Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
 • Exportloket

Exportloket

Het exportloket bundelt de expertise en diensten op vlak van internationaal zakendoen en is jouw aanspreekpunt voor alle vragen met betrekking tot certificaten van oorsprong, consulaire dienst en ATA-Carnets.

 • 1 Certificaten van oorsprong
 • 2 Consulaire dienst
 • 3 ATA-carnet
 • 4 GlobalSign

Certificaten van oorsprong

Ondernemers die op de internationale markt handel drijven worden vaak geconfronteerd met de vraag naar een certificaat van oorsprong. In sommige gevallen kan een goed slechts in een land worden ingevoerd als het vergezeld is van een bewijs van oorsprong. In andere gevallen eist de invoerder dat de uitvoerder hem een oorsprongsbewijs bezorgt om daarmee een vermindering of vrijstelling van invoerrechten te bekomen. In het eerste geval spreekt men van niet-preferentiële oorsprong, in het tweede over preferentiële. Voor de niet-preferentiële kunnen de Voka - Kamers van Koophandel een certificaat van oorsprong afleveren. Voor preferentiële oorsprong moet je bij de douane zijn. 

Definitie

Een certificaat van oorsprong is een document waarmee goederen kunnen worden geïdentificeerd en waarin de bevoegde autoriteit uitdrukkelijk verklaart dat de goederen waarop het certificaat betrekking heeft van oorsprong zijn uit een bepaald land.

Bevoegde instanties

De Kamers van Koophandel zijn bevoegd door de FOD economie voor alle producten binnen het werkingsgebied. Het werkingsgebied is afhankelijk van de regio - je neemt steeds contact op met het kantoor uit de regio van jouw onderneming

Praktisch gezien betekent dit dat de aanvrager van een certificaat van oorsprong een volledig en correct dossier indient. Je kan een oorsprongscertificaat digitaal aanvragen via het online portaal DigiChambers. Indien gewenst kan de aanvraag ook manueel behandeld worden. 

Prijzen

Ongeacht de waarde van de goederen vermeld op de aanvraag bedraagt de vergoeding:

 • voor de digitale versie €18,64 (vrijgesteld van btw)
 • voor duplicata bedraagt dit €2,33 (vrijgesteld van btw)
Visering allerhande documenten

Alle andere te viseren documenten die al dan niet bij een certificaat van oorsprong horen:

Factuur (excl. BTW 21%)      € 53,59
Diverse (excl. BTW 21%)      € 68,93           
Duplicata (excl. BTW 21%)   € 16,84

DigiChambers

Op 27 januari 2009 lanceerde minister voor Ondernemen en Vereenvoudigingen Van Quickenborne het online platform DigiChambers voor de uitgifte van oorsprongscertificaten. Met deze toepassing wordt een belangrijke stap gezet in de vereenvoudiging van de afgifte van exportdocumenten door de Kamers van Koophandel in België.

Wat zijn de voordelen?

Onze online applicatie DigiChambers maakt je het leven een stuk makkelijker.

 • Je ontvangt de oorsprongscertificaten in PDF en kan deze printen op blanco papier
 • Je kan oudere data hergebruiken
 • Je kan templates maken en gebruiken
 • Je kan ervoor kiezen om je softwaresysteem (FTP/API) volledig te integreren in DigiChambers 2.0 en zo je aanvragen volledig automatisch te laten verlopen. Hiervoor is wel tussenkomst van de ontwikkelaar nodig. Interesse? Je regionale kamer begeleidt je graag bij dit proces. 
 • Je kan al je aanvragen eenvoudig en in real time opvolgen via  het dashboard
 • Ook je facturen en andere documenten kunnen via DigiChambers geviseerd worden

Meer informatie vind je op www.digichambers.be

Vereenvoudigingen: gedeponeerd dossier

Administratieve vereenvoudigingen

Gedeponeerd dossier

Exporteer jij regelmatig naar het buitenland? Dan kan dit gemakkelijker dan voorheen. Een gedeponeerd dossier laat toe dat een exporteur die regelmatig uitvoert geen bewijzen van oorsprong meer moet voorleggen bij de aanvraag van een oorsprongscertificaat. Het volstaat dat hij/zij bij de aanvraag verwijst naar het gedeponeerd dossier. 

Meer info of benieuwd naar de voordelen voor jouw onderneming? Bekijk dan zeker deze video.

