Skip to main content
  • Nieuws
  • “Make Belgium (more) inviting again”

“Make Belgium (more) inviting again”

  • 12/02/2021

Op 20 januari werd Joe Biden zonder incidenten ingezworen als 46ste president van de Verenigde Staten. Hiermee kwam een eind aan het beleid van één van de meest omstreden presidenten in de geschiedenis van het land. Zeker is dat de eigenzinnige America First-koers van Donald Trump op de schop gaat. Vraag is in hoeverre Joe Biden zijn intenties – waaronder een economisch stimulusplan van 1.900 miljard $ – in daden kan omzetten. Naar aanleiding van de machtswissel sprak Ondernemers met Amerikaanse bedrijven in Oost-Vlaanderen. Wij vroegen naar hun verwachtingen en wensen en naar hun kijk op investeringsland België. 

Ondernemers sprak met:

$    Alexander Alonso, General Manager van Becton Dickinson Benelux met hoofdzetel in Aalst en Europees distributiecentrum in Temse. 1.200 werknemers op vijf sites. Medisch-technologische wereldspeler die o.a. ziekenhuizen voorziet van spuiten, naalden, katheters en infuuspompen, maar ook veel expertise heeft in diagnostiek (ontwikkelde in 2020 een versnelde test voor diagnose van coronavirus) en in technologieën om medicatie te managen en toe te dienen. Omzet: 7,3 miljard dollar.

$    Gino Declercq, managing director van Vergokan (Oudenaarde). Het bedrijf is vermaard voor zijn kabelgoten en werd twee jaar geleden overgenomen door het beursgenoteerde Atkore dat actief is in de bouwsector en een omzet realiseert van 2 miljard dollar.

$    Brett Wilms, managing director van Brady IDS EMEA, met Europees hoofdkwartier in Zele. Producent van identificatieproducten en -oplossingen. Globale omzet: 1,25 miljard dollar. 
Met een Amerikaanse moeder en een vroege jeugd in Ithaca, upstate New York, beschouwt Wilms zichzelf toch als ‘wereldburger’. 

foto

Tekst Jan Van Gyseghem

Sinds de jaren 1960 zijn Amerikaanse bedrijven in groten getale neergestreken in België, the gateway to Europe. Er zijn nu naar schatting meer dan 900 Amerikaanse bedrijven in ons land; de vijftig grootste ervan stellen samen zowat 80.000 mensen tewerk. Brussel en Antwerpen zijn samen goed voor driekwart van de VS-ondernemingen in België, maar ook in Oost-Vlaanderen zijn enkele tientallen bedrijven actief uit het land van Uncle Sam. Omgekeerd, behoort België nipt tot de top 10 van buitenlandse investeerders in de VS. 

Op het eind is er evenwicht

De hele wereld volgde met ongeloof en ontzetting de voorbije presidentsverkiezingen in de VS. Het vierjaarlijkse hoogtepunt in het democratisch bestel van het land ontaardde in een smakeloze mix van horror en presidentieel drama. In de Belgische vestigingen van Amerikaanse ondernemingen volgden executives het verloop en de uitkomst met verhoogde belangstelling. Uiteindelijk zal het stof over de tumultueuze wissel van de macht gaan liggen. Tijd voor een bilan: wat heeft Trump betekend voor de Amerikaanse ondernemingen en economie? En… welk beleid is er wenselijk en mogelijk onder Biden?

foto
“Wij hebben ook een fabriek in Rusland en zijn benieuwd hoe de relatie Poetin-Biden zich zal ontwikkelen. De Russische markt open krijgen, zou een goede zaak zijn”, zegt Gino Declercq, managing director Vergokan. Links staat Jan Bosquet, commercial director.

 

Het Oudenaardse Vergokan werd tijdens de regeerperiode van Donald Trump overgenomen door Atkore. Gino Declercq: “Het beleid van Trump heeft de resultaten van veel Amerikaanse bedrijven verbeterd. Via belastingreductie kregen zij meer cash binnen waardoor meer investeringen en dus ook acquisities konden gebeuren. Vergokan werd de eerste acquisitie van Atkore op het Europese vasteland. Het is de ambitie van Atkore om zijn totale omzet in vijf jaar te verdubbelen.”

