Skip to main content

Juridisch

Zo stelt u zich in orde met de regelgeving rond koeltorens

U heeft koeltorens in uw bedrijf? Dan zijn er enkele regels in acht te nemen met het oog op de volksgezondheid. We zetten ze voor u hier op een rij. 

Kort samengevat stelt de regelgeving dat elk bedrijf zijn koeltorens moet melden aan de overheid. Bovendien moet het een risicoanalyse en een beheersplan van zijn installatie opstellen en uitvoeren. 

Concreet omvat de wetgeving de volgende maatregelen voor koeltorens: 

  • Alle nieuwe koeltorens moeten gebouwd en geëxploiteerd worden volgens de best beschikbare technieken. 
  • Elke koeltoren moet gemeld worden. Dat kan online op www.zorg-en-gezondheid.be/legionella
  • De exploitant van een koeltoren is verplicht om een beheersplan op te stellen met technische beschrijving, risicoanalyse en preventiemaatregelen. Een leidraad om zo’n plan op te stellen is terug te vinden op www.zorg-en-gezondheid.be/legionella
  • Elke eindverantwoordelijke voor het ontwerpen of plaatsen van een nieuwe koeltoren of voor delen ervan en elke eindverantwoordelijke voor de aanpassing van een bestaande koeltoren is verplicht om voor zijn bijdrage een conformiteitsattest uit te reiken.  
  • Voor elk koeltorencircuit moet een staalnameplan voor legionellabepaling worden opgesteld. 
  • Een overschrijding van de legionellagroei boven de 100.000 kve/l bij drie opeenvolgende metingen moet onmiddellijk gemeld worden aan het Agentschap Zorg en Gezondheid. 

Meer info? Die kan u terugvinden op de website www.zorg-en-gezondheid.be/legionella.  

Koeltoren