Skip to main content
Uw belangen verdedigen op op lokaal vlak

Memorandum gemeenteraadsverkiezingen

In elke gemeente staan er om de zes jaar gemeenteraadsverkiezingen op de kalender. Die mogen telkens als een scharniermoment worden opgevat, dat kansen schept om uitdagingen aan te pakken die garant staan voor groei en vooruitgang. 

Voka - KvK Mechelen-Kempen presenteert aan de gemeenten uit het arrondissement Mechelen en het arrondissement Turnhout een coherente set van voorstellen om op lokaal niveau en vanuit een bedrijfs--economische blik interessante topics op te nemen in de bestuursakkoorden. Standpunten over ruimte, mobiliteit, fiscaliteit en energie worden daarbij gedeeld.

Contactpersonen

Wim Brillouet

Manager belangenhartiging & woordvoerder

Astrid Vanbever

Ondernemersadviseur

Guy Beyens

Senior adviseur

ING
Logo Mensura
Proximus
SD  Worx
Deloitte Private
pfl