Alexander Alonso (Becton Dickinson): “De Amerikaanse thuismarkt is voor BD goed voor 40 procent van de activiteiten.  Wat er in eigen land gebeurt, is dus van groot belang en bepaalt wat het bedrijf in de rest van de wereld uitrolt. Zo had Obamacare voor ons een grote impact. President Trump hanteerde een eigen, volatiele stijl. We kijken dus voortdurend uit naar mogelijke veranderingen in het politieke en economische beleid van de VS. Wat als er besparingen komen in healthcare? Of als de ziekenhuizen meer ondersteuning krijgen? De impact kan dus voordelig of nadelig zijn, ons bedrijf bereidt zich voor op diverse scenario’s.”

De heisa mag dan al groot geweest zijn, vóór en na de verkiezingen, de Amerikaanse bedrijven hielden het hoofd koel. Al kan het verloop van een presidentswissel het vertrouwen impacteren, de beurs flink doen schommelen en ook de koers van de dollar beïnvloeden wat dan weer de prijs van producten en de internationale concurrentiepositie beïnvloedt.

Brett Wilms (Brady): “In de VS is de president een publiek uithangbord voor de wereld. Onder de leuze ‘Make America Great Again’ komt het land nu uit een sterk protectionistisch beleid, maar politiek en economisch is vooral het evenwicht in de machtsverhoudingen belangrijk tussen president, Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Dat zorgt ervoor dat de gekste dingen toch gecounterd worden.” Ondertussen veroverden de Democraten de meerderheid in beide vergaderingen.

“Het fiscale klimaat is rampzalig. Dat is ook de echte reden waarom spelers als General Motors en Ford ons land hebben verlaten” Brett Wilms, Brady

Door de nationalistische koers van Trump en een gunstig fiscaal regime gingen Amerikaanse bedrijven opnieuw meer investeren in lokale productie. De verwachting is dat Biden de grenzen zal opengooien en de toegang tot de Amerikaanse markt zal vergemakkelijken. Dat betekent ook opnieuw invoer van olie en een verwacht terugschroeven van lokale (omstreden) olie- en gaswinning in Alaska. 

Wilms relativeert de impact van een nieuw presidentschap op de koers die het bedrijf volgt: “Een CEO bij Brady blijft vijf tot zeven jaar aan het roer. In die tijd wil hij zoveel mogelijk een stempel drukken. Dat brengt heel wat global footprint oefeningen met zich mee.”

Corona and all that

Het voorbije coronajaar was in alle opzichten buiten categorie. In welke mate de activiteiten van buitenlandse investeerders in België werden gegrepen door covid of in hoeverre voorziene investeringen al dan niet zullen worden aangehouden, zal later dit jaar helemaal duidelijk worden. Gino Declercq (Atkore/Vergokan): “Door covid hebben wij in 2020 niet één keer Amerikanen over de vloer gekregen.” 

Toch gingen niet alle bedrijven in de VS op eenzelfde manier om met de pandemie. “Het hoofdkwartier van Brady in Milwaukee keek in het begin op van de drastische maatregelen in Europa: gesloten grenzen, thuiswerk, quarantaine”, licht Brett Wilms toe. “Milwaukee ligt in het eerder conservatieve Wisconsin waar men de covid-restricties te verregaand vond. Maar de publieke opinie keerde zich tegen de opstelling van de overheid en toen veranderde de houding.”

foto
Brady werkt aan de voorbereiding van een nieuw bedrijfsgebouw in Zele, een investering van 24 miljoen euro. Het dossier ligt al tien (!) jaar op tafel. “Het loopt vast op complexiteit en trage uitvoering,” zucht Brett Wilms.

 

Bij Atkore/Vergokan werd ondanks de lockdown in het voorjaar uiteindelijk nog een resultaat neergezet zoals in 2019, maar Gino Declercq houdt rekening met een ernstige vertraging van vele bouwprojecten en een lastig jaar voor het Oudenaardse bedrijf. Voor medtechbedrijf Becton Dickinson betekende covid dan weer een buitengewoon druk jaar. 

