Skip to main content
  • Nieuws
  • Dossier: verpakken we straks 100% duurzaam? Deel 3: Honda Motor Europe Logistics

Dossier: verpakken we straks 100% duurzaam? Deel 3: Honda Motor Europe Logistics

  • 14/12/2020

Honda Motor Europe Logistics pakt uit met zijn packaging beleid. Verpakking staat dan ook hoog op de agenda in hun businessplan en organigram. Drie specialisten staan ons te woord. 

foto

Ondernemers sprak met: Hilde De Stecker werkte eerder bij HMEL in Gent en momenteel verantwoordelijk voor supplier logistics bij HMEL in Swindon (UK).
Geert Timmermans is operations manager van de bumperfabriek van HMEL te Aalst. Kris Stepman is plant manager van HMEL Aalst

Tekst Jan Van Gyseghem – foto Wim Kempenaers

Honda voorstellen hoeft nauwelijks. Het Japanse bedrijf is de grootste producent ter wereld van motorfietsen en een begrip als ontwerper en producent van wagens, industriële motoren, buitenboordmotoren en grasmaaiers. 
Vanuit vestigingen in Gent en Aalst verzorgt Honda Motor Europe Logistics (HMEL) de distributie van de Honda-producten in Europa, Afrika en het Midden-Oosten. De omvangrijke logistieke operaties worden vanuit Gent gecoördineerd en mee verzorgd door zes Europese branches. HMEL staat tevens in voor het beheer van informatiesystemen. Dagelijks lopen bij HMEL 25.000 bestellingen van onderdelen binnen. In de Gentse haven beschikt het bedrijf over een parking van liefst 45 ha. 

Dergelijke grote volumes aan producten en onderdelen gaaf en tijdig bij dealers en klanten brengen, vergt een uitgekiend gebruik van diverse vormen en technieken van verpakking.

Deel van het businessplan

Verpakking – zowel kwalitatief als kwantitatief - maakt op een hoog niveau deel uit van de businessplannen binnen de hele supply chain bij Honda. Het gebruik van verpakking en de reductie van afval worden minutieus opgevolgd op basis van duidelijke doelstellingen. Het Honda-organigram voorziet een verpakkingsengineer die instaat voor de voorbereiding en aankoop van de meest geschikte verpakkingsoplossingen voor de productie en de logistieke activiteiten van Honda.

Geert Timmermans: “Op Europees niveau vergt het hele verpakkingsgebeuren een aanzienlijk budget. Recent werd nog voor 3 miljoen euro geïnvesteerd in nieuwe, herbruikbare metalen kratten voor interne bewegingen.” Honda beschikt in Japan en Europa over een eenvormig  ‘krat managementsysteem’ met barcodes.
“Packaging raakt veel domeinen van de bedrijfsvoering en van de omgeving”, legt Hilde De Stecker uit. “Als je lading en het laden van trucks bekijkt gaat het om kwaliteit, efficiëntie, veiligheid en duurzaamheid. Een degelijke verpakking is cruciaal om goederen te vrijwaren van beschadiging bij manipulaties en bijgevolg een belangrijke schakel in ons kwaliteitsstreven. Vanuit QCD-oogpunt (quality, cost, delivery) willen wij dat onze verpakkingen de topkwaliteit van onze producten vrijwaren, tegen een redelijke prijs en met de grootste efficiëntie. Zo is bijvoorbeeld de stapelbaarheid van verpakte goederen een belangrijk aandachtspunt bij opslag en transport. Ook de ergonomie is een bepalende factor bij het ontwikkelen van verpakking. Is de verpakking plooibaar? We hebben bijvoorbeeld verpakkingsdozen van groot formaat ontwikkeld waar de medewerker kan instappen bij het openen.” 

