Skip to main content
Map

Voka West-Vlaanderen viseert oorsprongscertificaten, waarin de niet-preferentiële of economische oorsprong van het te exporteren goed vermeld staat. Dat gebeurt in opdracht van de Federale Overheidsdienst Economie, wat kadert in de wereldwijde opdracht van het netwerk van Kamers van Koophandel.

Praktisch gezien betekent dat dat de aanvrager van een oorsprongscertificaat een volledig en correct ingevuld stel documenten indient, samen met de nodige bewijsstukken om de oorsprong van de goederen te kunnen aantonen. Dit kan aangeboden worden ter plaatse bij de Kamer van Koophandel, maar het kan ook via het internet, op www.digichambers.be.

Het oorsprongscertificaat en de eventuele duplicaten moeten "origineel" zijn en kunnen worden bekomen bij de Kamer van Koophandel. Voor de online afgifte is géén aanvraagfomulier meer nodig. Wens je jouw certificaat van oorsprong toch manueel op te maken, dan heb je wel een aanvraagformulier nodig.

Bepaalde zendingen vereisen een legalisatie door het consulaat of ambassade. Daarvoor kunnen West-Vlaamse exporterende bedrijven gebruik maken van onze Consulaire Dienst, een gestructureerde koerierdienst. 

Meer info bij Leonid Guz - 056 26 13 93.