Skip to main content
Internationaal ondernemen

Exportdocumenten

Door de verschillende wetten en regels is er nood aan heel wat documenten. Hier vindt u een overzicht.

Exportdocumenten, een belangrijk, maar complex onderdeel wanneer je internationaal gaat ondernemen. Hiervoor kan je bij de Voka-Kamers van Koophandel terecht. Online kan dit ook door gebruik te maken van www.digichambers.be, dit platform biedt de mogelijkheid om certificaten van oorsprong elektronisch aan te vragen en ze, na goedkeuring door Voka, zelf af te drukken. De voordelen zijn: tijdswinst, kostenbesparing, groter gebruiksgemak en minder fouten. Bovendien kan elke onderneming ook gegevens importeren uit haar eigen ERP-systeem.  

Voor meer info over exportdocumenten, contacteer het team internationaal ondernemen of het exportloket in de Voka-Kamer van Koophandel in uw regio.

 • Oorsprong van goederen;

Het is belangrijk om de oorsprong van de goederen te kennen. Dit begrip bepaalt hoe de douane uw goederen zal behandelen. De EU heeft met verschillende landen handelsovereenkomsten afgesloten die voorzien in gunstige invoerrechten (preferentiële oorsprong).

 • Certificaat van oorsprong;

De FOD Economie, Kmo, Middenstand en Energie heeft de Voka-Kamers van Koophandel gemachtigd om certificaten van oorsprong uit te reiken in hun regio, voor alle producten met uitzondering van diamant. 

 • EUR-1;

Dit document is een speciaal type oorsprongsverklaring en is bedoeld om verlaging of vrijstelling van invoerrechten te krijgen als u zaken doet met landen waarmee de EU een onderling handelsakkoord heeft gesloten.

 • Factuurverklaring;

Dit is een oorsprongsverklaring op een handelsfactuur. De tekst hiervan is voorgeschreven via de preferentiële handelsakkoorden.

 • Leveranciersverklaring;

Dit is een verklaring die wordt opgemaakt door de leverancier die goederen levert aan een afnemer in de EU en dient als bewijsstuk om de oorsprong aan te tonen bij het opmaken van een certificaat inzake goederenverkeer EUR-1.

 • ATR-certificaat;

Dit is een certificaat dat wordt gebruikt in het handelsverkeer tussen de EU en Turkije.

 • FORM-A;

Met een aantal ontwikkelingslanden bestaan er preferentiële handelsakkoorden. Om bij de invoer in de EU van de voordelige tarieven te genieten, dient er bij de invoer een bewijs van preferentiële oorsprong gevoegd te worden, voorgelegd aan de douane onder de vorm van een Certificate of Origin FORM-A.

 • ATA-carnet;

Het voordeel van dit document is dat u geen invoerrechten hoeft te betalen en geen borg moet stellen in het land waar u de artikelen tijdelijk wil invoeren.

 • Inspectiecertificaat;

Deze worden meestal uitgereikt door gespecialiseerde organisaties waarvan sommigen erkend zijn door internationale controlemaatschappijen. Zij kunnen verklaren of de goederen in overeenstemming zijn met de gegevens vermeld op het document.

 • Gewichtscertificaat;

Dit document geeft een duidelijke vermelding van het bruto- en nettogewicht.

 • Gezondheidscertificaat;

Dit certificaat bevestigt dat de voedingsmiddelen niet schadelijk zijn voor de gezondheid.

 • Carnet-TIR;

Dit is een internationaal document voor het vervoer van goederen naar of vanuit derde landen.

 • Visa en legalisaties;

Buitenlandse klanten eisen vaak dat paklijsten, facturen of andere documenten geviseerd worden. Deze dienst wordt eveneens door Voka aangeboden.