“Recent werd nog voor 3 miljoen euro geïnvesteerd in nieuwe, herbruikbare metalen kratten voor interne bewegingen”

Continu verbeteren

Koen Stepman: “In onze New Honda Circles werken medewerkers vanop de werkplek verbeteringen uit en lossen ze problemen op. Dat kan bijvoorbeeld gaan over de ergonomie of stevigheid van verpakking. Het is een proces van continue verbetering via projecten.” 

Honda werkt bewust duurzaam en deelt kennis als dit de omgeving ten goede komt– zelfs met concurrenten. Zo wordt knowhow rond verpakking gedeeld met Toyota. Honda werkt in elk land strikt volgens de vigerende regelgeving. Liefst blijft men nieuwe wetgeving een stapje voor door proactief te handelen of door de lat hoger te leggen in het duurzaamheidsstreven. Om dit mogelijk te maken worden verpakkingsconcepten, -materialen en werkwijzen in nauw overleg met leveranciers ontwikkeld. Zij produceren en leveren verpakking precies op maat, volgens strikte Honda-specificaties. De grootste meerwaarde ontstaat door zo vroeg mogelijk in de logistieke ketting verbeteringen aan de verpakking aan te brengen. Honda-medewerkers worden dan ook voortdurend gesensibiliseerd om bij alle operaties kritisch om te gaan met verpakking. Hergebruik is een vaste focus.

foto
Honda-onderdelen worden op een efficiënte, veilige én ergonomische manier ingepakt

 

Kartonafval reduceren

Geert Timmermans: “Wie bezig is met verpakking, maakt voortdurend een oefening in het uitschakelen en vereenvoudigen. Zo hergebruiken wij de verpakking van de bumpers die wij ontvangen van externe toeleveranciers voor zij naar de lakstraat worden gebracht.” Bij de uitvoer naar landen van waaruit geen return flow bestaat of waar douaneproblemen opduiken rond het terugsturen van verpakking, zoals in Rusland, hergebruikt Honda palletten en karton. De automobielwereld gebruikt massa’s karton voor verpakking en opslag in magazijnen. Dat is bij Honda niet anders. Maar het management en de medewerkers van het Japanse bedrijf ontwikkelden een meer dan gewone aandacht voor oplossingen die leiden tot reductie van volumes (en dus van kosten) aan verpakking. 

Koen Stepman: “Binnen het jaarlijkse Voka-programma Duurzaamheidscharter - waar Honda sinds meer dan 20 jaar een trouwe deelnemer is - hebben wij in onze fabriek in Aalst op één jaar tijd het volume aan kartonafval teruggebracht van 180 ton naar 132 ton.” Volgens Koen Stepman zal de druk op de afvalstromen in bedrijven alleen nog maar toenemen: “Het komt eropaan om creatief te blijven en toch de kwaliteit van de verpakking en de kosten onder controle te houden.”

Geert Timmermans ziet vooral een nog toenemend belang van het hergebruik van materialen. “Belangrijk hierbij is te kijken naar de hele supply chain. Zo kunnen wij nagaan in hoeverre het gebruik van plastic folie kan worden vervangen door een milieuvriendelijker materiaal.”

Hilde De Stecker besluit: “Nieuwe fundamentele ontwikkelingen in de sector – denk maar aan de elektrificatie van de auto - zullen ongetwijfeld nieuwe verwachtingen scheppen t.a.v. verpakkingsmaterialen en -technieken. Het transport van batterijen is daar een voorbeeld van.” 

Honda en het Voka Charter Duurzaam Ondernemen

Sinds de editie in 1998 is Honda Motor Europe Logistics (HMEL) een vaste deelnemer aan het Voka-programma Charter Duurzaam Ondernemen (voorheen Milieucharter). 
In 2018 zette Honda een actie op rond het hergebruik van metalen kratten voor exportleveringen. Dat leverde een meervoudige winst op: besparing op de jaarlijkse aankoop van 1.500 nieuwe houten kratten en besparing op natuurlijke bronnen (34 ton hout).

Meer weten over het programma VCDO? klik hier