Attractive little Belgium?

Volgens het EY Belgian Attractiveness Survey 2020  mocht ons land in 2019 267 buitenlandse directe investeringen verwelkomen. België blijft zo in de Europese top vijf van landen die het grootste aantal buitenlandse investeringen binnenhalen. Bijna 17% van de buitenlandse projecten zijn van Amerikaanse oorsprong; zij vormen het grootste aandeel. In 2019 zorgden 45 Amerikaanse investeringsprojecten voor ongeveer 1.000 extra banen in België.

Het betrekkelijk gunstige imago van ons land is geen constante en kan snel omslaan. In 2010 nog, kopten de kranten ‘Amerikaanse bedrijven massaal weg uit België’. Er was zelfs sprake van een negatieve investeringsstroom. Het dramatische nieuws was niet louter aan de wereldwijde crisis van 2009 toe te schrijven. Sinds 2003 al verloor België terrein aan Nederland en Duitsland.

Amcham, de Amerikaanse Kamer van Koophandel in ons land, maakte in 2012 gewag van een gestage afkalving van het belang van Amerikaanse bedrijven in België. Niet dat de Amerikaanse ondernemingen in België uiteindelijk massaal zijn vertrokken, maar via de kaasschaafmethode werd systematisch afgeslankt en de investeringen liepen – meer dan in de buurlanden – steevast terug. Belangrijke activiteiten erodeerden langzaam en verschoven naar het buitenland. Belgische vestigingen verloren aan belang. Een tiental bedrijven per jaar sloot ook effectief de deuren van zijn Belgische vestiging. Regionale hoofdkantoren vertrokken, veelal naar Zwitserland.

“Het beleid van Trump heeft de resultaten van veel Amerikaanse bedrijven verbeterd. Via belastingreductie kregen zij meer cash binnen waardoor meer investeringen en dus ook acquisities konden gebeuren” Gino Declercq, Vergokan

De jongste jaren groeide het besef bij de overheid. Maar het bewustzijn is broos en het kan snel opnieuw de andere richting uitgaan. Alexander Alonso: “In essentie blijft het een kwestie van taxen en lonen. Als de markt verandert of de regelgeving in een land wijzigt – bijvoorbeeld inzake de terugbetaling van geneesmiddelen - kan de druk in een beursgenoteerd bedrijf toenemen. Alles wordt in het werk gesteld om de winstvooruitzichten ook effectief te realiseren. Dat kan aanleiding geven om te reorganiseren, de zaken anders aan te pakken of te besparen.” 

Voor Brett Wilms blijft België een interessant land voor bedrijven die in Europa zaken willen doen. “Het logistieke element, de ligging als transitland met havens en rivieren, blijft een troef. En ook het professionalisme van onze medewerkers die taalvaardig en flexibel zijn, wordt nog steeds naar waarde geschat.”

De topman van Brady in België wijst ook op een cultureel-historisch element: “Belgen en Vlamingen zijn meegaander in vergelijking met andere volkeren. Wellicht zit de geschiedenis van ons land daar voor veel tussen. Hier zijn nogal wat bezetters actief geweest. Er zijn buurlanden die soms een iets groter superioriteitsgevoel uitstralen. Dat soort trots is ons vreemd en maakt dat Belgen en Vlamingen over het algemeen slim omgaan met de kleine, maar toch belangrijke rol die we spelen in de wereld.”

R&D, hallelujah! 

Binnen de EU geniet België sinds jaren een sterke reputatie voor R&D (en de hieraan door de overheid toegekende incentives), innovatie en de goed opgeleide werknemers. Innovatie is het fundament waarop competitiviteit, groei en hoogwaardige jobs steunen. Om die reden blijven veel bedrijven in België investeren op vlak van research. Amerikaanse bedrijven leveren een sterke bijdrage tot het succes van de innovatie-gedreven economie van ons land. Jaarlijks investeren VS-ondernemingen voor meer dan 1 miljard dollar in R&D in België.

foto
Alexander Alonso, CEO Becton Dickinson, over de loonkosten: “Wat doe je als je in het ene land vier jobs hebt voor de prijs van één bij ons?”

