Skip to main content
  • Nieuws
  • Hoe Familiezorg ook zorg draagt voor zijn medewerkers

Hoe Familiezorg ook zorg draagt voor zijn medewerkers

  • 14/12/2020

Ondanks COVID-19 bleven de 1.700 medewerkers van Familiezorg Oost-Vlaanderen doorwerken het voorbije jaar. “We wilden zowel onze cliënten niet in de steek laten als onze eigen medewerkers geen inkomensverlies laten lijden”, zegt directeur Mieke Ruys. Voor hun inzet kregen alle medewerkers een consumptiecheque tot max. 300 euro. 

foto

Tekst Sam De Kegel

“Of we interesse hadden in een positief eindejaarsverhaal in dit vermaledijde 2020”, zo triggerde Mieke Ruys, directeur van Familiezorg Oost-Vlaanderen, onze redactie. Familiezorg is een expert in thuiszorg voor jong, oud, gezinnen, alleenwonenden, mantelzorgers en personen met een zorg- en ondersteuningsnood, zoals jonge mensen met dementie. Hun aanbod varieert van kraamzorg voor kersverse moeders en gezinszorg voor bejaarden, over poets- en huishoudhulp voor drukbezette gezinnen tot acute zorg voor mensen in nood. De voorbije maanden ondersteunden hun verzorgenden ook de woonzorgcentra. 

Algauw nadat de eerste lockdown van kracht was, besloot  Familiezorg om zijn medewerkers zo veel mogelijk aan de slag te houden. “Niet evident, ze werden natuurlijk blootgesteld aan risico’s. “Daarom investeerden we meteen in beschermingsmateriaal (mondmaskers, handschoenen, beschermende schorten en gelaatsschermen, red.) voor elke medewerker. We wilden onze cliënten niet in de steek laten, maar evenzeer onze medewerkers zo weinig mogelijk inkomensverlies laten lijden. De baremalonen in de gezinszorg en dienstencheques (deels gesubsidieerd, red.) zijn niet hoog – zeg maar te laag voor het werk dat ze leveren – en wie terugvalt op 70 procent bij tijdelijke werkloosheid (TW) voelt dat snel. Onze medewerkers zijn geen tafelspringers, maar doeners. Ze verdienen ons respect.”

lees verder onder de foto 

foto

Consumptiecheque uit waardering

Op de raad van bestuur na de eerste lockdown stelde de directie voor om elke medewerker een consumptiecheque als eenmalige bonus toe te kennen op basis van de gepresteerde uren in de periode van 1 maart tot 30 juni 2020. Deze consumptiecheque is niet belastbaar voor de werknemer en is ook niet onderhevig aan belastingen en RSZ voor de werkgever op voorwaarde dat hij vervat is in een ondernemings-cao. “Al onze medewerkers zijn gemotiveerd blijven werken, ook onze afdeling dienstencheques, terwijl veel concullega’s toen onmiddellijk met deze activiteit gestopt zijn. Er was een grote bereidheid om flexibel in te springen waar nodig, roosters te verschuiven en extra te werken om in te spelen op de dagelijkse veranderingen door de steeds wisselende coronamaatregelen tijdens de eerste golf.” 

Mieke Ruys wijst erop dat de consumptiecheque ook de koopkracht van de medewerkers extra verhoogt. “Zorg- en verpleegkundigen in ziekenhuizen en woonzorgcentra krijgen vanaf volgend jaar gemiddeld 6% extra loon vanuit de federale en Vlaamse regering. Werknemers in gezinszorg vielen eerst uit de boot, maar krijgen in de toekomst nu ook gemiddeld 4,5% extra loon, weliswaar minder dan bovengenoemde. Onze medewerkers moeten ook financieel gewaardeerd worden voor hun inzet.” 

Nauwelijks ziekteverzuim

De consumptiecheque is maar één manier om waardering te tonen. Alle medewerkers kregen ook een azaleaplantje cadeau en enkele kleinere attenties. “Onze 1.500 m/v die dagelijks aan huis mensen helpen, hebben een heel nauw contact met  hun verantwoordelijken en coaches die hen aansturen. Als mensen goed ondersteund worden en zich gewaardeerd voelen, houden ze het langer vol en vallen ze dus minder snel uit.” 

Het ziekteverzuim lag bij Familiezorg opvallend laag de voorbije acht maanden t.o.v. de sector gezinszorg. Het percentage van m/v in quarantaine liep parallel met de sector, maar hun ziektecijfer bedroeg slechts 4,5% de jongste maand, terwijl de sector nu zo’n 11.5 % scoort. “De zorgcontinuïteit is in onze organisatie nooit in het gedrang geweest, daar zijn we best fier op”, besluit ze. “We durven hieruit concluderen dat we heel straffe medewerkers hebben, en dat onze sterke welzijnsfocus in ons personeelsbeleid ook zijn vruchten afwerpt.”

foto