Leveranciersverklaringen van (niet-)preferentiële oorsprong in vier talen (download)

Nederlands

📄 Leveranciersverklaring niet-preferentiële oorsprong éénmalig gebruik (template wordt aangepast)
📄 Leveranciersverklaring niet-preferentiële oorsprong herhaald gebruik (template wordt aangepast)
📄 Leveranciersverklaring preferentiële oorsprong éénmalig gebruik
📄 Leveranciersverklaring preferentiële oorsprong herhaald gebruik

Frans

📄 Leveranciersverklaring niet-preferentiële oorsprong éénmalig gebruik (template wordt aangepast)
📄 Leveranciersverklaring niet-preferentiële oorsprong herhaald gebruik (template wordt aangepast)
📄 Leveranciersverklaring preferentiële oorsprong éénmalig gebruik
📄 Leveranciersverklaring preferentiële oorsprong herhaald gebruik

Engels

📄 Leveranciersverklaring niet-preferentiële oorsprong éénmalig gebruik (template wordt aangepast)
📄 Leveranciersverklaring niet-preferentiële oorsprong herhaald gebruik (template wordt aangepast)
📄 Leveranciersverklaring preferentiële oorsprong éénmalig gebruik
📄 Leveranciersverklaring preferentiële oorsprong herhaald gebruik

Duits

📄 Leveranciersverklaring niet-preferentiële oorsprong éénmalig gebruik (template wordt aangepast)
📄 Leveranciersverklaring niet-preferentiële oorsprong herhaald gebruik (template wordt aangepast)
📄 Leveranciersverklaring preferentiële oorsprong éénmalig gebruik
📄 Leveranciersverklaring preferentiële oorsprong herhaald gebruik

Consulaire dienst

De consulaire dienst is een gestructureerde koerierdienst die Voka ter beschikking stelt voor exporterende bedrijven. Via deze koerierdienst worden de exportdocumenten voorzien van de nodige bijkomende visa. Deze 'handtekening' kan zowel afgeleverd worden door een ambassade als een consulaat van het land van bestemming, evenals door andere instanties die in Brussel zijn gevestigd.

Voordelen

Bedrijven die gebruik maken van de consulaire dienst kunnen aanzienlijke besparingen realiseren in tijd en geld. Doorgaans is een wachttijd van 24 uur een minimum, hetgeen neerkomt op minimaal 2 verplaatsingen naar Brussel. De tijd die verloren gaat in de files van en naar de hoofdstad, evenals de wachttijd bij de betrokken ambassade is voor het bedrijf een aanzienlijke kost.

Supplementair hieraan is het soms hoge bedrag (€ 500,00 à € 750,00) dat bij de meeste instanties cash dient betaald te worden. De consulaire dienst zal dit bedrag ter plaatse voor jou betalen en je ontvangt achteraf een factuur van deze betaling. Hierdoor herleid je alle risico's tot een uiterst minimum.

Hoe werkt de consulaire dienst?

De exportdocumenten kunnen via de visa module in het online portaal Digichambers ingediend worden of bij het regionale Voka kantoor dagelijks tussen 08u00 en 12u00 worden afgeleverd. Indien de documenten die dag nog overgebracht moeten worden naar Brussel, dienen ze uiterlijk om 10 uur te worden afgeleverd aan de balie.

De documenten worden vervolgens door de dienstverantwoordelijke gecontroleerd en geviseerd. Via de koerierdienst worden de documenten naar de betrokken instanties overgebracht voor verdere legalisatie. De exporterende firma wordt op de hoogte gebracht als de documenten klaar zijn. Ze worden dan per post teruggezonden of kunnen aan de balie worden opgehaald.

Aansprakelijkheid

Voka - Kamer van Koophandel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die resulteert uit verlies, diefstal, onvolledigheid of laattijdige afgifte van de documenten die haar in het kader van deze dienst worden ter beschikking gesteld. Haar aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal de vergoeding welke ze voor de haar toevertrouwde opdracht in rekening zou hebben kunnen brengen.

Prijzen
Aantal instantiesTarief Voka-lidTarief niet-Voka-lid
1€133,89€230,33
2€152,05€258,18
3€168,49€286,37
4€184,91€313,69

Sinds kort bieden we een extra dienst aan: wij kunnen jouw documenten laten viseren door een notaris, ter voorbereiding van je consulair dossier.

ATA-Carnet

Dankzij dit handig document kan je met volledige vrijstelling van invoerrechten, btw, vergunningen en douanewaarborg jouw goederen (stalen, demonstratiemateriaal, beursmateriaal, professioneel gereedschap, …) tijdelijk exporteren naar alle landen die het ATA-verdrag hebben onderschreven.
Het ATA Carnet is een uniform douanedocument dat je toelaat om zonder betaling van douanerechten en/of belastingen goederen tijdelijk in te voeren in niet-EU landen of in de daarmee gelijkgestelde gebieden, aangesloten bij het ATA-netwerk, met het oog op een welbepaald type van gebruik.ata

Het netwerk van Kamers van Koophandel is gemachtigd om deze ATA-carnets af te geven.

Naargelang de verdragsteksten die een bepaalde staat ondertekend heeft, kan een ATA voor verschillende types van gebruik uitgegeven worden.

Voor meer informatie over het gebruik van een ATA en de aanvraag, klik hier
Via de applicatie e-ATA kan de aanvraag plaatsvinden. 

