Marketing & Sales

Vlamingen in het algemeen en ondernemende Vlamingen in het bijzonder zijn sterk in de ontwikkeling van nieuwe ideeën en producten. Maar kunnen we die ook efficiënt en doelgericht op de markt brengen? Zijn we ook goede verkopers, of laten we ons daar door onze buren... uit de markt duwen? Marketing en sales, het vermarkten van onze kennis en onze toegevoegde waarde: dat is per slot van rekening het doel van alle ondernemen.