voka KvK-Limburg begeleidt je graag bij dit proces. 

Gedeponeerd dossier

Exporteer jij regelmatig naar het buitenland? Dan kan dit gemakkelijker dan voorheen. Een gedeponeerd dossier laat toe dat een exporteur die regelmatig uitvoert geen bewijzen meer moet voorleggen bij de aanvraag van een oorsprongscertificaat. Het volstaat dat hij/zij bij de aanvraag verwijst naar het gedeponeerd dossier. 

Consulaire dienst

De consulaire dienst is een gestructureerde koerierdienst die Voka - Kamer van Koophandel Limburg ter beschikking stelt voor de uit Limburg exporterende bedrijven. Via deze koerierdienst worden de exportdocumenten voorzien van de nodige bijkomende visa. Deze 'handtekening' kan zowel afgeleverd worden door een ambassade als een consulaat van het land van bestemming, evenals door andere instanties die in Brussel zijn gevestigd.

Voordelen

Bedrijven die gebruik maken van de consulaire dienst kunnen aanzienlijke besparingen realiseren in tijd en geld. Doorgaans is een wachttijd van 24 uur een minimum, hetgeen neerkomt op minimaal 2 verplaatsingen naar Brussel. De tijd die verloren gaat in de files van en naar de hoofdstad, evenals de wachttijd bij de betrokken ambassade is voor het bedrijf een aanzienlijke kost.

Supplementair hieraan is het soms hoge bedrag (€ 500,00 à € 750,00) dat bij de meeste instanties cash dient betaald te worden. De consulaire dienst zal dit bedrag ter plaatse voor jou betalen en je ontvangt achteraf een factuur van deze betaling. Hierdoor herleid je alle risico's tot een uiterst minimum.

Hoe werkt de consulaire dienst?

De exportdocumenten kunnen bij Voka - Kamer van Koophandel Limburg dagelijks tussen 08u00 en 12u00 worden afgeleverd. Indien de documenten die dag nog overgebracht moeten worden naar Brussel, dienen ze uiterlijk om 10 uur te worden afgeleverd aan de balie.

De documenten worden vervolgens door de dienstverantwoordelijke gecontroleerd en geviseerd. Via de koerierdienst worden de documenten naar de betrokken instanties overgebracht voor verdere legalisatie. De exporterende firma wordt op de hoogte gebracht als de documenten klaar zijn. Ze worden dan per post teruggezonden of kunnen aan de balie worden opgehaald.

Aansprakelijkheid

Voka - Kamer van Koophandel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die resulteert uit verlies, diefstal, onvolledigheid of laattijdige afgifte van de documenten die haar in het kader van deze dienst worden ter beschikking gesteld. Haar aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal de vergoeding welke ze voor de haar toevertrouwde opdracht in rekening zou hebben kunnen brengen.

Prijzen
Aantal instanties Tarief Voka-lid Tarief niet-Voka-lid
1 €119,70 €205,93
2 €135,94 €230,83
3 €150,64 €256,03
4 €165,32

€280,45

Sinds kort bieden we een extra dienst aan: wij kunnen  jouw documenten laten viseren door een notaris, ter voorbereiding van je consulair dossier.

ATA-Carnet

Dataankzij het ATA-carnet kan je met volledige vrijstelling van invoerrechten, BTW, vergunningen en douanewaarborg jouw goederen (stalen, demonstratiemateriaal, beursmateriaal, professioneel gereedschap, …) tijdelijk exporteren naar alle landen die het ATA-verdrag hebben onderschreven. Het ATA-Carnet is een uniform douanedocument dat je toelaat om zonder betaling van douanerechten en/of belastingen goederen tijdelijk in te voeren in niet-EU landen of in de daarmee gelijkgestelde gebieden, aangesloten bij het ATA-netwerk, met het oog op een welbepaald type van gebruik.

Naargelang de verdragsteksten die een bepaalde staat ondertekend heeft, kan een ATA voor verschillende types van gebruik uitgegeven worden.
Het netwerk van Kamers van Koophandel is gemachtigd om deze ATA-carnets af te geven.