De belangrijkste mogelijkheden zijn:
 • Beurzen, tentoonstellingen en andere gelijkaardige evenementen
  Goederen bestemd voor vertoning, demonstratie of gebruik op tentoonstellingen, beurzen, congressen of soortgelijke manifestaties.
 • Handelsmonsters
  Goederen, die een bepaald type van reeds geproduceerde goederen vertegenwoordigen of die modellen zijn van goederen die nog geproduceerd dienen te worden.
 • Beroepsmateriaal
  Goederen die men uit hoofde van zijn of haar beroep, vak of bedrijf nodig heeft om een bepaald werk uit te voeren in het land van invoer.
 • Vervoermiddelen
  Deze worden in principe niet gedekt door een ATA-carnet. Uitzonderingen op deze regel zijn auto' s of motoren bestemd voor competitie en vervoersmiddelen aangepast voor de uitoefening van een beroepsactiviteit.
Prijzen
Basisprijs€232,60
Waarborg
(terugbetaalbaar ten laatste 1 jaar na vervaldatum)
€150,00
Supplement bijkomende stroken€0,65 /strook
Supplement niet-leden Voka€45,00
Verplichte verzekering ATA-conventie 
 • Waarde materiaal lager dan 25.000,00 EUR
 • Waarde materiaal van 25.000,00 tot 74.999,99 EUR
 • Waarde materiaal van 75.000,00 tot 249.999,99 EUR
 • Waarde materiaal gelijk of hoger dan 250.000,00 EUR
 • suppl. 0,857%
 • suppl. 0,673%
 • suppl. 0,437%
 • suppl. 0,294%

Duplicaat ATA:

 • Vaste prijs
 • Supplement extra blad
 • Toeslag niet-lid

 

 • €232,60 *
 • €0,65 
 • €45 

Annulatie ATA:

 • Vaste prijs
 • Toeslag niet-lid

 

 • €232,60 *
 • €45 

De betaling van het ATA-carnet gebeurt door facturatie voor leden van Voka. Niet-leden dienen te betalen voor afhaling van het carnet. 

*Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op 1 februari volgens de volgende formule :
(208 x Index december jaar-1) /162,81. Het basisjaar van de index is 1996.
 

GlobalSign

De digitale handtekeningen worden gebruikt om de identiteit van auteurs/medeondertekenaars van e-mail of elektronische informatie te garanderen.

Digitale handtekeningen worden gecreëerd en geverifieerd met Digitale Certificaten. Vandaag hebben zowel de internationale als de Belgische juridische gemeenschap een wetgeving opgesteld die digitale handtekeningen even bindend en universeel aanvaard maakt als hun handgeschreven varianten.

Wanneer je een boodschap wil ondertekenen of een beveiligde transactie wil uitvoeren, heb je je eigen uniek Digitaal Certificaat nodig.

Voordelen van een GlobalSign 3 PRO
 • geen kaartlezer of USB stick nodig
 • geen EID kaartlezer nodig
 • je bent voor 3 jaar in orde en je betaalt er slechts éénmaal voor
 • biedt beveiliging aan PDF bestanden
 • op deskop of server gebaseerd
 • plug-ins of extra software niet nodig
 • meertalige ondersteuning
 • voldoet aan RFC 3161-norm
 • door WebTrust geaccriditeerd.

Download hier meer informatie over GlobalSign 3 Pro.

Waar kan ik dit aanvragen?

Ga hiervoor naar www.globalsign.eu
Download hier het GlobalSign Stappenplan NIEUW.pdf om je aanvraag online te vergemakkelijken.

Registratie

De Belgische Kamers fungeren als certificatie-autoriteiten.
De aanvrager moet persoonlijk verschijnen voor een lokaal registratieorganisme.

Tarieven

PersonalSign3Pro - 1 jaar: € 100 (excl BTW)
PersonalSign3Pro - 2 jaar: € 130 (excl BTW)
PersonalSign3Pro - 3 jaar: € 150 (excl BTW)

Kantoren en contactgegevens

Antwerpen-Waasland

T. 03 232 22 19
info.aw@voka.be

Kantoren en openingsuren

Limburg

T. 011 56 02 00
info.kvklimburg@voka.be

Kantoren en openingsuren

Mechelen-Kempen

T. 014 56 30 30
info.kvkmk@voka.be

Kantoren en openingsuren

Oost-Vlaanderen

T. 092 66 14 38 
certificaten.ov@voka.be

Kantoren en openingsuren

Vlaams-Brabant

T. 016 22 26 89
ata.vlaams-brabant@voka.be

Kantoren en openingsuren

West-Vlaanderen

T. 056 23 50 51
info.wvl@voka.be

Kantoren en openingsuren

Voor vragen contacteer je steeds het exportloket uit de regio waar jouw onderneming gelegen is.