Skip to main content
 • Exportdocumenten

Internationaal ondernemen

Exportdocumenten

Door verschillende internationale wetten en regels is er nood aan heel wat documenten. Hier vind je een overzicht.

Exportdocumenten vormen een belangrijk maar complex onderdeel wanneer je internationaal gaat ondernemen. Voka kan deze documenten voor jou voorzien en aanvullende informatie geven. 

Neem contact op met Voka International voor meer informatie over de nodige exportdocumenten. 
 


 • ATA-carnet

Het voordeel van dit document is dat je geen invoerrechten hoeft te betalen en geen borg moet stellen in het land waar u de artikelen tijdelijk wil invoeren.

 • Oorsprong van goederen

Het is belangrijk om de oorsprong van de goederen te kennen. Dit begrip bepaalt hoe de douane jouw goederen zal behandelen. De EU heeft met verschillende landen handelsovereenkomsten afgesloten die voorzien in gunstige invoerrechten (preferentiële oorsprong).

 • Certificaat van oorsprong

De FOD Economie, Kmo, Middenstand en Energie heeft de Voka-Kamers van Koophandel gemachtigd om certificaten van oorsprong uit te reiken in hun regio, voor alle producten (met uitzondering van diamant). 
Certificaten van oorsprong zijn aan te vragen via www.digichambers.be. Na goedkeuring van Voka kun je deze zelf afdrukken en gebruiken. 

 • EUR-1

Dit document is een speciaal type oorsprongsverklaring en is bedoeld om verlaging of vrijstelling van invoerrechten te krijgen als je zaken doet met landen waarmee de EU een onderling handelsakkoord heeft gesloten.

 • Factuurverklaring

Dit is een oorsprongsverklaring op een handelsfactuur. De tekst hiervan is voorgeschreven via de preferentiële handelsakkoorden.

 • Leveranciersverklaring

Dit is een verklaring die wordt opgemaakt door de leverancier die goederen levert aan een afnemer in de EU en dient als bewijsstuk om de oorsprong aan te tonen bij het opmaken van een certificaat inzake goederenverkeer EUR-1.

 • ATR-certificaat

Dit is een certificaat dat wordt gebruikt in het handelsverkeer tussen de EU en Turkije.

 • FORM-A

Met een aantal ontwikkelingslanden bestaan er preferentiële handelsakkoorden. Om bij de invoer in de EU van de voordelige tarieven te genieten, dient er bij de invoer een bewijs van preferentiële oorsprong gevoegd te worden, voorgelegd aan de douane onder de vorm van een Certificate of Origin FORM-A.

 • Inspectiecertificaat 

Deze worden meestal uitgereikt door gespecialiseerde organisaties waarvan sommigen erkend zijn door internationale controlemaatschappijen. Zij kunnen verklaren of de goederen in overeenstemming zijn met de gegevens vermeld op het document.

 • Gewichtscertificaat

Dit document geeft een duidelijke vermelding van het bruto- en nettogewicht.

 • Gezondheidscertificaat 

Dit certificaat bevestigt dat de voedingsmiddelen niet schadelijk zijn voor de gezondheid.

 • Carnet-TIR

Dit is een internationaal document voor het vervoer van goederen naar of vanuit derde landen.

 • Visa en legalisaties

Buitenlandse klanten eisen vaak dat paklijsten, facturen of andere documenten geviseerd worden. Deze dienst wordt eveneens door Voka aangeboden.