Voor meer informatie over het gebruik van een ATA en de aanvraag, klik hier.
Via de applicatie e-ATA kan de aanvraag plaatsvinden. 

De belangrijkste mogelijkheden zijn:
 • Beurzen, tentoonstellingen en andere gelijkaardige evenementen
  Goederen bestemd voor vertoning, demonstratie of gebruik op tentoonstellingen, beurzen, congressen of soortgelijke manifestaties.
 • Handelsmonsters
  Goederen, die een bepaald type van reeds geproduceerde goederen vertegenwoordigen of die modellen zijn van goederen die nog geproduceerd dienen te worden.
 • Beroepsmateriaal
  Goederen die men uit hoofde van zijn of haar beroep, vak of bedrijf nodig heeft om een bepaald werk uit te voeren in het land van invoer.
 • Vervoermiddelen
  Deze worden in principe niet gedekt door een ATA-carnet. Uitzonderingen op deze regel zijn auto' s of motoren bestemd voor competitie en vervoersmiddelen aangepast voor de uitoefening van een beroepsactiviteit.
Prijzen
Basisprijs €208,00
Waarborg
(terugbetaalbaar ten laatste 1 jaar na vervaldatum)
€50,00
Supplement bijkomende stroken €0,65 /strook
Supplement niet-leden Voka €45,00
Verplichte verzekering ATA-conventie  
· Waarde materiaal lager dan 25.000,00 EUR
· Waarde materiaal van 25.000,00 tot 74.999,99 EUR
· Waarde materiaal van 75.000,00 tot 249.999,99 EUR
· Waarde materiaal gelijk of hoger dan 250.000,00 EUR
suppl. 0,839%
suppl. 0,655%
suppl. 0,419%
suppl. 0,276%

De betaling van het ATA-carnet gebeurt door facturatie voor leden van Voka - Kamer van Koophandel Limburg. Niet-leden dienen te betalen voor afhaling van het carnet. 

GlobalSign

De digitale handtekeningen worden gebruikt om de identiteit van auteurs/medeondertekenaars van e-mail of elektronische informatie te garanderen.

Digitale handtekeningen worden gecreëerd en geverifieerd met Digitale Certificaten. Vandaag hebben zowel de internationale als de Belgische juridische gemeenschap een wetgeving opgesteld die digitale handtekeningen even bindend en universeel aanvaard maakt als hun handgeschreven varianten.

Wanneer je een boodschap wil ondertekenen of een beveiligde transactie wil uitvoeren, heb je je eigen uniek Digitaal Certificaat nodig.

Voordelen van een GlobalSign 3 PRO
 • geen kaartlezer of USB stick nodig
 • geen EID kaartlezer nodig
 • je bent voor 3 jaar in orde en je betaalt er slechts éénmaal voor
 • biedt beveiliging aan PDF bestanden
 • op deskop of server gebaseerd
 • plug-ins of extra software niet nodig
 • meertalige ondersteuning
 • voldoet aan RFC 3161-norm
 • door WebTrust geaccriditeerd.

Download hier meer informatie over GlobalSign 3 Pro.

Waar kan ik dit aanvragen?

Ga hiervoor naar www.globalsign.eu
Download hier het GlobalSign Stappenplan NIEUW.pdf om je aanvraag online te vergemakkelijken.

Registratie

Voka - Kamer van Koophandel Limburg fungeert samen met de andere Belgische Kamers als certificatie-autoriteiten.
De aanvrager moet persoonlijk verschijnen voor een lokaal registratieorganisme.

Tarieven

PersonalSign3Pro - 1 jaar: € 100 (excl BTW)
PersonalSign3Pro - 2 jaar: € 130 (excl BTW)
PersonalSign3Pro - 3 jaar: € 150 (excl BTW)

Contactpersonen

Anja Hendrikx

Verantwoordelijke exportloket

Sarah Buntinx

Verantwoordelijke exportloket

Iris Biesmans

Verantwoordelijke exportloket