 

Ondanks de onmiskenbare troeven zou België zich veel gunstiger in de vitrine kunnen plaatsen van buitenlandse investeerders, vindt Wilms. “Het fiscale klimaat is rampzalig. Dat is ook de echte reden waarom spelers als General Motors en Ford ons land hebben verlaten.” Ook volgens Alexander Alonso blijven de hoge loonkosten van België in het vizier. “Dat doet ons nadenken om operationele rollen naar elders over te brengen en in België vooral high level jobs aan te houden.” Alonso bestempelt een handicap op de loonkosten van max. 7% als ‘doenbaar’. “Maar wat doe je als je in het ene land vier jobs hebt voor de prijs van één bij ons?” 

Ook de complexiteit van een land met zes regeringen en, de als gevolg hiervan moeizame werking van administraties, wekt wrevel op.  Het Belgische plaatje wordt plots heel wat minder rooskleurig. Brett Wilms kan er van meespreken. Brady werkt aan de voorbereiding van een nieuw bedrijfsgebouw in Zele, een investering van 24 miljoen euro. Het dossier ligt al tien (!) jaar op tafel. “Het loopt vast op complexiteit en trage uitvoering,” zucht Wilms. “Een bouwvergunning vergt al snel 1,5 jaar. En dan is er ook de mobiliteitsoefening...” 

Naast het fiscale beleid wijzen onze gesprekspartners naar andere werkpunten voor investeringsland België: mobiliteit, infrastructuur en digitale skills.

“Als de markt verandert of de regelgeving in een land wijzigt – bijvoorbeeld inzake de terugbetaling van geneesmiddelen – kan de druk in een beursgenoteerd bedrijf toenemen” Alexander Alonso, Becton Dickinson

Veel geluk, mijnheer de president

De Belgische CEO’s kijken met nieuwsgierigheid uit naar het beleid van de administratie Biden.

Gino Declercq: “Atkore zal zijn groeistrategie onder president Biden niet wijzigen. Het bedrijf denkt sowieso heel global. Mijn wens is dat er niet te veel embargo’s komen; dat zou goed zijn voor de wereldeconomie. America First was niet echt een voorbeeld op dat vlak. Wij hebben ook een fabriek in Rusland en zijn benieuwd hoe de relatie Poetin-Biden zich zal ontwikkelen. De Russische markt open krijgen, zou een goede zaak zijn. En voorts blijft het afwachten hoe Biden zich zal opstellen t.o.v. China.” 

“Ik wens de president een goede gezondheid toe, maar hoop vooral dat het land zal ‘genezen’ van de diepe sociale verdeeldheid”, zegt Brett Wilms. “Om een bedrijf te leiden in een hyperconcurrentiële omgeving is een zekere vorm van agressie aangewezen, maar een staat besturen vraagt historisch inzicht, begrip en visie.” 
De Brady-topman pleit voor meer bescheidenheid en een terugkeer naar de fundamentele waarden die de VS hebben gegrondvest: broederschap, eendracht, samenwerking. “Niet het persoonlijke gewin moet voorop staan maar de maatschappelijke vooruitgang.”

Alexander Alonso is er van overtuigd dat de VS-samenleving alle ingrediënten heeft om succesvol te zijn: een zeer diverse cultuur, een nieuwe generatie, moderne technologie. “Jammer genoeg werden deze troeven in de voorbije jaren weinig benut. Ik wens het de nieuwe president toe om dit wel te doen.”

NO FAKE NEWS!

   Buitenlandse bedrijven bieden meer dan 1 miljoen mensen werk in België, of 40 procent van de totale privétewerkstelling. 

$    De VS zijn daarbij goed voor ruim 900 bedrijven en bijna 140.000 directe jobs. 

$    Amerikaanse bedrijven vertegenwoordigen bijna een kwart van de privé-investeringen in onderzoek en ontwikkeling en zijn van cruciaal belang voor innovatie in onze economie.

Internationaal Ondernemen Oost-Vlaanderen

Met een wereldwijd netwerk én expertise op maat ondersteunen en begeleiden wij Oost-Vlaamse bedrijven met internationale ambitie. Meer info? Klik hier