Skip to main content
  • Nieuws
  • “In onze sector gaat het licht uit”

“In onze sector gaat het licht uit”

  • 27/08/2020

Het is doodstil in de grote opslagruimte van Soundfield, langs de N45 in Denderhoutem. Het magazijn zit volgestouwd met flight cases, aluminium bruggen, spots en geluidsapparatuur. Trucks staan werkloos aan de laadkade. Bij de weinige mensen op kantoor is de stemming gelaten. “Sinds 13 maart ligt het hier plat en vooral, er is geen perspectief,” vat co-bedrijfsleider Jo Van den Wijngaerde samen. “In onze sector gaat het licht uit.” Toch zou het anders kunnen indien de overheid maatregelen zou uitvaardigen die afgestemd zijn op het soort evenement. Een bedrijfscongres kan op een andere manier beveiligd worden dan een buurtfeest. 

Foto Jo
Jo Van den Wijngaerde, Soundfield: “Het coronavirus maaide al miljarden euro omzet weg en bedreigt de jobs van 80.000 mensen in onze sector. Hoe gaat de overheid onze sector redden?” 

 

Tekst Jan Van Gyseghem - Foto Wim Kempenaers

“Wij verzeilden reeds voor de lockdown in coronamodus,” opent Jo Van den Wijngaerde. “Begin maart regende het annuleringen. In één week tijd verloren wij een getekende omzet van één miljoen euro. Inmiddels zitten wij al aan meer dan twee miljoen euro. ”Met tien vaste en dertig freelancemedewerkers draaide Soundfield vorig jaar een omzet van ongeveer drie miljoen euro. “Normaal kennen wij een 1.500-tal productiedagen per jaar. In 2020 waren dat er tot nu een honderdtal. De hoofdmoot van onze activiteiten zit gewoonlijk in de tweede jaarhelft.” Maar het orderboek voor de rest van 2020 oogt leeg. “Ik heb weinig hoop. De capaciteitsbeperking voor evenementen schrikt organisatoren af. Ze willen geen risico lopen op annulatie. Volgens minister Beke moeten wij geen evenementen meer verwachten zolang er geen vaccin voorhanden is…”

Moordende concurrentie, dodelijk virus

Ondanks alle ellende toont Jo zich weerbaar en bleef hij tijdens de coronacrisis niet bij de pakken zitten. Soundfield groeide uit een tweetal discobars die furore maakten in de jaren 80 en in 1998 vervelden tot een NV. Het bedrijf levert licht, geluid, podia, aankleding en techniek voor bedrijfsevenementen en entertainment. Zo is Soundfield reeds twaalf jaar een trouwe supplier op het jaarlijkse wereldcongres van Adecco en verzorgde het bedrijf de technische hoogstandjes in de shows van Natalia. 

De evenementensector in ons land is goed voor zo’n 80.000 jobs. In de branche van de technische suppliers zoals Soundfield staat de winstgevendheid ook in normale tijden onder druk. België telt immers wereldwijd het grootste aantal aanbieders van technisch materiaal. “Nergens vind je per inwoner meer speakers en lampen”, zegt Jo. “Dat maakt de concurrentie moordend.” Apparatuur inhuren voor een zelfde event in Frankrijk of Spanje kost daar algauw het dubbele tot het driedubbele van hier.

Soundfield investeerde de voorbije jaren fors in apparatuur. Dat moet, want de audiovisuele techniek evolueert snel. “Je moet mee zijn of je kan het schudden,” weet Jo. “Ik schat dat wij 15 miljoen hebben geïnvesteerd over de jaren heen. Maar de waarde van het materiaal is nu nagenoeg 0 euro, want de prijzen voor tweedehands zijn gekelderd: er is momenteel geen markt meer.”

“Algemeen geldende coronamaatregelen voor elk type van event zijn onnodig en nefast”

Evenementen: er moet iets gebeuren

Jo Van den Wijngaerde begrijpt dat de overheid er alles aan doet om de epidemie in te dijken, maar stoort zich aan de trage besluitvorming voor de sector en aan de vele onduidelijkheden en incoherentie in de aanpak. “Het begrip ‘evenement’ zou verfijnd moeten worden. Horeca is duidelijk maar onder de vlag van ‘evenement’ zitten totaal uiteenlopende activiteiten. Die vergen allen een eigen aanpak. Zo heeft de overheid veel te laat gereageerd om de sector van de beurzen opnieuw op te starten. (sinds 1 september zijn er weer beurzen toegelaten, red.). Een aantal organisatoren zijn ondertussen echter naar het buitenland getrokken. Toch is een beurs op vlak van coronapreventie perfect te monitoren.”

“Een ander voorbeeld: het verschil tussen een familiefeest en een congres. Door een algemene capaciteitsbeperking op te leggen ga je voorbij aan specifieke risico’s en beperk je de mogelijkheden om iets te organiseren.” Jo Van den Wijngaerde klaagt over onduidelijke en tegenstrijdige richtlijnen. “Je kan vooraf via het zogenaamde Event Risk Model van de Vlaamse overheid (opgesteld door een aantal eventkantoren, red.) inschatten of een event coronaproof is, maar finaal beslist de burgemeester en dat kan overal weer anders zijn.

De problematiek vergt een consistente Europese benadering, anders dreigt de hele boel concurrentievervalsend te werken. België speelt paniekvoetbal, men is nu streng maar het kwaad is geschied. Men had beter strenger opgetreden in het begin van de crisis.”

Een kwestie van overleven

Alle medewerkers van Soundfield zijn sinds 14 maart technisch werkloos. “Een goede zaak”, vindt ook Jo Van den Wijngaerde, “al zullen medewerkers op zoek gaan naar alternatieven omdat hun inkomen te laag wordt. In de bouw bijvoorbeeld zijn onze mensen graag gezien: ze werken hard, zijn heel flexibel, mopperen niet over onregelmatige uren.” 

Bieden virtuele of hybride events dan een uitweg? “Het virtuele aanbod is ondertussen geëxplodeerd en zal niet meer verdwijnen”, verwacht Jo. “Al blijft het technisch materiaal in dat geval nog grotendeels ongebruikt staan in ons depot. Bovendien hebben de mensen het ondertussen wel wat gehad met virtueel. Een kwalitatieve streaming kan echter de kwaliteit van de ervaring zeker ten goede komen. En dat vergt dan weer meer inzet van technische apparatuur.”

Zorgt een minuscuul virus voor de neergang van een hele sector? Komt er na meer dan twintig jaar een einde aan het succesverhaal van Soundfield? Het bedrijf verkreeg van de bank een opschorting van de lopende kredieten en leasings met zes maanden. Daarnaast werd een overbruggingskrediet van 250.000 euro toegekend, dat niet binnen het jaar dient afgelost, maar over drie jaar. “Aan een intrestvoet van 2,97%”, voegt Jo er met een zorgelijke blik aan toe.

Om zijn ploeg van trouwe medewerkers niet te verliezen gaat Jo Van den Wijngaerde op zoek naar nieuwe dienstverlening. Het exclusieve recht op de verkoop van een Slovaakse desinfecteringspoort in ons land kan misschien soelaas brengen. De vloeistof hiervoor werd al in Duitsland en Italië goedgekeurd maar nog niet in ons land. “De hele procedure tot homologatie is duur en tijdrovend”, aldus Jo, “en dan valt nog af te wachten of de politiek deze techniek genegen is. Daarnaast onderzoekt Soundfield ook andere mogelijkheden, zoals de verkoop van een zuurstoftoestelletje met masker.