Skip to main content

Certificaten van oorsprong

Voka – Kamer van Koophandel is bevoegd voor de afgifte van niet-preferentiële oorsprongscertificaten. Zij zijn hiertoe gemachtigd door de FOD Economie.

Verschillende medewerkers zijn bevoegd om oorsprongscertificaten af te geven. Voka Vlaams-Brabant wordt regelmatig geaudit door de Federatie Van Belgische Kamers van Koophandel en de FOD Economie om te garanderen dat we exporteurs het best mogelijke advies geven rond oorsprong en dat de uitgereikte certificaten voldoen aan alle wettelijke vereisten.

Bedrijven die opstarten met buitenlandse handel kunnen advies inwinnen over het gebruik van oorspongscertificaten en het invullen ervan. De Voka-medewerkers begeleiden u graag bij het invullen van uw eerste exportdocumenten.

De kostprijs hiervoor kan u opvragen bij Voka – Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant.

Wat is een oorsprongscertificaat?

Een certificaat van oorsprong is een document waarin de gebruiker de niet-preferentiële of economische oorsprong van het  te exporteren product vermeldt. Dit certificaat van oorsprong kan vereist zijn:

 • in een documentair credit
 • voor het bekomen van een invoervergunning
 • voor de douane bij het land van invoer
 • om vermindering van invoerrechten te bekomen
 • op vraag de klant

Doe het digitaal!

Certificaten kunnen zowel fysiek als digitaal afgegeven worden bij Voka - Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant. De digitale aangifte gebeurt via DigiChambers. Vanaf 1 januari 2018 is het exportloket geopend in de voormiddag tussen 8.30 en 12.00 uur. Na 12.00 uur verwerken wij uiteraard nog steeds de digitale aangiftes die binnenkomen - via DigiChambers (www.digichambers.be).

Voordelen digitaal:

 • Snellere behandeling
 • Lager tarief
 • Minder fouten
 • Tijdbesparend
 • Mogelijkheid voor buitenlandse klanten/douane om zelf online via DigiChambers de echtheid van het certificaat te controleren (www.digichambers.be/verify)
 • Mogelijkheid om 24/7 aangiftes te doen
 • Mogelijkheid om het document zelf af te printen
 • Gebruiksgemak door gebruik van templates
 • Mogelijkheid tot implementeren van gegevens via XML-formaat

Ook via de digitale weg is er nog steeds de mogelijkheid om het document door de Kamer van Koophandel te laten afdrukken en de documenten te voorzien van een ‘natte stempel’.

Komt u liever fysiek langs? Biedt u dan aan bij Voka - Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant met een volledige en correct ingevulde set documenten (origineel + roze aanvraagformulier). Daarnaast neemt u de nodige bewijsstukken (*) mee om de oorsprong van de goederen te kunnen aantonen en een kopie van de verkoopfactuur. Blanco formulieren kan u aanvragen bij Voka - Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant.

(*) Voornaamste bewijsstukken

 • Aankoopfactuur met vermelde oorsprong
 • Leveranciersverklaring (long term declaration)
 • Certificaat van oorsprong van de leverancier
 • Form A

Wat mag niet vermeld worden op een certificaat van oorsprong?

 • Negatieve vermeldingen
 • 100% Belgisch
 • Dit product schaadt de gezondheid
 • Opmerkingen over de kwaliteit van de goederen
 • Schrappingen of verbeteringen
 • Nationaliteit van het schip
Vragen? Mail naar ata.vlaams-brabant@voka.be.